Personel Alımı

Dicle Kalkınma Ajansı 28 Personel Alımı

Yazan  | 

Dicle Kalkınma Ajansı personel alımı gerçekleştiriyor. Dicle Kalkınma Ajansı bünyesindeki personel esikliği için toplamda 28 kişi alacak. Sizde Dicle Kalkınma Ajansı iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan bilgileri inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18 inci maddesi ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili madde hükümleri çerçevesinde; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde çalıştırılmak üzere; takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 “İç Denetçi”, 1 “Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel” ve 19 “Uzman Personel”, 7 “Destek Personel” olmak üzere toplam 28 personel istihdamı gerçekleştirilecektir. Alınacak personelin mezun oldukları bölümlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Unvan Mezun Olunan Bölüm Alınacak

Personel

Sayısı

Sözlü

Sınava

Çağrılacak

Aday

Sayısı

İç Denetçi Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Mühendislik 1 4
Hukuk Müşavirliği Hizmetinden

Sorumlu Uzman Personel

Hukuk 1 4
Uzman Personel Şehir ve Bölge Planlama 1 4
Maden Mühendisliği 1 4
Ziraat Mühendisliği 1 4
İnşaat Mühendisliği 1 4
Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Mühendislik, Şehir ve Bölge Planlama 15 60
Destek Personel Bilgi İşlem Görevlisi 1 4
Büro Görevlisi 4 16
Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi 1 4
Yönetici Asistanı 1 4

Dicle Kalkınma Ajansı’nın merkezi Mardin ili olup, Ajans faaliyet alanlarını Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle sınavda başarılı olan personel adayları bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ: 12 Mayıs 2017 Cuma saat 08.00’dan – 22 Mayıs 2017 Cuma saat 17.00’a kadar başvurular alınacaktır.

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 27 Mayıs 2017 Cumartesi

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Sınav 6 Haziran 2017 Salı tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.

SINAV YERİ: Dicle Kalkınma Ajansı, Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No:6/1 Artuklu/MARDİN

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu belgelemek,

d) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. ÖZEL ŞARTLAR

2.1 İç Denetçi Bakımından;

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda [YDS, KPDS] İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır).

2.2. Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel Bakımından;

a) Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden veya buna denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

Mezuniyet alanı dışında uzman personeller için sayılan diğer özel şartlara sahip olmak.

2.3. Uzman Personel Bakımından;

i) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar;

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda [YDS, KPDS] İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır),

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmak:

ALAN KPSS
PUAN TÜRÜ TABAN

PUANI

Hukuk P11, P20, P21, P32, P42, P45, P62, P74, P79, P80, P85, P97, P100, P103, P107, P108 80
İktisat P9, P18, P22, P27, P28, P98, P108, P119 80
Maliye P24, P35, P41, P49, P52, P108 80
İşletme P16, P19, P23, P27, P29, P99, P108, P116 80
Kamu Yönetimi P30, P31, P33, P37, P45, P47, P108 80
Uluslararası İlişkiler P33, P48, P66, P82, P108, P110, P112 80
İstatistik P25, P34, P69, P75, P92, P102, P108, P111 80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri P46, P48, P58, P66, P108, P115 80
Matematik P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P68, P70, P108 80
Sosyoloji P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P108 80
Şehir ve Bölge Planlama P1, P2, P3, P4, P5, P9, P108 80
Mimarlık/

Mühendislik

P1, P2, P3, P4, P5, P8, P108 80

ii) KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar;

a) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda [YDS, KPDS] İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır),

b) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak ;

a) Planlama, Programlama,

b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

d) İzleme ve Değerlendirme,

e) Tanıtım, Danışmanlık,

f) Şehircilik ve Çevre,

g) Araştırma – Geliştirme,

h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

i) Finansman,

j) İnsan Kaynakları Yönetimi,

k) Uluslararası Ticaret.

3. TERCİH NEDENLERİ

(Adayların bu bölümde sıralanan kriterlerden puan alabilmeleri için bilgi ve/veya deneyimlerini ispatlayıcı evrakı Başvuru Formunun ilgili kısmına eklemeleri gerekmektedir.)

3.1. İç Denetçi, Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel ve Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

i. İç denetçi için aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PCM),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

ç) Fizibilite Çalışmaları ve Proje Hazırlama,

d) Satın Alma Usulleri ve İhale Dosyalarının Hazırlanması,

e) İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

f) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

g) Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi

olmak,

h) “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası”, “Kamu İç Denetçi Sertifikası” na sahip olmak.

ii. Uzman personel için aşağıdaki tabloda verilen hususlarda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak tercih sebebi olacaktır:

İstihdam Edilmesi Planlanan Pozisyon/Alan Tercih Nedenleri
Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel Kamu Hukuku konusunda tecrübe sahibi olmak İcra takibi yapmış olmak Hukuk bürolarında veya kurumsal şirketlerin hukuk birimlerinde iş tecrübesine sahip olmak Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak

Avrupa Birliği hukuku ve/veya uluslararası hukuk konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Şehir Plancısı Şehir ve Bölge Planlama konusunda deneyim sahibi olmak Stratejik Planlama konusunda deneyim sahibi olmak
Maden Mühendisi Kömür ve asfaltit alanında bilgi ve/veya deneyim sahip olmak
İstihdam Edilmesi Planlanan Pozisyon/Alan Tercih Nedenleri
Ziraat Mühendisi Sulama, seracılık , organik tarım, arıcılık, meyvecilik ve sebzecilik konularında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak
İnşaat Mühendisi Altyapı projelerinin yürütülmesinde veya denetiminde bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak
Sektörel Planlama Özellikle sektörel olmak üzere mekansal ve tematik alanlarla bölgesel planlama, operasyonel programlama konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Mali Destek Programlarının tasarımı ve etki analizi konusunda tecrübe sahibi olmak

GIS, İstatistik Programları ve Office uygulamalarına hakim olmak

Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı olmak

Ulusal ve Uluslarası Fonlar AB/AB İlişkileri bölümü mezunu ya da AB alanında yük sek lisans/doktora sahibi olmak

Proje Döngüsü Yönetimi alanında bilgi ve /veya deneyim sahibi olmak

Hibe veya Mali Destek Yönetimi tecrübesi olmak Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları Destek Mekanizmaları hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak

IPA ve/veya Kalkınma Ajansları kapsamında bir veya birden fazla projede yürütücülük/ danışmanlık/ değerlendiricilik/ izleme vb. bir rol üstlenmiş olmak

PRAG ve Kalkınma Ajansları satın alma kuralları hakkında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak (eğitim, seminer vs. katılmış olmak)

İdari ve Mali İşler Bütçe, muhasebe, satın alma ve finans konularında deneyim sahibi olmak

Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında deneyim sahibi olmak

Kamu İhale Kanunu ve uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak

Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak

Taşınırların kayıt ve kontrolleri hakkında deneyim sahibi olmak

İstihdam Edilmesi Planlanan Pozisyon/Alan Tercih Nedenleri
İnsan Kaynakları Özel sektörde veya kamuda insan kaynakları uzmanlığı/sorumluluğu yapmış olmak

İş Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine hakim olmak,

Ajansın Personel Yönetmeliği başta olmak üzere diğer mevzuatına ve çalışmalarına hakim olmak

Ajansın İnsan Kaynakları ihtiyacını analiz edecek perspektife sahip olmak, önceki iş deneyiminde benzer analiz çalışmalarında bulunmuş olmak

İnsan kaynakları politikası oluşturulması konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

İK Yönetiminde kurumsal aidiyet ve motivasyon konularında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Kurumsal İletişim Kurumsal iletişim politika, strateji ve ilkeleri ile kurumsal iletişim uygulama planının oluşturulması konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Sosyal medya ve dijital iletişim araçlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmaları yürütmüş olmak

Basın ilişkileri konusunda organizasyonel destek sağlayabilmek

Marka bilinirliği ve konumlandırması konusunda ve Kurumsal Kimlik oluşturulmasına yönelik çalışmalarda aktif bir şekilde görev almış olmak

Tüm reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerini, yazılı ve görsel medya organları ile ilişkilerini yönetme konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Yurtiçi ve yurtdışı reklam ve fuar organizasyonlarını; bu organizasyonlar için hazırlanan her türlü basılı ve görsel tanıtım materyallerinin hazırlanmasını, ulaştırılmasını koordine etme konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Yurtdışı çalışma ziyareti organizasyonu yapmak ve koordine etme bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

İlgili alanda kurumsal firmalarda iş tecrübesine sahip olmak

iii. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için ilanın 2.3. ii) ç) bölümünde belirtilen konuların birinde veya birkaçında iş deneyimi sahibi olmak,

iv. Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından yüksek lisans veya doktora öğrencisi veya mezunu olmak,

v. İlanda belirtilen lisans programlarından ikinci bir lisans programını (anadal veya yand al olarak) tamamlamış olmak,

vi. SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) sertifikasına sahip olmak

vii. İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek

viii. (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

4. Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları

4.1. Bilgi İşlem Görevlisi (1) Kişi:

1) En az ön lisans mezunu olmak,

2) Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda Bilgi İşlem alanında 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak ve bunu belgelemek

şartları aranmaktadır.

Bilgi İşlem Sorumlusu için;

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

Microsoft Windows sunucu işletim sistemi ailesi (2003, 2008, 2012) bakım, izleme ve konfigürasyon, Merkezi güvenlik duvarı yönetimi, Aktif Dizin yönetimi, dosya sunucusu, DNS, DHCP ve FTP, Ağ yönetimi ve kullanımına bağlı olarak güvenlik duvarı kuralları yazma, Yazıcılar, kullanıcı bilgisayarları ve aktif cihazların ağ ve kullanıcı işlemleri, Ağ cihazlarının kurulumu, konfigürasyonu, yedeklenmesi ve firmware güncellenmesi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi yönetim hizmetleri, Exchange Sunucu yönetimi, Kurumsal e-posta yönetimi, Yedekleme donanım ve yazılım sistemleri, VPN sistemi kurulumu ve yönetimi, Video konferans sistemleri yönetimi, IP Santral sistemi uygulamaları, Wi-fi-Hotspot Uygulamaları, CPANEL, SSL ve PHP MySQL gibi web yönetimi konularında bilgi sahibi olmak

tercih nedenidir.

4.2. Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi (1) Kişi:

1) Üniversitelerin Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

2) Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu

belgelemek

şartları aranmaktadır.

Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi için; SMMM/Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak

tercih nedenidir.

4.3. Yönetici Asistanı (1) Kişi;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak ve bunu

belgelemek,

şartları aranmaktadır.

Kamu kurumlarında Genel Müdür veya Genel Sekreter düzeyinde en az 1 yıl özel kalem müdürlüğü/yönetici asistanlığı deneyimine sahip olmak tercih nedenidir.

4.4. Büro Görevlisi (4) Kişi;

İlk defa atananlar için;

1) En az ön lisans düzeyinde mezun olmak,

2) 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak veya 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan ön lisans düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P93 puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için;

1) En az ön lisans düzeyinde mezun olmak,

2) Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

4.5 Destek Personeli İçin Genel Tercih Nedenleri:

1) Lisans/Yüksek Lisans/Doktora mezunu olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın [YDS, KPDS] yapıldığı dillerde son başvuru

tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır),

3) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu belgelemek,

4) İlanda belirtilen görev alanlarında ve Ajans faaliyetlerinin bulunduğu ilgili alanlarda deneyim sahibi olmak,

5) İlanda belirtilen görev alanlarında ve Ajans faaliyetlerinin bulunduğu ilgili alanlarda alınan sertifikalar,

tercih sebebi olacaktır.

BAŞVURU

1. Başvuru Şekli ve Yeri: Adayların, sınava katılabilmek için Ajansın web sayfasındaki (http://www.dika.org.tr/) İş Talep Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeleri de ekleyerek son başvuru tarih ve saatine kadar başvuruyu online olarak tamamlamaları gerekmektedir. Sözlü sınava davet edilecek adaylar, başvuru sırasında sunmuş oldukları belgelerin asıllarını komisyona ibraz etmek üzere yanlarında bulundurmakla sorumludurlar. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular sadece online olarak alınacaktır.

2. Başvuru Tarihi: Başvurular 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 08.00’da başlayacak ve 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17.00’da sona erecektir.

3. Başvuru İçin İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu (Online başvuru çıktısı)

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin/belgelerinin aslı veya ilgili kurumca onaylı sureti ve https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden temin edilecek mezun belgesi

c) 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

d) KPDS/YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da ilgili kurumca onaylı sureti,

e) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya ilgili kurumca onaylı

sureti,

g) İş tecrübesi için, resmi iş döküm belgesi ( https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden temin edilecek Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü Belgesi yeterlidir. Adayların tecrübeleri değerlendirilirken yalnızca yatan prim gün sayısı esas alınacaktır. )

? Yurtdışı iş tecrübesi ile başvuruda bulunan adaylar için ilgili ülkenin ilgili resmi kurumundan alınmış sigortalı hizmet belgesin o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca onaylı hizmet belgesi,

? İş tecrübesi için daha önce görev yapılan işyerlerinden temin edilmiş pozisyon, görev süresi ve görev tanımı bilgilerini de içeren referans mektubu veya ilgili alanda çalıştığını ispatlayıcı doküman,

h) T.C. Kimlik numarası yazılı beyan,

i) Özgeçmiş,

j) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden temin edilecek Askerlik Durum Belgesi

k) Son 3 ay içerisinde alınmış https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden temin edilecek Adli Sicil Kaydı Belgesi,

l) İç denetçi kadrosuna başvuran adaylar için kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği,

m) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel kadrosuna başvuran adaylar için avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Yukarıda sayılan belgelerin asılları sözlü sınava girmeden önce ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilerek kabul edilecektir.

SINAVA GİRİŞ VE SINAV ŞEKLİ

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü Dicle Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.dika.org.tr/) ilan edilecektir. Sınav daveti Ajansın internet sitesinden yapılacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların KPSS ve yabancı dil puanları, deneyim ve sayılan diğer tercih nedenleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere alınacak personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Şehir ve Bölge Planlama, Maden Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği bölümlerinden yeterli geçerli başvuru olmadığı takdirde bu bölümlere ayrılan kontenjan diğer Uzman Personel kontenjanına eklenecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) ve başvuru evraklarının asılları ile birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

DEĞERLENDİRME

Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI

Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, Sınav Kurulu’nun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın web sitesi olan www.dika.org.tr adresinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kurulu’na sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulu’nun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.