Personel Alımı

Kamu İhale Kurumu 15 Personel Alımı 2017

Yazan  | 

Kamu İhale Kurumu personel alımı gerçekleştiriyor. Kamu İhale Kurumu bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amaçlı farklı pozisyonlarda toplamda 15 personel alımı yapacak. Kamu İhale Kurumu Lisans mezunu ve Önlisans mezunu personel alacak. Alımları yapılacak olan sınav belirleyecektir. Kamu İhale Kurumu Lisans mezunu 6 adet Büro Personeli ve Önlisans mezunu 5 adet İletişim görevlisi ve Lisans mezunu 4 adet Avukat alımı yapacak. Lisans mezunları için adaylardan KPSSP3 ve Önlisans mezunları için KPSSP93 puan şartı aranmaktadır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

1) Avukat, Büro Görevlisi ve İletişim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların (B) grubu kadrolar için 2016 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, tabloda belirtilen puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

2) Tabloda belirtilen öğretim kurumlarının birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak gerekir.

Avukat Kadrosu İçin : Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

Büro Personeli Kadrosu İçin: En az dört yıllık eğitim veren; Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim Fakülteleri ile fakültelerin Matematik, İstatistik, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programlarından mezun olmak.

İletişim Görevlisi Kadrosu İçin: En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların ya da dengi okulların; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarından mezun olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular 15 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak olup, 26 Mayıs 2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Adayların; sınava katılabilmek için Kurumun resmi internet sitesinde (www.ihale.gov.tr) yer alan “Kamu İhale Kurumu 2017 Yılı Açıktan Atama Giriş Sınavı” modülü içindeki “Sınav Başvuru Formunu” elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, “Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat/Ankara” adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.