Memur Alımı

Sermaye Piyasası Kurulu 38 Memur Personel Alımı 2017

Yazan  | 

Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet personel Başkanlığı sitesinde yapmış bulunduğu duyurusuna göre memur personel alımı yapacak. Sermaye Piyasası Kurulu bünyesindeki memur ihtiyacını gidermek amaçlı farklı pozisyonlarda toplamda 38 kişilik boş kadro ile Uzman yardımcısı alacak. Buna göre adaylardan bazı aranan şartlara uygun olması dahilinde sınava tabii tutacaktır. Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamadan yapılacak olup, öncelikle yazılı aşaması yapılacak olup başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağıralacaktır. Sözlü sınav için ayrıca tebligat gönderilmeyecek olup kurulun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.

ALIM KADROLARI : 

  1. 8. derece kadrolu 25 adete kadar “Uzman Yardımcısı”,
  2. 5 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı,
  3. 8. derece kadrolu 8 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı,

Olmak üzere toplamda 38 kişi alınacak.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  • Aranılan kadrolardaki gerekli yüksekokullardan mezun olmak,
  • 2015 veya 2016 yıllarında Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan almış olmak,
  • 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
  • Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,
  • Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,
  • Diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak.

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Sınav Tarihi: Giriş sınavının yazılı aşaması 06 Mayıs 2017 tarihinde sabah ve öğleden sonra, 07 Mayıs 2017 tarihinde öğleden sonra ayrı bölümler halinde Uzman Yardımcılığı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı için beş, Bilişim Uzman Yardımcılığı için dört ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 06500 Beşevler / A NKARA

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve isten en belgelerle, 10 Nisan – 21 Nisan 2017 tarihleri (saat 9.30 – 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru günü saat 17:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde Kurula ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından (www.spk.gov.tr) temin edilebilir.

BAŞVURU BELGELERİ

1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr adresinden temin edilecek 4 sayfadan oluşan başvuru formu (Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıştırılmalıdır.)

2) Öğrenim belgesinin fotokopisi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi

4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanın Tam Metni İçin Tıkla.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.