Memur Alımı

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Personel Alımı 2014

Yazan  | 

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Personel Alımı 2014

ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığına 658 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10′uncu Maddesinin 6. fıkrasında belirtilen (I) sayılı cetvele istinaden, uzman pozisyonunda istihdam edilmek üzere 2 personel alımı yapılacaktır.

I- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

istihdam edilecek uzmanlarda aranacak genel ve özel şartlar.

1) 658 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10′uncu Maddesinde belirtilen Şartlar ile istihdam edilecek uzman yönetmeliğinin 6. maddesinin (1), (2), (3) fıkralarında belirtilen genel ve özel şartlan taşımalan gerekmektedir.

2)Kamu hizmetine ilk defa Enstitü bünyesinde başlayacak olanlardan son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P3), 80 ve üzeri puan almış olmak.

3)Yabana dil (ingilizce) KPDS den asgari 85 puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denklik kabul edilen yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak, İlgili dilde lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak yada o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamlan tarafından düzenlenen sınavda %80 oranında başarılı olmak ve ilgili ülkede o ülkenin dili ile üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

4) Sınava alınacak adaylann Çevre Mühendisliği, inşaat Mühendisliği ve İşletme bölümlerinden lisans mezunu olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI:

1) Başvuru formu Başkanlığımızın idari ve Mali İşler Koordinatörlüğünden veya www.suen.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.

2) Başvurular gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra başlar. Başlama tarihinden 7 gün sonra sona erer.Başvurular (Türkiye Su Enstitüsü FJaskanlığı/İdari ve Mali işler Koordinatöriüğü/K.Camlıca Mahallesi Libadiye Cad.No:54 K.Çamlıca/Üsküdar/İSTANBUL) adresine şahsen veya posta gönderisi ile yapılacaktır.Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır, istenilen belgelerin yukarda belirtilen adrese en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

1) Adaylar;

Giriş Sınavına Başvuru için Gerekli Belgeler:

1 – Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) öğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti

b) 4 adet vesikalık fotoğraf

c) KPSS belgesinin aslı veya tasdikli sureti (Yönetmeliğin 5. Maddesinin 1, fıkrasının (a),(b),(ç) bentlerine istinaden başvuracak olan adaylar hariç)

d) Yabancı dil belgesinin aslı ve tasdikli sureti

e) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

f) Özgeçmiş

g) Yönetmeliğin 5. Maddesinin 1. Rkrasının (a),(b),(ç) bentlerine istinaden başvuracak olan adaylann kurumlanndan alacak oldukları hizmet belgeleri

h) Yönetmeliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendine istinaden başvuracak olan adaylann en az yüksek lisans diplomasına sahip olduğuna veya ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda Enstitünün faaliyet alanına giren konularda en az 1 yıl çalışmış olduğuna veyahut özel kurum ve kuruluşlarda Enstitünün faaliyet alanına giren konularda en az 3 yıl çalışmış olduğunu gösterir belge.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1)Başvurular,değeriendirildikten sonra sınava katılabileceklerin isimleri Enstitünün ilan panosunda ve Türkiye Su Enstitüsünün (www.suen.gov.tr) resmi internet sitesinde, başvuru bitim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilan edilecektir.

IV-GİRİŞ SINAVI: Sınav, İstanbul’da sözlü olarak yapılacak olup, yer.tarih ve saati Enstitünün ilan Panosu ve resmi internet sayfasından bildirilecektir.

Sınav Konuları:

a) Enstitünün görev konuları

b) Genel yetenek ve genel kültür

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere hâkimiyet Sınav değerlendirmesi; adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayların kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu dikkate alınarak yapılacak.

V-GİRİŞ SINAVI, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ İLANI:

1 )Sınav sonucu Enstitünün ilan panosuna asılır ve Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İstihdam edilecek uzmanlar dışındaki kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanda yer almayan hususlarda Türkiye Su Enstitüsünde istihdam edilecek uzmanlar hakkında yönetmelik esas alınacaktır.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.