Personel Alımı

Ziraat Bankası 255 Personel Alımı Devam Ediyor!

Yazan  | 

Ziraat Bankası bir çok adayı yayımladığı ilanlar ile sevindirdi. Ziraat Bankası uzun zamandan beri personel alım ilanı yayımlamıyordu. En son yaptığı duyurusuna göre Ziraat Bankası bünyesindeki personel eksikliği için farklı pozisyonlarda toplamda 255 kişilik kadro ile personel alımı gerçekleştirecek. Ziraat Bankası, uzman yardımcısı, avukat, servis görevlisi pozisyonlarında alım yapacak.

Adaylar başvurularına 05 Haziran 2017 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 27 haziran 2017 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri şarttır.

ADAYLARDAN ARANAN NİTELİKLER:1.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yurt içinde dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakülteleri ile denkliği sağlanmış yabancı ülkelerdeki
Hukuk Fakültelerinden mezun olmak ve Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukatlık
Ruhsatnamesi almış veya işe başlama tarihinde alabilecek durumda olmak,

4. Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet
borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum
bulunmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Bankamızda göreve başlayacaklardan, işe
başlamaları sırasında talep edilecektir.)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 06 Haziran 2017 – 27 Haziran 2017 Salı günü saat 24.00’e
kadar Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresine üye olmak
suretiyle yapacaklardır. Aşağıda verdiğimiz bağlantılar sayesinde ilanların tam metinlerine ulaşabilirsiniz.

Ziraat Finans Grubu Uzman Yardımcısı Başvuru Koşulları için tıklayın

Ziraat Teknoloji Uzman Yardımcısı Başvuru Koşulları için tıklayın

Ziraat Sigorta & Ziraat Emeklilik Servis Görevlisi Başvuru Koşulları için tıklayın

Ziraat Bankası Avukat Başvuru Koşulları için tıklayın

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.