Sözleşmeli Personel Alımı

Tapu ve Kadastro Sözleşmeli 54 Personel Alımı

Yazan  | 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı gerçekleştiriyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amaçlı farklı nitelikler ve kadrolarda toplamda 54 sözleşmeli personel alacak. Sizde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş başvurusunda bulunmak için ve alım bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz.

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, birimi, unvanı ve adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alınacaktır.

UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A) GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2. Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS P3 (B) puan türü, Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS P93 (B) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

ÖZEL ŞARTLAR:

1. Büro Personeli (Merkez ve Taşra):

Dört (4) yıllık Yüksek Okullarının Tapu Kadastro bölümünden veya iki (2) yıllık Meslek Yüksek Okullarının Tapu Kadastro/Tapu ve Kadastro Bölümünden mezun olmak.

2. Tekniker (Taşra)

İki (2) yıllık Meslek Yüksek Okullarının Tapu Kadastro/Tapu ve Kadastro Bölümünden mezun olmak.

B) BAŞVURU SEKLİ VE SÜRESİ VE YERİ :

1. Başvurular Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden (*) herhangi birine yalnız bir unvan için, 06-10 Şubat 2017 tarihleri arasında mesai bitimine

(saat: 17:00) kadar (www.tkam.aov.tr) adresinden temin edilerek doldurulacak olan “Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu” ve bu formda belirtilen belgeler ibraz edilmek suretiyle şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

2. Birden fazla Bölge Müdürlüğüne ve/veya birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde başvuruların tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

3. Değerlendirmeler ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacağından, adaylar 22 Bölge Müdürlüğünden birine başvuru yapabilecektir.

(*) Başvuru Yapılabilecek Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri :

Ankara-İstanbul-İzmir-Bursa-Konya-Antalya-Diyarbakır-Erzurum-Trabzon-Samsun- Kayseri-Hatay-Gaziantep-Edirne-Van-Elazığ-Eskişehir-Denizli-Kastamonu-Sivas- Şanlıurfa-Yozgat (Bölge Müdürlükleri adres ve iletişim bilgileri (www.tkgm.qov.tr adresinde mevcuttur.)

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

1. Başvuru bitimi tarihinden itibaren Büro Personeli ve Tekniker unvanları için başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, her unvan için ayrı ayrı, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle puan sıralamasına göre, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil ve yedek aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

2. Atanmaya hak kazananların listesi ile aynı sayıda yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüzün web sitesi olan (www.tkgm.aov.tr) adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat veya duyuru yapılmayacaktır.

3. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce KPSS (B) puan sıralaması esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri birim tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.

4. Yedek listenin yetersiz kalması halinde puan sırasına göre diğer adaylardan atama yapılacaktır.

D) GENEL HÜKÜMLER :

1. Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüzün web sitesi ( www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır.

2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı

ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

4. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

E) TEBLİGAT :

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesi (www.tkgm.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

F) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :

1. Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu

2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

G) İLETİŞİM:

Yazışma adresi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100)

Bakanlıklar/ANKARA Telefon : (0312) 4136528

Faks : (0312) 4136525

ATANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL BOŞ POSİZYONLARIN BİRİM BAZINDA DAĞILIMI

Bölge Vizeli Olduğu İl Birimi Büro Personeli Tekniker Toplam
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ MERKEZ 1 1
ADANA ADANA POZANTI Tapu Müdürlüğü 1 1
ADANA ADANA ALADAĞ Tapu Müdürlüğü 1 1
ERZURUM AĞRI AĞRI Tapu Müdürlüğü 1 1
ERZURUM AĞRI DOĞUBEYAZIT Tapu Müdürlüğü 2 2
SAMSUN AMASYA TAŞOVA Tapu Müdürlüğü 1 1
ANKARA ANKARA POLATLI Tapu Müdürlüğü 1 1
ANKARA ANKARA KIZILCAHAMAM Tapu Müdürlüğü 1 1
ANTALYA ANTALYA ALANYA Tapu Müdürlüğü 1 1
ANTALYA ANTALYA ELMALI Tapu Müdürlüğü 1 1
BURSA BURSA İNEGÖL Tapu Müdürlüğü 1 1
BURSA BURSA YILDIRIM Tapu Müdürlüğü 1 1
BURSA BURSA YENİŞEHİR Tapu Müdürlüğü 1 1
DENİZLİ DENİZLİ ÇAMELİ Tapu Müdürlüğü 1 1
ANKARA DÜZCE DÜZCE Tapu Müdürlüğü 1 1
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR Tapu Müdürlüğü 1 1
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR TEPEBAŞI Tapu Müdürlüğü 1 1
GAZİANTEP GAZİANTEP ŞAHİNBEY Tapu Müdürlüğü 2 2
GAZİANTEP GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Tapu Müdürlüğü 2 2
HATAY HATAY ANTAKYA Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL ÇATALCA Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL ŞİLE Tapu Müdürlüğü 2 2
İSTANBUL İSTANBUL BAĞCILAR Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL SULTANBEYLİ Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL ESENLER Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL ARNAVUTKÖY Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL BAŞAKŞEHİR Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL ÇEKMEKÖY Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL ESENYURT Tapu Müdürlüğü 2 2
İSTANBUL İSTANBUL SANCAKTEPE Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL SULTANGAZİ Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL BAHÇELİEVLER Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL KARTAL Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL PENDİK Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL İSTANBUL SİLİVRİ Tapu Müdürlüğü 1 1
İZMİR İZMİR KARABURUN Tapu Müdürlüğü 1 1
GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN Tapu Müdürlüğü 1 1
KONYA KARAMAN KARAMAN Tapu Müdürlüğü 1 1
İZMİR MANİSA SALİHLİ Tapu Müdürlüğü 1 1
VAN MUŞ MUŞ Tapu Müdürlüğü 1 1
SAMSUN ORDU ALTINORDU Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL SAKARYA HENDEK Tapu Müdürlüğü 1 1
İSTANBUL SAKARYA KARASU Tapu Müdürlüğü 1 1
SİVAS SİVAS ZARA Tapu Müdürlüğü 1 1
ŞANLIURFA ŞANLIURFA BİRECİK Tapu Müdürlüğü 1 1
ŞANLIURFA ŞANLIURFA VİRANŞEHİR Tapu Müdürlüğü 1 1
SİVAS TOKAT REŞADİYE Tapu Müdürlüğü 1 1
YOZGAT YOZGAT SORGUN Tapu Müdürlüğü 1 1
GENEL TOPLAM 40 14 54
ADAY HAKKINDA BİLGİLER
1 T.C. Kimlik No
2 Adı ve Soyadı (Kısaltma yapılmadan)
3 Doğum Yeri ve Tarihi İl İlçe Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)
4 Cinsiyeti Kadın ? Erkek ?
5 Baba Adı Anne Adı________ |
6 İkametgah Adresi (Tebligat Adresi)
7 Haberleşme Telefonları: CEP: DİĞER:
8 Varsa İş Adresi ve Telefonu
9 Askerlik Durumu Yaptı ? Tecilli ? Muaf ?
10 Bitirdiği Öğrenim Kurumlan Üniversite
Bölümü/ Programı
Bitirdiği Yıl – Diploma Notu 1
11 KPSS(B) Puanı ve Türü KpssP3 KpssP93

KPSS (B) Puanı: Türü: ? ?

12 Başvuracağı Sözleşmeli Pozisyon Unvanı ? Büro Personeli ? Tekniker

BU BÖLÜM ADAY TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

BU BÖLÜM KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

AÇIKLAMALAR:

1) Form tükenmez veya mürekkepli kalemle doldurulacak, istenen belgeler forma eklenecek.

2) Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3) Birden fazla unvan ve yer için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5) İş Talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz sayılarak sözleşmeleri yapılmayacak, sözleşmesi yapılmış olanların sözleşmeleri iptal edilecektir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.