Memur Alımı

Maliye Bakanlığı 300 Memur Personel Alımı

Yazan  | 

Maliye Bakanlığı yapmış olduğu duyurusunda memur alımı yapacağını belirtti. Geçen haftalarda açıklamasını yapan Maliye Bakanı, Bu hafta ilanı yayımlandı. İlana göre adaylardan 2015 yılı veya 2016 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 90 puan almış olmak şartı aranacak. KPSS puan sıralamasına göre adaylar ilk 1500 kişi arasında olmak sureti ile sınav tabii tutulacaktır. Sınav yazılı ve sözlü olarak yapılaca olup, sınavın yazılı kısmı 03 Haziran 2017 tarihi ile 04 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sınavda başarılı not alan adaylar ise sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava başvuruda bulunmak istene adaylar aşağıdaki vermiş olduğumuz bilgileri inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

– Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

– 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

– Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

– Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

– 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin Bilgiler bölümünün 3’üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1500 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

– Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

– Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

SINAVA BAŞVURU:

Maliye Bakanlığı memur alım ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar 24 Nisan 2017 tarihi ile 08 Mayıs 2017 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular Online olarak yapılacaktır. Daha detaylı bilgi sahibi olmak için Buraya Tıklayınız.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.