Manşet

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Devlet Memuru Alımı

Yazan  | 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Devlet Memuru Alımı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Memur Alımıyapıyor.

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI

BEYLERBEYİ/İSTANBUL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2015 YILI İSTİSNAİ DEVLET MEMURU ALIMI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Başvuru Tarihleri

02 Şubat-02 Mart 2015

Başvuru Adresi

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

Bu kılavuz; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında İstisnai Devlet Memuru olmak için

başvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

PARA İLE SATILAMAZ

2015 YILI İSTİSNAİ DEVLET MEMURU

ALIMLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN

DİKKATİNE !

1.BAŞVURU VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2.BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIN TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLECEK YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI KARARLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ KARARLARI GEREKLİ KILDIĞI TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

3.ALIM SÜRESİNCE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME http://personeltemin.dzkk.tsk.trİNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

4.İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN DUYURULAR TEBLİGAT NİTELİĞİ TAŞIMAKTA OLUP, ADAYLARIN ADRESLERİNE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2015 YILI İSTİSNAİ DEVLET MEMURU ALIMLARI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükmü doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak İstisnai Devlet Memuru alımı yapılacaktır.

1.BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6’ncı fıkrası hariç).

b.İlan edilen unvanların Öğrenim Durumu, Yaş Durumu ve 2013 ve 2014 yılı Merkezi Sınav Notu (KPSS) şartlarını taşımak. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olmak,

c.Başvuru bitiş tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre

18 yaşını tamamlamış (02 Mart 1997 ve daha önce doğanlar) ve 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla

36 yaşından gün almamış olmak. (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğanlar)

ç.Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

d.Seçim ve mülakat aşamalarını asil veya yedek olarak kazanan adayların sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Asker Hastanelerinin Geçici Sağlık Kurullarından “TSK’da Askeri Sivil Memur Olur” kararlı rapor almış olmak.

e.Kazanan adayların; yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

f.”Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav notuna (KPSS Notu) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış notu dikkate alınacağından, internetten yapılan başvuru sonrası adaylar şehit/gazi yakını olduğunu gösterir belgenin altına aday bilgileri de yer alacak şekilde 6 Mart 2015 tarihine kadar 0216 310 72 46 numaraya faks ile göndereceklerdir. Geç gelen fakslara işlem yapılmayacaktır.

2.BAŞVURU ŞEKLİ

a.Başvurular http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkinde bulunan “2015 yılı 1. Dönem İstisnai Devlet Memuru Alımları”kısmından yapılacaktır.

b.Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen link üzerinden sol kısımda bulunan 2015 yılı 1. Dönem İstisnai Devlet Memuru Alımları Başlığı altında “İlk Başvuru” kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

c.Başvuru sonrası her adaya bir şifre verilecektir. Adaylar verilen şifreyi not almalıdır. Adaylar verilen şifreyle, başvuru süresince başvurularını kontrol edip güncelleyebileceklerdir. Başvuru süresi tamamlandığında sistem kapanacağından bilgi güncellemesi yapılamayacaktır.

ç.Adaylar birden fazla unvana veya bölgeye başvuru yapamayacaktır.

d.Şifrenizi kaybetmeniz/unutmanız durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında daha önce girdiğiniz bilgileri girerek şifrenize ulaşabilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

e.Doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

f. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atanma sürecinde dahi olsa) aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

g.Başvurular; 02 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 17:00‘da başlayıp,

02 Mart 2015 Pazartesi günü saat 23:59‘da sona erecektir.

ğ.İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3.BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

a.Mülakat Sınavına girecek adayların listesi; 2013 ve 2014 yılı KPSS sonucunda (adayların aldıkları en yüksek puan dikkate alınır) en yüksek puandan başlayarak her unvan için alınacak miktarın 12 katı kadar olacak sayıda adayhttp://personeltemin.dzkk.tsk.trsayfasında ilan edilip mülakat sınavına çağırılacaktır.Başvuruların toplanmasını müteakip, mülakata çağrı aşamasında yapılacak duyuru metninde mülakat sınavına çağrılan adayların duyuru metninde yer alan Aday bilgi Formunu Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı Beylerbeyi/İSTANBUL adresine şahsen veya kargo yoluyla göndermeleri istenecektir. Aday bilgi formunu ilan edilecek tarihe kadar göndermeyen aday hakkından feragat etmiş sayılacak ve mülakata alınmayacaktır. Bu adayların yerine puan sırasına göre diğer adaylar mülakata çağırılacaktır.Adaylara http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımaktadır. Adayların adreslerine ayrıca tebligat gönderilmeyecektir. Ancak adayların cep telefonlarına kısa mesajla bilgilendirmede bulunulabilecektir. Bu nedenle adayların müracaat işlemlerinde geçerli bir cep telefonu numarası girmeleri önem arz etmektedir.

b.Mülakat sınavında başarılı olanların tespitinde 100 tam not üzerinden 70 not barajının geçilmesi esas alınır.70 not barajını aşamayan adaylar elenmiş sayılır. Nihai mülakat notu, sınav kurulunca başkan ve üyelerin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Genel Değerlendirmede adayların; merkezi sınav notu ve mülakat sınavında aldıkları notun ortalaması ile tespit edilir. Değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıraya konularak bir başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada toplam puanların eşit olması halinde; KPSS notu yüksek olana öncelik verilir. Bu listeye göre, ilan edilen alımı yapılacak miktarı kadarı asil, diğerleri yedek aday olarak tespit edilir.

4.İSTİSNAİ MEMURLARA SAĞLANACAK MADDİ VE SOSYAL İMKANLAR

a.Lojmanlardan subayların kontenjanı içerisinde yararlandırılır.

b.Orduevleri, dinlenme kampları, askeri hastanelerden ve servis araçlarından istifade edebilir.

c.Protokol münasebetlerinde derece/kademe karşılığı subaylara eşit bir statü uygulanır.

5.BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER

Başvuru Başlangıcı: 02 Şubat 2015 saat 17:00

Başvuru Bitişi: 02 Mart 2015 saat 23:59

Mülakat Sınavına Gireceklerin İlanı: http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresindebaşvuruların alınmasını müteakip yayınlanacaktır.

SINAV AÇILACAK 2015 YILI İSTİSNAİ MEMUR KADRO LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.