Sözleşmeli Personel Alımı

Selçuk Üniversitesi 88 Sözleşmeli Personel Alımı 2018

Yazan  | 

Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Selçuk Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere toplam 88 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

(4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 88 (Seksensekiz) adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

UNVAN

KODU

UNVANI

ADET

ÖĞRENİM

DURUMU

ARANAN

NİTELİKLER

01

Hemşire

8

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak

a)”İleri perioperatif yenidoğan bakımı ve yeni beslenme teknikleri” kursuna katılmış olmak ve

belgelendirmek

02

Hemşire

3

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak

a)”İleri perioperatif yenidoğan bakımı ve yeni beslenme teknikleri” kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek

b)1 (bir) yıl yoğun bakım deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek

03

Hemşire

7

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak

a) Terapötik hipotermi cihazı kullanımı ve hasta takip tedavisinde hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek

b) Sürekli renal replasman (hemofiltrasyon) tedavisinde yeterli hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek

04

Hemşire

17

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak

a)1 yıl yoğun bakım deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek

05

Hemşire

10

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak

06

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik

Bölümünden mezun olmak.

a)3 yıl kalp damar cerrahi yoğun bakım hemşirelik deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek

b)Terapötik hipotermi cihazı kullanımı ve hasta takip tedavisinde hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek

c)Sürekli renal replasman (hemofiltrasyon) tedavisinde yeterli hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek

07

Hemşire

3

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik

Bölümünden mezun olmak

a)”İleri perioperatif yenidoğan bakımı ve yeni beslenme teknikleri” kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek

08

Hemşire

10

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik

Bölümünden mezun olmak

a)Terapötik hipotermi cihazı kullanımı ve hasta takip tedavisinde hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

b)Sürekli renal replasman(hemofiltrasyon) tedavisinde yeterli hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

09

Hemşire

1

Ortaöğretim

Kurumlarının

Hemşirelik

Bölümünden mezun olmak

a)Konjenital Malformasyon cerrahisinde, derin beyin stimülasyonu cerrahisinde preop ve postop bakımlarında hemşirelik deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

b)4 yıl yoğun bakımda çalışmış olmak ve belgelendirmek.

10

Hemşire

1

Ortaöğretim

Kurumlarının

Hemşirelik

Bölümünden mezun olmak

a)Endoskopi, ERCP, kolonoskopi hastalarının hazırlanması, cihazların hazırlanması, EUS (endoskopik

ultrasanografi) işlemleri, anorektal manometri, PH mönitörizasyonu,

PEG işlemleri, Nazojejunal tüp

takılması işlemlerinde gerekli hemşirelik deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

11

Hemşire

1

Ortaöğretim

Kurumlarının

Hemşirelik

Bölümünden mezun olmak

a)6 yıl kalp damar cerrahisi yoğun bakımında çalışmış olmak ve belgelendirmek.

b)Pediatrik ve erişkin kalp damar cerrahi yoğun bakımında gerekli hemşirelik deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

c)İABP cihaz kullanımı deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

12

Hemşire

1

Ortaöğretim

Kurumlarının

Hemşirelik

Bölümünden mezun olmak

a)Oct (optik kohorens tomografi ölçümü), optos (arka segment foto), tonometre ve otorefraktometre

cihazlarını kullanma eğitimi almış, cihazları kullanabilme yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.

13

Hemşire

10

Ortaöğretim

Kurumlarının

Hemşirelik

Bölümünden mezun olmak

14

Sağlık

Teknikeri

(Anestezi)

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının En

Az Önlisans

Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a)Anestezi ünitesinde hemofiltrasyon cihaz kullanım deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

15

Sağlık

Teknikeri

(Anestezi)

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının En

Az Önlisans

Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

16

Sağlık

Teknikeri

(Ameliyathane)

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının En

Az Önlisans

Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a)El, parmak ve omuz artoskopi reimplantasyon, flep ve mikrocerrahi ameliyatları, spor cerrahisi ön çapraz bağ ve artroplasti cerrahisi

konularında gerekli deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.

17

Fizyoterapist

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a)Pedagoji konusunda, uygulamalı binicilik terapisti konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

18

Fizyoterapist

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a)Kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, ortez ve protez eğitimi, yutkunma rehabilitasyonunda kullanılan vital stim cihazı kullanımı ve hasta bakımında gerekli deneyime sahip olmak ve belgelendirmek. b)Cp-pediatrik rehabilitasyonda en az

3 yıl deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.

19

Fizyoterapist

3

Yüksek Öğretim Kurumlarının

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

20

Diyetisyen

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Beslenme ve

Diyetik

Bölümlerinden Mezun Olmak

a) Kadro ilan tarihinden önce alınmış olmak şartıyla Sağlık hizmetleri liderliği, Bariatrik cerrahide beslenme yaklaşımı, beslenme ve psikosomatik hastalıklar, integratif beslenme, diyet ve vücut ilişkisi, Yaşam koçluğu konularında eğitim almış olmak ve almış olduğu eğitimi belgelendirmek.

21

Diyetisyen

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Beslenme ve

Diyetik

Bölümlerinden Mezun Olmak

a)Klinik nutrisyon eğitimine sahip olmak ve belgelendirmek b)Beslenme ilintili hastalıklarda metabolik ve biyokimyasal değişiklikler konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek c)Gıda hijyeni ve sanitasyon konulu kurs bitirme belgesine sahip olmak

22

Röntgen

Teknisyeni

1

En Az Sağlık

Meslek Lisesi veya Yükseköğretim

Kurumlarının İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a)Radyoloji bölümü Bilgisayarlı tomografi biriminde en az 5 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak b)Vasküler, kardiyak, perfüzyon, sanal kolonoskopi, dual enerji, dinamik BT görüntüleme

çekimlerinde deneyim sahibi olmak

ve belgelendirmek

c)Temel ve ileri kardiyak yaşam

desteği eğitimlerine katılmış olmak ve

belgelendirmek.

23

Röntgen

Teknisyeni

1

En Az Sağlık

Meslek Lisesi veya Yükseköğretim

Kurumlarının İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a)Radyoloji bölümü manyetik rezonans biriminde en az 5 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak. b)Kardiyovasküler, fonksiyonel, bos akım, defakografi, meme biyopsi, enterografi, perfüzyon, traktografi, spektroskopi, multiparametik prostat

MR görüntüleme çekimlerinde deneyime sahip olmak ve

belgelendirmek.

24

Röntgen

Teknisyeni

1

En Az Sağlık

Meslek Lisesi veya Yükseköğretim

Kurumlarının İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a)Radyoloji bölümü Bilgisayarlı tomografi biriminde en az 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak b)Vasküler, kardiyak, perfüzyon, sanal kolonoskopi, dual enerji, dinamik BT görüntüleme

çekimlerinde deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

25

Eczacı

2

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak

a)KPSS şartı aranmayacaktır. b)01.01.1983 ve sonrası tarihinde doğmuş olmak.

c)Eczacılık alanında en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. Maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 . bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7- Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak,

9.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

I. ÖZEL ŞARTLAR

1.Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2.2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.

IlI. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR

Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (25.04.2018- 09.05.2018 tarihleri arasında) ;

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasınında yer aldığı nüfus cüzdanı aslı ibraz edilecektir.)

2. Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslı da ibraz edilecektir.)

3. Adli Sicil Kaydı (Barkodlu)

4. Lisans Mezunları için 2016 KPSSP3 (B) grubu, Ö n l i s a n s M e z u n l a r ı i ç i n 2 0 1 6

KPSSP93 (B) grubu , Ortaöğretim Mezunları için 2016 KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.

5. Aranan niteliklerde istenilenleri kanıtlayıcı belgeler.

6.SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 657’ye tabi çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

7.1 (Bir) Adet Fotoğraf ile birlikte

8.Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Biriminden temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye 2012/2964 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla eklenen ‘Ek madde 7’ gereğince,

Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadarYedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Yedek adaylar sırası geldikçe http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. İlan tebligat yerine geçecektir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.