Memur Alımı

Halk Bankası Müfettiş Yardımcılığı Alımı 2014

Yazan  | 

Halk Bankası Müfettiş Yardımcılığı Alımı 2014

Halk Bankası müfettiş yardımcısı başvuruları 2 ila 27 Haziran tarihleri arasında alınacak. sınav ise 3 Ağustos tarihinde yapılacak

HALKBANK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

2014 YILI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Mayıs – 2014

Türkiye Halk Bankası AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere;

Analitik düşünebilen,

Çözüm üretebilen,

Sonuç ve başarı odaklı,

Takım çalışmasına yatkın,

Etkin iletişim becerilerine sahip,

Araştırmacı ve öğrenmeye açık,

Planlama ve organizasyon becerisi yüksek,

Sunum ve temsil kabiliyeti olan,

Geleceğin yöneticileri arasında yer alabilecek Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

Müfettiş Yardımcıları, Bankanın ihtiyaçları doğrultusunda yalnızca İSTANBUL grup merkezli olarak istihdam edilecektir.

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

Halk Bankası Müfettiş Yardımcısı Alımı 2014

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

ç) 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak,

d) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, Muhasebe ve bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinde mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim veren Mühendislik bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olup, bu fıkranın birinci bendinde yer alan dallarda yüksek lisans derecesi almış olmak,

e) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu, giriş sınavını kazandıktan sonra Banka’ya verilecektir),

f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 30.11.2014 tarihine kadar tecilli olmak, h) Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranış ile özgeçmişleri bakımından müfettişlik ve bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

ı) Türkiye Halk Bankası AŞ Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamış olmak,

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir. Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.

SINAVA BAŞVURU

3 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacak adaylardan, başvuru bedeli olarak 75.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir (Adaylardan talep edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili üniversiteye ödenmek suretiyle kullanılacaktır). Sınav ücreti 02 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10:00′dan 27.06.2014 Cuma günü saat 17:00′ye kadar sadece Türkiye Halk Bankası AŞ şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları, 02.06.2014 – 27.06.2014 tarihleri arasında http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden yapılacaktır (Başvuru için Banka web adresinden de (halkbank.com.tr) erişim sağlanacaktır). Aday tarafından “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” internet üzerinden noksansız olarak doldurulacak ve başvuru formuna son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya JPEG formatında hazırlanmayan fotoğrafla yapılan aday başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 03.08.2014 tarihinde İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara ve İzmir olmak üzere dört merkezde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 21.07.2014 – 03.08.2014 (sınav başlama saatine kadar) tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi girerek alabileceklerdir. “Sınav Giriş Belgesi” posta ile gönderilmeyecektir.

Adaylar sınava girebilmek için http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 (iki) aşamadan oluşacaktır. Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler
Yazılı Sınav Tarihi 3 Ağustos 2014, Pazar
Sınav Merkezleri İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir
Oturum Sayısı 2 (iki)
Sınav Süresi Her oturum 120 dakika (10:00 ve 14:00 saatlerinde başlatılacaktır)
Soru Sayısı Genel Yetenek-Genel Kültür (60 Soru) Yabancı Dil (60 Soru) Alan Bilgisi (120 Soru)
Yabancı Dil Seçenekleri İngilizce, Almanca, Fransızca

Yazılı sınavda ilk oturum “Genel Yetenek-Genel Kültür” ve “Yabancı Dil”, ikinci oturum ise “Alan Bilgisi”

konularından oluşacaktır. Her bölümden 120 adet olmak üzere toplam 240 test sorusu yer alacaktır.

1- Genel Yetenek-Genel Kültür Testi:

Sayısal, mantıksal ve sözel muhakeme (akıl yürütme), güncel, sosyo-ekonomik ve kültürel konuları içeren sorulardan oluşacaktır.

2- Yabancı Dil Testi:

İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri tercih edilecektir.

3- Alan Bilgisi Testi:

Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), Ekonomi (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi), Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi, Ticari Aritmetik, Mali Analiz), Maliye (Türk Vergi Sistemi, Maliye Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi), Bankacılık ve Finans konularından oluşacaktır.

Soru Dağılımı ve Puanlama Yöntemi
Ağırlık Puanı (Yüzde) Soru Adedi
I. OTURUM
Genel Yetenek-Genel Kültür %25 60
Genel Yetenek %60 35
Genel Kültür %40 25
Yabancı Dil %25 60
II. OTURUM
Alan Bilgisi %50 120
Hukuk %30 35
Ekonomi %20 25
Muhasebe %20 25
Maliye %10 15
Bankacılık ve Finans %20 20

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel Yetenek- Genel Kültür, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi testlerinin her birinden sorulan soruların en az yarısını doğru olarak cevaplandıran adaylardan, ağırlıklı standart puanı 60 ve daha yüksek olan ilk 100 aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. 100 üncü adayla aynı ağırlıklı standart puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.

Banka’nın, belirtilen sınav konuları, soru sayısı, sınav yeri ve sözlü sınava çağırılacak aday sayısında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Yazılı sınav sorularına itiraz en geç 06.08.2014 tarihi mesai bitimine kadar yazılı olarak, Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezine iletilmek üzere, Banka Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılabilir.

Yazılı sınavı kazanan adayların listesi Banka web sitesinde (halkbank.com.tr) yayınlanacaktır. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Banka Teftiş Kurulu Başkanlığına yapabilirler.

BİLGİ EDİNME

Sınavla ilgili olarak, aşağıda belirtilen e-posta ve telefon numaraları üzerinden, Banka Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezinden bilgi alınabilecek, başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Banka web sitesinden ulaşılabilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Banka Teftiş Kurulu

Web Sitesi halkbank.com.tr

E-posta Adresi teftissinavi@halkbank.com.tr

(312) 289 27 29

Halkbank Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı

1) Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK 34746 Ataşehir/İSTANBUL

Telefon

Adres

2) Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde, No: 63, PK 06510 Söğütözü /ANKARA

Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi

http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/

sinavdestek@anadolu.edu.tr (222) 335 05 80 / 2286

Web Sitesi

E-posta Adresi

Telefon

Adres

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 26470 ESKİŞEHİR

HALKBANK ve BANKAMIZ TEFTİŞ KURULU

Cumhuriyetin kuruluşunun ardından küçük esnafın sorunlarına çözüm getirilmesi ve kredi verilmesi amacıyla, 1933 yılında çıkarılan Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile kuruluşu resmiyet kazanan Banka, 1938 yılından bu yana süre gelen 76 yıllık süreçte, kuruluş gayesi ve misyonu gereği; esnaf, sanatkar, küçük ve orta boy işletmeleri destekleyen finansman yapısının yanı sıra ticari bankacılık alanında gösterdiği önemli gelişmelerle, ihtisas bankacılığı yönünü her geçen gün geliştirmiştir.

Banka sermayesinin %48,9′luk kısmı 2007 ve 2012 yıllarında halka arz edilmek suretiyle özelleştirilmiş olup, hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir. Halkbank 2007 yılında gerçekleştirdiği başarılı halka arzla Avrupa’nın önde gelen yatırım şirketi East Capital tarafından verilen “En İyi Halka Arz” ödülüne layık görülmüştür. Halkbank, 2012 yılındaki ikincil halka arzı ile BIST tarihinin en büyük, Avrupa’nın ise 2012 yılı içerisindeki üçüncü büyük halka arzını, bugüne kadarki en düşük iskonto oranıyla tamamlayarak ayrı bir başarıya daha imza atmıştır.

Halkbank; 31.03.2014 verilerine göre 873 yurt içi şubesi, 5 yurt dışı şubesi, 1 yurt dışı temsilciliği ve 14.464 personelinin yanı sıra, aktif toplamı 2011 yılında 91 milyar, 2012 yılında 108 milyar TL iken 31.12.2013 tarihi itibarıyla 140 milyar TL’ye ulaşmış olup, 101 milyar TL toplam mevduatı, 85 milyar TL toplam kredi, 2,75 milyar TL net kârı, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile Türk bankacılık sisteminin temel taşlarından biri haline gelmiştir.

Halkbank Türkiye’deki bankacılık faaliyetleri dışında; Halk Sigorta AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ, Halk Portföy Yönetimi AŞ, Halk Faktoring AŞ, Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri AŞ ve Halk Banka AD Skopje/Macedonia olmak üzere 9 bağlı ortaklığı ve bankacılık alanında 4 iştiraki ile finansal süpermarket olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak temel misyonumuz; Türkiye Halk Bankası AŞ teşkilatı ile konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklarımızda Yönetim Kurulu adına gerçekleştirilen teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarının yanı sıra müşteriler ile banka hissedarlarının ve mali sistemin menfaatine zarar verecek olası eylemlerin oluşmasında caydırıcı unsur olmak, Banka bünyesindeki kontrol mekanizmalarının ve risk yönetim sisteminin yeterliliğini ve etkinliğini ölçmek, Bankanın kârlılık, verimlilik ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik daha etkin çalışma sistemleri kurulması yönünde önerilerde bulunmaktır.

Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayacak üyelerimizin görev merkezleri, Teftiş Kurulu Başkanlığının ihtiyaçları dikkate alınarak sadece İSTANBUL olarak belirlenmiştir.

Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayanlara; bankacılık, teftiş, inceleme ve soruşturma konuları ve bunların uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenen sürelerde teorik ve uygulamalı eğitimler verilir. Bankacılık uygulamalarına yönelik olarak verilen teknik eğitimler ile denetim konularında verilen mesleki eğitimler sonrasında, müfettişlerin refakatinde yetiştirilmelerine devam olunur.

Yetişme dönemi içerisinde, bankacılık ilke ve uygulamalarında, bankacılıkla ilgili iç ve dış mevzuatta, Teftiş Kurulu çalışma prensipleri ile teftiş, inceleme, soruşturma yöntem ve teknikleri konusunda yeterli düzeye ulaşan ve olumlu performans gösteren Müfettiş Yardımcılarına re’sen teftiş yetkisi verilir.

Ücret, Sosyal Hak ve Olanaklar

Özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışan Bankamız personeline, aldıkları ücretin dışında, yılda 4 brüt ücret tutarında ikramiye ve düzeylerine göre yabancı dil tazminatı ödenir. Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde brüt ücretin üç katını aşmamak üzere temettü dağıtılabilir.

Kurul üyelerinin ücret, ikramiye, yabancı dil tazminatı, harcırahları ile temsil ödeneği günün ekonomik koşullarına göre belirlenmektedir. Hâlihazırda Kurul üyelerimizin grup merkezi dışında görevli oldukları süreler için alacakları brüt günlük harcırah tutarı 175.-TL’dir.

Grup merkezi dışında görev yapan Kurul üyelerine ödenen harcırahların haricinde, görevli olunan yerde iyi koşullarda konaklama imkanını sağlayacak şekilde belirlenen limit dahilinde konaklama ücreti ödenir. Görev ile ilgili yolculuk giderleri (uçak, otobüs, özel araç) belirlenen esaslar doğrultusunda Banka tarafından karşılanır.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.