Sözleşmeli Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alım

Yazan  | 

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ihtiyacını karşılamak üzere 105 kişilik pozisyon ile Sözleşmeli Astsubay alımı gerçekleştirecek. Sizde Sahil Güvenlik Komutanlığı ailesine katılmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. İÇİSLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLESMELİ ASTSUBAY ALIMLARI

BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BASVURU TARİHLERİ : ( 17-31 EKİM 2016 )

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında sözlesmeli astsubay olmak için basvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıstır. Meslek olarak denizciliği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve basarılar diliyoruz.

,SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BASKANLIĞI

EKİM 2016

(PARA İLE SATILAMAZ.)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY

ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.

3. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.sgk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALINACAKTIR.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli astsubay alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK ASTSUBAY UNVANLARI VE KOŞULLARI:

Branş

(Erkek/Kadın)

Kaynak Bölümler Not
Güverte

(E)

Asgari olarak, herhangi bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak şartıyla aşağıdaki gereklerden en az birini yerine getirmek ve belgelemek;

– Gemici, usta gemici veya güverte lostromosu yeterliği veya yat kaptanı veya balıkçı gemisi kaptanı yeterliği ile 36 aylık deniz hizmetine sahip bulunmak ve Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW- 78) (SÖZLEŞME) öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun eğitimi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü (GENEL MÜDÜRLÜK) tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek veya,

– Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri, Denizcilik Meslek Liseleri, Denizcilik Anadolu Teknik Liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanlarının gemi elektroniği ve haberleşme veya gemi yönetimi dallarından mezun olup, Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun eğitimi Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek veya,

– Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri, Denizcilik Meslek Liseleri, Denizcilik Anadolu Teknik Liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanlarının gemi yönetimi dalından mezun olmak veya aynı müfredatı uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya,

– Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile 24 ay deniz hizmetine sahip olmak

veya,

– Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan 4 yıllık Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri, Denizcilik Anadolu Teknik Liselerinin denizcilik alanlarının gemi yönetimi dalından mezun olmak, veya aynı müfredatı uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya,

– Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan 4 sömestr süreli kurslardan mezun olmak veya,

– Sınırlı kaptan yeterliği ile 24 ay deniz hizmeti yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programına uygunluğu Genel Müdürlük tarafından onaylanan bir eğitimi tamamlamak veya,

– Vardiya zabitliği yeterliği ile 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında 36 ay vardiya zabitliği yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programını tamamlamak veya,

– Birinci zabit yeterliği ile 36 ay 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında birinci zabitlik yapmak.

NOT-1

NOT-2

NOT-3

Branş

(Erkek/Kadın)

Kaynak Bölümler Not
Makine

(E)

Asgari olarak, herhangi bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak şartıyla aşağıdaki gereklerden en az birini yerine getirmek ve belgelemek;

– Denizcilik Anadolu Meslek ve Denizcilik Anadolu Teknik Liselerinin denizcilik alanlarının gemi makineleri dalı veya gemi yapımı dalı, endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve çok programlı liselerin motorlu araçlar teknolojisi alanlarının makine bakım onarım dalı mezunu olmak veya yüksek yükseköğretim kurumlarının, makine, otomotiv teknolojisi ve gemi makineleri işletme önlisans programlarından mezun olmak ve Genel Müdürlüğün onayladığı sınırlı makine zabitliği eğitimini, Genel Müdürlük tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında görmek veya,

– Genel Müdürlüğün onayladığı sınırlı makine zabitliği eğitimini veren ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanmış Denizcilik Anadolu Meslek Liselerinin ve Denizcilik Anadolu Teknik Liselerinin denizcilik alanlarının gemi makineleri dalından mezun olmak, veya aynı müfredatı uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanmış yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya,

– Vardiyadan sorumlu makine sınıfı gemi adamı olmak ve 36 aylık deniz hizmeti üzerine Genel Müdürlüğün onayladığı sınırlı makine zabiti eğitimini tamamlamak veya,

– Sınırlı makine zabiti yeterliği ile 24 ay deniz hizmetine sahip

olmak veya,

– Sözleşmenin öngördüğü A-NI/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan 4 yıllık Anadolu Denizcilik Meslek Liselerinin gemi makineleri bölümü mezunları ile yükseköğretim kurumlarından önlisans veya lisans mezunu olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar kadar mezun olabilecek durumda olmak veya,

– Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan 4 sömestr süreli kurslardan mezun olmak veya,

– Sınırlı başmakinist yeterliği ile 24 ay deniz hizmeti yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-NI/1 müfredat programına uyum sağlayacak bir eğitimi tamamlamak veya,

– Makine zabitliği yeterliği ile 750kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde 36 ay makine zabitliği yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-III/2 müfredat programını tamamlamak veya,

– İkinci makinist yeterliği ile 36 ay 750kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde ikinci makinistlik yapmak.

NOT-1 NOT-2 . NOT-3
Branş

(Erkek/Kadın)

Kaynak Bölümler Not
İdari

(E/K)

Meslek Yüksekokullarının Adalet Bölümü/Programı (Önlisans) ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (Büro Yönetimi) (Önlisans) mezunu olmak. NOT-1

NOT-2

Uçak Bakım (E) Meslek Yüksekokullarının Uçak Teknolojisi Programı (Önlisans) mezunu olmak. NOT-1

NOT-2

NOT-3

Bilgi

Teknolojileri

(E)

Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Teknolojisi veya Bilgisayar Programcılığı Programı (Önlisans) mezunu olmak. NOT-1

NOT-2

NOT-3

NOT-1: Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesi ile başvuru yapabilir.

NOT-2: Adaylar, yukarıda belirtilen sınıf/branşlardan yalnızca birine başvuru yapabilir.

NOT-3: Yalnızca erkek adaylar başvuru yapabilir.

2. YASAL DAYANAK :

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği.

3. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(3) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

(4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(5) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(6) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(7) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(8) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

(9) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(10) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

(11) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(12) Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

b. Öğrenimle İlgili Koşullar:

(1) Alım yapılacak Md.1’deki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak. (Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları Lisans bölümü geçerlidir),

(2) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

(3) Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak,

c. Yaş İle İlgili Koşullar:

01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1984 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) Fiziki yeterlilik sınavına başlamadan önce yapılan ön sağlık kontrolünde öngörülen koşulları taşımak (Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olmamak (Ağırlık şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.),

(2) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

(3) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylar için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu ilgili sağlık kuruluşundan almak.

4. BAŞVURU YÖNTEMİ:

a. Başvurular sadece www.sgk.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır.

b. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

d. Başvurular; 17 Ekim 2016 günü saat 11:00’da başlayıp, 31 Ekim 2016 günü saat 15:00’da sona erecektir.

e. Başvurular için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

f. Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle tekrar sisteme giriş yaparak bilgilerini tamamlayacaklardır. Bu şifreyle başvuru süresince “Aday Girişi” kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

g. Adayların, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında daha önce girdikleri bilgileri girerek şifrelerini direk olarak ekranda göreceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcılardan girmeleri gerekmektedir. Şifreler e-mail adresine gönderilmemektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

ğ. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate

alınmayacakta.

h. Alım süresince her türlü duyuru www.sgk.tsk.tr internet sayfasından yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.sgk.tsk.tr internet sayfasından yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

ı. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken; Md.l’deki tabloda yer alan kaynak bölümlerden kendisine uygun olan seçeneği işaretleyecek, diploma, geçici mezuniyet belgesi, denklik belgesi, yüksek lisans diploması, kurs belgesi, sertifika vb. belgelerini sisteme yükleyecek, ikinci seçim aşamalarına gelirken gerekli belgeleri (diploma, geçici mezuniyet belgesi, denklik belgesi, yüksek lisans diploması vb.) belgeleri eksiksiz olarak ve ilave zaman talebinde bulunmaksızın yanında getirerek kayıt kabul heyetine sunacaktır. Yanlış veya eksik belge tespit edilmesi durumunda adayın işlemleri sonlandırılacaktır.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi www.sgk.tsk.tr internet adresinden ilan edilecektir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

6. UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Başvuru hitamında sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Ön sağlık kontrolüne,

(2) Fiziki yeterlilik sınavına,

(3) Mülakat sınavına, tabi tutulacaklardır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

7. SINAV AŞAMALARI:

Sınav, adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.

a. Ön Sağlık Kontrolü :

(1) Adaylar sınavlara girmeden önce ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

(2) Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca EK-A’da örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(4) Hakkında “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler, aynı başvuru dönemi içinde mükerrer başvuru

yapamazlar.

b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :

(1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere EK-B’de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

c. Mülakat Sınavı :

(1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Değerlendirmede adayın;

(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

(d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

(3) Adayların mülakat sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığınca ilan edilir.

8. SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI :

a. Adayların başarı sıralamasına esas puanı; fiziki yeterlilik sınavı puanın %40’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’ının toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih

edilir.

b. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra www.sgk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilir.

9. SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI:

a. Yapılan sınavlarda başarılı olanlar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Sağlık Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk

edilirler.

b. Sağlık Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve “Astsubay Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde rapor verilen adayların geçici kayıtları yapılmaz.

10. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

11. GEÇİCİ KAYIT :

a. Sınavlarda başarılı olmuş ve “Astsubay Öğrenci Adayı Olur” şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

b. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu menfi olarak gelen veya yeniden muayene sonucunda Sağlık Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan

adayların ilişikleri kesilir.

c. Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

12. İNTİBAK EĞİTİMİ :

a. Geçici kaydı yapılan adaylar Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır.

b. Geçici kayıt süresince adayların öğrenci olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri kurum tarafından karşılanır.

c. Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

13. YEDEK ADAY ÇAĞIRMA :

a. Sağlık kurulu raporunu belirlenen takvim içinde getirmeyen veya hakkında “Astsubay Öğrenci Adayı Olamaz” raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylar Sağlık Raporu almaları için kurum tarafından belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında “Astsubay Öğrenci Adayı Olamaz” raporu düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

b. Geçici kayıt sırasında, komutanlığa giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde Sahil Güvenlik Komutanlığına evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylar Sağlık Raporu almaları için kurum tarafından belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

c. İntibak eğitimini müteakip eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren beş iş günü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

14. İNTİBAK EĞİTİMİ DÖNEMİNDE ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA :

a. Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Komutanlığa yazılı başvuruları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

b. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, çıkarılan adaylar bir daha sınavlara başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

c. Md.3/a’da sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

ç. Komutanlıktan çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

15. KESİN KAYIT KABUL :

a. Geçici kaydı yapılan adayların Md.3/a’da belirtilen esaslara göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

b. Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için komutanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir.

16. SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 17 Ekim 2016 saat: 11:00

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 31 Ekim 2016 saat: 15:00

Başvuru Sonuçları ve Sınav Yeri İlanı : 07 Kasım 2016’dan itibaren.

Bilahare ilan edilecek.

Sınav Sonuçları İlan Edilmesi

İlan ve Başvuru Adresi

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü

Telefon

0 (312) 416 45 60

EK-A

VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ (VKİ) ÖLÇÜM VE NOTLANDIRMA ESASLARI

1. VKİ ÖLÇÜM ESASLARI:

a. Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir değerdir.

KİLO (kg)

VKİ =

BOYUN KARESİ (m2)

b. Formülden elde edilecek sonuç neticesinde, vücut kütle indeksine karşılık gelen kategori bulunuı:

17 < VKİ < 18,5 Hafif Zayıf 18,5 < VKİ < 25 Normal

25 < VKİ < 27,5 Hafif Kilolu

c. VKİ ölçümlerinde çıkan sonuç virgülden sonra bir basamak olacak şekilde en yakın değere yuvarlan ı r.

2. VKİ NOTLANDIRMA ESASLARI:

Ölçüm sonucunda;

a. Aşağıda verilen VKİ Puanlama Tablosu esaslarına göre her bir adaya 100 tam not üzerinden not verilir.

b. (1) VKİ < 17,

(2) VKİ > 27,5 değerlerine sahip adaylar değerlendirmeye alınmaz ve haklarında “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilir.

c. Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar hakkında “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz”. kararı verilir.

EK-A (DEVAMI)

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (VKİ) PUANLAMA TABLOSU
PUAN VKI
90 17,00
91 17,20
92 17,40
93 17,60
94 17,80
95 18,00
96 18,10
97 18,20
98 18,30
99 18,40
100 18,50-24,90
99 25,10
98 25,20
97 25,30
96 25,40
95 25,50
94 25,60
93 25,70
92 25,80
91 25,90
90 26,00
89 26,10
87 26,20
85 26,30
83 26,40
81 26,50
79 26,60
77 26,70
75 26,80
73 26,90
71 27,00
69 27,10
66 27,20
63 27,30
60 27,49

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.