İşçi Personel Alımı

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Personel Alımı

Yazan  | 

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Personel Alımı

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü personel alımı gerçekleştiriyor. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 86 adet personel alacak. Sizde TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ailesine katılmak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK

UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.UZAY/2015-1

1.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-001/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde Güç Üretim, Depolama, Düzenleme ve Dağıtım Birimlerinin analiz ve tasarımını gerçekleştirecek, sorumluluğu altındaki elektronik birimlerin üretilmesinde ve testlerinde aktif rol alacak, Uydu Entegrasyon, Fırlatma ve Yörünge Operasyonlarına destek verecek Güç Elektroniği konusunda tecrübeli Elektronik Tasarım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Güç Elektroniği konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Analog ve Güç Sistemleri (Tercihen Güneş Paneli-Pil Sistemleri) Tasarımı konusunda bilgili, özellikle Anahtarlamalı Güç Kaynakları (SMPS) Topolojilerine hakim olmak, Şematik ve Baskı Devre Tasarımı konularında bilgi sahibi olmak, ilgili Tasarım ve Analiz Araçlarının ve Güç Elektroniği test cihazlarının kullanımı konusunda deneyimli olmak, Güç Elektroniği konusunda lisansüstü eğitimini tamamlamış ya da sürdürüyor olmak.

2.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-002/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde Güç Üretim, Depolama, Düzenleme ve Dağıtım Birimlerinin analiz ve tasarımına destek verecek, elektronik birimlerin üretilmesini takip edecek ve testlerini gerçekleştirecek, Uydu Entegrasyon, Fırlatma ve Yörünge Operasyonlarında aktif rol alacak Elektronik Tasarım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 8 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Analog Devreler, Anahtarlamalı Güç Kaynakları (SMPS), Şematik ve Baskı Devre Tasarımları ile ilgili ön bilgiye sahip olmak, Güç Elektroniği dersleri almış olmak.

3.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-003/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Elektronik Devre ve/veya FPGA Tabanlı Mimarı Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde, görev almak, tüm tedarik ve üretim süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Uydu Entegrasyon faaliyetlerine katılmak üzere Elektronik Devre Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak Elektronik Donanım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 7 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Elektronik Devre Tasarım Mühendisi olarak istihdam edilecek adaylarda; Şematik – PCB seviyesi Devre Ve Sistem Tasarımı konularında bilgi sahibi olmak, ilgili tasarım araçlarını kullanabiliyor olmak, Donanım Tasarımı ve Hata Ayıklama konularında bilgi sahibi olmak, Bilgisayar, İşlemci Mimarileri ve Arayüzleri konularında bilgi sahibi olmak, Bellek Birimleri konusunda bilgi sahibi olmak. FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama konularında bilgi sahibi olmak, VHDL ve/veya Verilog Donanım Tanımlama Dilleri ile ilgili bilgi sahibi olmak ve tüm adaylar için ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak. Sayısal Elektronik veya Mantıksal Devre Tasarımı (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak.

4.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-004/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Elektronik Devre Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak; tüm Tedarik Ve Üretim Süreçlerini takip etmek; sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak; Uydu Entegrasyon

Faaliyetlerine katılmak üzere Elektronik Devre Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak tecrübeli Elektronik Donanım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Şematik – PCB Seviyesi Devre ve Sistem Tasarımı konularında veya Sayısal ve Analog Elektronik veya Mantıksal Tasarım (Logic Design) konularında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve ilgili tasarım araçlarını kullanabiliyor olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: VHDL ve/veya Verilog Donanım Tanımlama Dilleri konusunda tecrübe sahibi olmak, Uydu Sistemlerinde yer alan donanımların veriyolları (MIL-STD-1553, CAN, SpaceWire v.b) ve haberleşme ortamları hakkında tecrübe sahibi olmak, alanıyla ilgili yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. DSP/FPGA içeren Elektronik Devrelerin Şematik ve Çok Katlı Baskı Devre Tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

5.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-005/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, FPGA Tabanlı Sayısal Devrelerin Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak, tüm Tedarik ve Üretim Süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Uydu Entegrasyon Faaliyetlerine katılmak üzere Sayısal Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak tecrübeli Elektronik Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama, Verilog ve/veya VHDL Donanım Tanımlama Dilleri konularında veya Sayısal Elektronik ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) konularında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Bilgisayar Mimarileri, Şematik – PCB Seviyesi Devre ve Sistem Tasarımı konularında tecrübeli olmak, ilgili tasarım araçlarını kullanabiliyor

3

olmak, Uydu Sistemlerinde yer alan donanımların veriyollan (MIL-STD-1553, CAN, SpaceWire vb.) ve haberleşme ortamları hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak.

6.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-006/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Uydu Haberleşme Sistemlerine yönelik olarak Radyo Frekansı,

Mikrodalga Devre ve Sistem Tasarımını, Ölçümlerini ve Entegrasyonunu yapmak üzere

Mikrodalga Haberleşme Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Radyo Frekans Devre ve Sistem Tasarımı konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, RF Tasarım ve Benzetim Araçlarını (AWR Microwave Office ve/veya ADS, CST ve/veya HFSS) kullanabilen, RF ve Mikrodalga Devrelerin Şematik ve Baskı Devre (PCB) Tasarımı konusunda tecrübe sahibi, İşaret Üreteci, Spektrum Analizör, Network Analizör gibi ölçüm cihazlarını kullanarak RF ve mikrodalga devrelerin testlerini yapabilecek, tercihen lisans/yüksek lisans eğitiminde RF ve Mikrodalga temelli dersleri almış olmak.

7.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-007/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Uydu Uçuş Bilgisayarı Uygulama Yazılımları veya Yer İstasyonu Yazılımlarının geliştirilmesinde görev almak; sorumlu olduğu yazılım biriminin tasarımını yapmak ve gerçeklemek, Yazılımın Birim ve Entegrasyon Testlerini Gerçekleştirmek, Doğrulama ve Geçerleme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, Yazılım Süreçleri dahilinde üretilmesi gereken dokümantasyonu hazırlamak, Yazılım Süreçlerine destek vermek üzere Yazılım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 7 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım

Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Uçuş Bilgisayarı Uygulama Yazılımları kapsamında işe alınacak adaylar için, C/C++ ile Programlama Deneyimine sahip olmak, Linux ve GNU araçları konusunda deneyimli olmak, gerçek zamanlı İşletim Sistemlerinde (RTOS) Uygulama Yazılımı Geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak, Yer istasyonu Yazılımları kapsamında işe alınacak adaylar için, Java ile Yazılım Geliştirme, Kullanıcı Arayüzü Geliştirme, Donanım Haberleşme Protokolleri, Python ile Yazılım Geliştirme, Veritabanı konularında deneyim sahibi olmak.

8.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-008/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Uydu Uçuş Bilgisayarı Uygulama Yazılımlarının geliştirilmesinde görev almak; sorumlu olduğu yazılım biriminin tasarımını yapmak ve gerçeklemek, Yazılımın Birim ve Entegrasyon Testlerini gerçekleştirmek, doğrulama ve geçerleme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, yazılım süreçleri dahilinde üretilmesi gereken dokümantasyonu hazırlamak, yazılım süreçlerine destek vermek üzere tecrübeli Gömülü Yazılım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)C/C++ ile Gerçek Zamanlı İşletim Sistemlerinde (RTOS) Uygulama Yazılımı Geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Linux ve GNU araçları konusunda deneyimli olmak; RTEMS İşletim Sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak

9.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-009/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Uydu Yer İstasyonu Yazılımlarının Geliştirilmesinde görev almak; sorumlu olduğu yazılım biriminin tasarımını yapmak ve gerçeklemek, Yazılımın Birim ve Entegrasyon Testlerini gerçekleştirmek, Doğrulama ve Geçerleme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, Yazılım Süreçleri dahilinde üretilmesi gereken dokümantasyonu hazırlamak, Yazılım Süreçlerine destek vermek üzere tecrübeli Yazılım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Java ile Yazılım Geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Kullanıcı Arayüzü Geliştirme, Donanım Haberleşme Protokolleri, Ağ Haberleşme Protokolleri, OSGI Altyapısı, Eclipse RCP Platformu, Python ile Yazılım Geliştirme, Veritabanı konularında deneyim sahibi olmak.

10.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-010/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu ve Uzay projelerinde, 3 Boyutlu modelleme araçlarını kullanarak mekanik tasarım faaliyetlerini yürütmek, üretim ve montaj resimlerini hazırlamak; Uydu/Uzay yapılarının ve alt sistemlerinin sonlu elemanlar modelini hazırlamak, yapısal analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporlarını hazırlamak; Mekanik üretim takibi yapmak ve mekanik entegrasyon faaliyetlerini yürütmek; ilgili ECSS, MIL-STD standartlarına göre mekanik testleri (titreşim, akustik, şok vb.) planlamak, uygulamak ve raporlamak üzere Yapısal Tasarım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Havacılık ve/veya Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)CAD yazılımları kullanarak mekanik tasarım ve/veya sonlu eleman analiz yazılımlarını kullanarak yapısal analiz ve/veya teknik resim, boyut ve geometrik toleranslandırma ve/veya katı mekaniği ve mekanik titreşim konularında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Catia veya Solidworks tasarım yazılımlarını kullanabiliyor olmak; Ansys veya MSC Patran/Nastran analiz yazılımlarını kullanabiliyor olmak; Sonlu elemanlar teorisi, kompozit yapılar, Uydu ve Uzay aracı yapıları ve mekanizmalar konusunda bilgi sahibi olmak; Savunma sanayi projelerinde elektronik kutulama ve mekanik tasarım faaliyetleri gerçekleştirmiş olmak.

11.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-011/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu ve Uzay projelerinde, Isıl tasarım ve ısıl analiz faaliyetleri yürütmek; Uydu/Uzay yapılarının ısıl matematiksel modellerini hazırlamak, ısıl analizlerini gerçekleştirmek ve analiz raporlarını hazırlamak; ilgili ECSS, MIL-STD standartlarına göre çevresel testleri (Isıl denge/döngü, Isıl vakum, vb.) planlamak, uygulamak ve raporlamak üzere Isıl Tasarım Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Havacılık ve/veya Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Isıl Tasarım, Isıl Analiz ve Akışkanlar Dinamiği yazılımlarını kullanarak ısıl tasarım ve ısıl analiz yapabiliyor olmak; Isı transferi teorisi konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: MSC Patran, MSC Sinda, Thermica, ESATAN, ESARAD, TSS veya Thermal Desktop yazılımlarını kullanabiliyor olmak; Isı borusu ve ısı eşanjörleri konusunda bilgi sahibi olmak; Uydu ve Uzay araçlarının ısıl tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak; Savunma sanayi projelerinde elektronik soğutma ve ısıl tasarım faaliyetleri gerçekleştirmiş olmak.

12.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-012/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Yer İstasyonu ve Yer Elektrik Destek Ekipmanı Donanımlarını geliştirmek ve testlerinde görev almak, bu kapsamda yeni geliştirilecek Alt Sistemleri veya Modülleri tasarlamak, ilgili donanımların Üretim, Entegrasyon ve Test Faaliyetlerini yürütmek, sorumlu olduğu Alt Sistem veya Modüle ilişkin olarak ihtiyaç duyulan her türlü dokümantasyonu hazırlamak ve Donanım Geliştirme ve Destek Süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Donanım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 6 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya

Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Donanım Geliştirme (Mikrokontrölör veya FPGA Tabanlı Tasarım, PCB Çizimi) tecrübesine sahip olmak, Sistem Mühendisliği süreçlerine aşina olmak.

13.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-013/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Uydu Yönelim ve Yörünge Belirleme ve Kontrol Algoritmalarının Tasarlanması, Yörüngelerinin Hesaplanması, Uydu Görev Analiz ve Tasarımının yapılması ve halihazırdaki sistemlerin iyileştirilmesi için Yönelim, Yörünge Mekaniği ve Sistem Mühendisliği konularında araştırma yapmak ve Algoritma geliştirmek, geliştirilen Algoritmaların C ve/veya C++ ve/veya Java ile mevcut Yazılım Sistemlerinde çalıştırılmak üzere kodlamasını yapmak ve üretilen kodların birim testlerini hazırlamak üzere Yönelim ve Yörünge Kontrol Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Astronomi, Fizik, Makine Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak. (Denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumları dahil)

Tercih Edilen Nitelikler: Uydu Sistemleri, Yörünge Mekaniği, Hamiltonian Sistemler, Kontrol Teorisi bilgisine sahip olmak, Kestirim Teorisi bilgisine sahip olmak, Dinamik Sistemlerin Modellenmesi konusunda bilgi sahibi olmak, Kalman Filtreleri ile Sayısal Modelleme/Entegrasyon ve Optik Sistemler konuları ile MATLAB, C, C++, C# veya Java Programlama Dilleri alanlarında bilgi sahibi olmak.

14.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-014/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Uydu Yörüngelerinin Hesaplanması, Analiz ve Tasarımının Yapılması Ve Halihazırdaki Sistemlerin İyileştirilmesi için Yörünge Mekaniği konusunda araştırma yapmak ve Algoritma geliştirmek; geliştirilen Algoritmaların Java ile mevcut Yazılım Sisteminde çalıştırılmak üzere kodlamasını yapmak ve üretilen kodların birim testlerini hazırlamak üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Astronomi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Yörünge Mekaniği konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Uydu Sistemleri, Yörünge Mekaniği, Hamiltonian Sistemler, Kalman Filtreleri ile Sayısal Modelleme/Entegrasyon ve Optik Sistemler konuları ile MATLAB, C, C++, C# veya Java programlama dilleri alanlarında bilgi sahibi olmak.

15.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-015 / AR-GE Personeli (Araştırmacı):

iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Güvenilirlik (Reliability) ve Emniyet (Safety) faaliyetlerini yürütmek; konu ile ilgili Ar-Ge, Gereksinim, Planlama, Ürün Teminatı, Analiz, Test, Raporlama, İyileştirme vb. çalışmaları gerçekleştirmek ve diğer ilgili etkinlikleri yerine getirmek üzere Güvenilirlik ve Emniyet Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Alanında en az 2 (iki ) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Elektronik sistem devre şemalarını, blok diyagramlarını ve devre elemanlarını yorumlayabilmek; Uydu ve uzay teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak; Güvenilirlik ve/veya Emniyet konularında tecrübe sahibi olmak; Güvenilirlik ve/veya Emniyet program planlarını hazırlamış olmak; Konu ile ilgili yazılımlara (ReliaSoft vb.) ve standartlara (ECSS-Q-ST-30C, ECSS-Q-ST-40C, MIL-HDBK-217F, MIL-STD-882E, MIL-HDBK-781 vb.) hakim olmak; Konu ile ilgili analizleri (Güvenilirlik Tahmini, FMECA vb.) daha önce yürütmüş olmak.

16.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-016/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Dinamik sistemlerin modellenmesi ve benzetimi konusunda araştırma yapmak ve Algoritma geliştirmek; geliştirilen Algoritmaların MATLAB&Simulink ile benzetim ortamının oluşturulması ve üretilen kodların birim testlerini yapmak üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Dinamik Sistem Modelleme, Kontrolcü ve Kestirimci Tasarımı ve Gömülü Yazılım konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: MATLAB&Simulink, Simulink kod dönüştürme, C veya C++ programlama dilleri alanında ve gömülü yazılım konusunda bilgi sahibi olmak.

17.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-017/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Uydu Haberleşme Sistemlerine yönelik olarak haberleşme sistem tasarım, tasarım doğrulama, test ve entegrasyonunu yapmak üzere Haberleşme Sistem Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı Personelin Görev Yapacağı Şehir

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak

b)Haberleşme sistem tasarımı ve sayısal sinyal işleme teknikleri konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: MATLAB, C/C++, vb. yazılım araçlarını kullanarak haberleşme sistem benzetim ve doğrulaması konusunda bilgi sahibi, AWR Visual System Simulator, Mathworks Simulink, vb. yazılım araçlarını kullanarak haberleşme sistem

benzetim ve doğrulaması konusunda bilgi sahibi, İşaret Üreteci, Spektrum Analizör, Osiloskop gibi ölçüm cihazlarını kullanarak haberleşme modüllerinin testlerini yapabilecek, Lisans/yüksek lisans eğitiminde haberleşme/sinyal işleme opsiyonlu dersleri almış olmak, Uydu haberleşme sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

18.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-018/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu ve Uzay projelerinde, 3 Boyutlu modelleme araçlarını kullanarak mekanik tasarım faaliyetlerini yürütmek, üretim ve montaj resimlerini hazırlamak; Uydu/Uzay yapılarının ve alt sistemlerinin sonlu elemanlar modelini hazırlamak, yapısal analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporlarını hazırlamak; Mekanik üretim takibi yapmak ve mekanik entegrasyon faaliyetlerini yürütmek; ilgili ECSS, MIL-STD standartlarına göre mekanik testleri (titreşim, akustik, şok vb.) planlamak, uygulamak ve raporlamak üzere Mekanik Tasarım Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Mekanizma tasarımı ve analizi ve/veya makine elemanları (dişli, rulman, vb. gibi) tasarımı, kullanımı ve seçimi ve/veya boyut ve geometrik toleranslandırma konularında en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Catia veya Solidworks tasarım yazılımlarını kullanabiliyor olmak; Ansys veya MSC Patran/Nastran analiz yazılımlarını kullanabiliyor olmak; Mekanizma ve/veya makine elemanları tasarımı konularında lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak.

19.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-019/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, gereksinim analizi, sistem modellemesi ve tasarımı ile sistem mühendisliği süreçlerinin iyileştirilmesi konularında çalışmak üzere Sistem Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kontrol

Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik veya Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Sistem Mühendisliği alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Sistem Mühendisliği, Gereksinim tanımlama, analiz ve doğrulama süreçleri, Mühendislik süreçlerinin tasarlanması, Sistem Modelleme ve Model Tabanlı Sistem Mühendisliği konuları, Doors Gereksinim Yönetim Aracı ile MATLAB, C, C++, C# veya Java Programlama ve SysML sistem modelleme dilleri alanlarında bilgi sahibi olmak. Sistem Mühendisliği konusunda lisansüstü öğrenim yapmış olmak.

20.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-020/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak, tüm tedarik ve üretim süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Uydu Entegrasyon faaliyetlerine katılmak üzere Sayısal Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak Elektronik Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

b)Simülasyon ve Hata Ayıklama konularında bilgi sahibi olmak, Verilog ve/veya VHDL Donanım Tanımlama Dilleri ile ilgili bilgi sahibi olmak, Sayısal Elektronik veya Mantıksal Devre Tasarımı (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Sinyal işleme uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak, sinyal işleme alanlarında ders almış veya lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak, ilgili tasarım ve analiz araçlarını (Matlab, Simulink, vb) kullanabiliyor olmak.

21.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-021/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, FPGA Tabanlı Sayısal Devrelerin Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak, tüm Tedarik Ve Üretim Süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Uydu Entegrasyon Faaliyetlerine katılmak üzere Sayısal Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak tecrübeli Elektronik Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama, VHDL / Verilog Donanım Tanımlama Dilleri konularında veya Sayısal Elektronik ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) konularında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Görüntü işleme ve görüntü sıkıştırma uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak, görüntü/sinyal işleme alanlarında ders almış veya lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak, ilgili tasarım ve analiz araçlarını kullanabiliyor olmak.

22.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-022/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, FPGA Tabanlı Sayısal Devrelerin Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak, tüm Tedarik ve Üretim Süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Uydu Entegrasyon Faaliyetlerine katılmak üzere Sayısal Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak Elektronik Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

b)FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama, Verilog ve/veya VHDL Donanım Tanımlama Dilleri hakkında ve Sayısal Elektronik ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) konularında bilgi sahibi olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Sayısal haberleşme ve tabanbant sinyal işleme uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak, haberleşme/sinyal işleme alanlarında ders almış veya lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak, ilgili tasarım ve analiz araçlarını (Matlab, Simulink, vb) kullanabiliyor olmak.

23.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-023/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, FPGA Tabanlı Sayısal Devrelerin Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak, tüm Tedarik ve Üretim Süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Uydu Entegrasyon Faaliyetlerine katılmak üzere Sayısal Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak Elektronik Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

b)FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama, Verilog ve/veya VHDL Donanım Tanımlama Dilleri konularında veya Sayısal Elektronik ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) konularında bilgi sahibi olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: SAR sinyal işleme uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak, haberleşme/sinyal işleme alanlarında ders almış veya lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak, ilgili tasarım ve analiz araçlarını kullanabiliyor olmak, sistem mühendisliği faaliyetlerinde görev almış olmak.

24.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-024/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Uydu Görüntülerinin Ön İşlemesi, İyileştirilmesi, Radyometrik Düzeltmesi ve Geometrik Düzeltmesi Yöntemlerini geliştirmek, Birim Testleri hazırlanmak, geliştirilen Algoritmaları C++ dili ile uygulama olarak hazırlanmak üzere Mühendis istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Örüntü Tanıma (Pattem Recognition), Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görme (Computer Vision) konularında bilgili olmak, MATLAB, MS Visual Studio, OpenCV, GDAL, GIS/CBS, CUDA, Java, Python konularında bilgili olmak, Bilişim Sistemleri veya Uzaktan Algılama ile ilgili programlarda lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor olmak.

25.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-025/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Uydu Görüntülerinin Ön İşlemesi, İyileştirilmesi, Radyometrik Düzeltmesi ve Geometrik Düzeltmesi Yöntemlerini geliştirilmek, Uydu Görüntü İşleme konusundaki akademik ve bilimsel gelişmeleri takip etmek, mevcut yöntemleri optimize etmek, geliştirilen Algoritmaları C++ dili ile uygulama olarak hazırlanmak üzere Mühendis istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Görüntü İşleme alanında ve Open CV,MS Visual Studio ile C++ uygulama geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tercübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Örüntü Tanıma (Pattem Recognition),Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görme (Computer Vision) konularında bilgili olmak, MATLAB, GDAL, GIS/CBS, CUDA, Java, Python konularında bilgili olmak, Bilişim Sistemleri veya Uzaktan Algılama ile ilgili programlarda lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor olmak.

26.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-026/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Hava Platformu Projelerinde, Hava Platformlarının Aerodinamik Analizlerini yapmak ve gerekli Aerodinamik İyileştirmeleri önermek, Hava Platform Yapılarının Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği Yöntemiyle Aerodinamik/Akışkanlar Mekaniği Analizleri geçekleştirmek, yapılan hesapların Rüzgar Tüneli ile elde edilen test sonuçlarıyla karşılaştırmak ve Rüzgar Tüneli Test Düzeneğini hazırlamak üzere Aerodinamik Analiz Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarmın dört yıllık lisans eğitimi veren, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (CFD) konusunda tecrübe sahibi olmak ve CFD Yazılımlarını (Fluent, Ansys vb.) kullanabiliyor olmak ve bu konularda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

27.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-027/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Proje Kalite Yönetimi kapsamında, ilgili mevzuat, standart ve planlar doğrultusunda, uygun süreç ve ürün niteliğinin sağlaması için gereken, Analiz, tanımlama, planlama, izleme, kontrolü ve güvencenin sağlanması, İç Denetimlerin gerçekleştirilmesi, Uygunsuzlukların tespit edilmesi, Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili kayıt ve raporlarını hazırlamak üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının dört yıllık lisans eğitimi veren, Mühendislik Fakültesi bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Proje Kalite Yönetimi, Ölçüm ve Değerlendirme, Süreç Yönetimi ve İyileştirme çalışmaları kapsamında görev almış olmak ve bu çalışmalarda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Proje Kalite Yönetimi süreç ve araçları (MS Project, Primavera, IBM Rational, DOORS, SAP vb.) konularında eğitim, bilgi ve deneyim sahibi olmak, ISO 9001:2008, CMMI Dev v1.3, ECSS, MİL-STD standartlan üzerine eğitim, bilgi ve deneyim sahibi olmak, İş Tanımı alanında yüksek lisans sahibi olmak, İş Süreçleri Yönetimi, Süreç İyileştirme konularında eğitim, bilgi ve deneyim sahibi olmak, Proje Yönetimi alanındaki temel kavramları konusunda eğitim ve bilgi sahibi olmak, MS Office Programlarına hakim olmak.

28.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-028/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında yapılacak alımlar için yurtiçi veya yurtdışındaki tedarik kaynaklarını belirlemek, maliyet analizleri ve fiyat araştırmaları yapmak, tedarik süreçlerini ve tedarikçilerle olan ilişkileri yürütmek, alternatif malzeme ve tedarikçi araştırması yapmak, tedarik süreçlerine ilişkin her türlü raporları hazırlamak, satınalma süreçlerinin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, tedarik ve sözleşme yönetimi konularında görev almak, proje süresince projenin mali planlar doğrultusunda yürütüldüğünü takip etmek üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Özellikle yurtdışı tedarik süreçleri ve proje bazlı alımlar konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: MS Office programlarını ileri seviyede kullanabilmek, proje yönetimi alanındaki temel kavramlar konusunda ve proje bütçe ve takvim takibi, kurumsal kaynak planlama programları (SAP vb.) kullanımı konularında deneyim sahibi olmak, süreç yönetimi ve tedarik yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

29.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-029/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Enstitüde yürütülen projelerde doküman, yazılım, donanım konfigürasyon faaliyetlerini yürütmek üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri Bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri ve İstatistik Bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Proje Yönetimi, donanım konfigürasyon yönetimi ve yazılım konularında bilgi sahibi olmak. Konfigürasyon Yönetimi araçlarından en az biri ile ilgili yönetici (admin) seviyesinde uzmanlık ve betik (script) yazma, sürekli entegrasyon altyapısı oluşturma konularında bilgi sahibi olmak.

30.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-030/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Görüntü işleme projesinde çalışmak üzere imge, video ve ses sıkıştırma, iyileştirme ve analiz konularında algoritma tasarlamak ve C++ dilinde gerçekleştirmek üzere Mühendis istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

b)C++ ile yazılım gerçekleştirmiş olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma ve Makine Öğrenmesi konularında, Sayısal Görüntü İşleme veya benzeri ders almış, Linux kullanmış, MATLAB ve Eclipse/CDT kullanmış olmak.

31.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-031/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projesinde analiz, tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetlerine katılmak; yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak; gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek; sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak; kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Mühendis istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Sistem analizi ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak; gereksinim geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak; Gereksinim yönetimi araçlarında bilgi sahibi olmak; Linux sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak; Nesne tabanlı programlama dillerini (C++/Java)

18

ve teknolojilerini bilmek; SOA (XML Web Services, SOAP vs.) bilgisine sahip olmak; Tasarım şablonları (Design Pattem) hakkında bilgi sahibi olmak ve bu konularda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler:SVN, CVS, Source Safe, Clearcase gibi versiyon kontrol

sistemlerinden birisini kullanmış olmak, Nesne-yönelimli analiz, tasarım modelleme (UML 2.0) programlama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, OSGI mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

32.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-032/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projesinde, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde ve yazılım kalite güvence faaliyetlerinde görev alacak, Görev alacağı projelerde CMMI-3 süreçlerine uygun dokümantasyonun (Test Planı, Test Senaryoları v.b.) üretiminde rol alacak, birim, modül entegrasyon ve kullanıcı kabul testlerinde koordinasyon ve uygulama görevleri alacak Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Y apacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)CMMI süreçleri uygulama tecrübesine sahip olmak, Gereksinim yönetimi, test yönetimi ve konfigürasyon yönetimi araçları konusunda çalışmış olmak ve bu konularda en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: SVN, CVS, Source Safe, Clearcase gibi versiyon kontrol sistemlerinden birisini kullanmış olmak, yazılım test otomasyonu araçları hakkında bilgi sahibi olmak.

33.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-033/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projesinde analiz, tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetlerine katılmak; yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak; gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek; sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak; kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Mühendis istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Linux üzerinde geliştirme yapmış olmak, Linux sistem yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, Çalıştığı projelerde ağırlıklı olarak nesne tabanlı programlama dillerini (C++/Java) ve teknolojilerini kullanmış olmak, MPI, Hadoop vb. ile paralel programlama bilgisine sahip olmak, SOA (XML Web Services, SOAP vs.) bilgisine sahip olmak, Tasarım şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak, Hbase konusunda bilgi sahibi olmak, Tomcat, JBOSS, Glassfish, vb. sunucularda deneyim sahibi olmak, http,ftp vb internet protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak, Sunucu Profilleme, performans iyileştirme çalışmaları yapmış olma ve bu konularda en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler:SVN, CVS, Source Safe, Clearcase gibi versiyon kontrol

sistemlerinden birisini kullanmış olmak, Nesne-yönelimli analiz, tasarım modelleme (UML 2.0) programlama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, OSGI mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

34.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-034/ AR-GE Personeli (Araştırmacı) iş Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projesinde analiz, tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetlerine katılmak, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak, gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Yazılım Geliştirme Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: İyi derecede C++ deneyimine sahip olmak, Veri Madenciliği konusunda, Paralel Hesaplama, Yüksek Performanslı Hesaplama konularında, C/C++ ve Java programlama dilleri ile iyi derecede nesne tabanlı yazılım geliştirme bilgisine sahip olmak, matematik ve Linux altyapısı güçlü olmak. SVN, CVS, Source Safe, Clearcase gibi versiyon kontrol sistemlerinden, Eclipse, NetBeans vs. gibi geliştirme ortamlarını kullanmış olmak. Tasarım şablonları (Design Pattern) hakkında, Nesne-yönelimli analiz, tasarım modelleme (UML 2.0) programlama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

35.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-035/ AR-GE Personeli (Araştırmacı) iş Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projesinde tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetleriyle ilgili olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerlik faaliyetlerinde görev almak, gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek; sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Sunucu/Arayüz Yazılım Geliştirme Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

b)İyi derecede Java Programlama bilgisine sahip olmak, Java ile sunucu yazılımları geliştirme deneyimine sahip olmak, iyi derecede nesne tabanlı yazılım geliştirme bilgisine sahip olmak, Linux altyapısı güçlü olmak, matematik altyapısı güçlü olmak, grup çalışmasına yatkın olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Multi-thread programlama deneyimine sahip olmak, iyi derecede Java deneyimine sahip olmak, Veri Madenciliği konusunda bilgi sahibi olmak, SVN, CVS, Source Safe, Clearcase gibi versiyon kontrol sistemlerinden birisini kullanmış olmak, Eclipse, NetBeans vs. gibi geliştirme ortamlarını kullanmış olmak, Tasarım şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak, Nesne-yönelimli analiz, tasarım modelleme (UML 2.0) programlama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

36.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-036/ AR-GE Personeli (Araştırmacı)

İş Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projesinde tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetleriyle ilgili olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmek; yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerlik faaliyetlerinde görev almak; gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek; sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak; kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Dağıtık Hesaplama Yazılım Geliştirme Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

b)Dağıtık Hesaplama, Yüksek Performanslı Hesaplama konularında bilgi sahibi olmak, Hadoop, MPI bilgisine sahip olmak, dağıtık cluster sistemlerinde bilgi sahibi olmak, C/C++ ve Java programlama dilleri ile iyi derecede nesne tabanlı yazılım geliştirme bilgisine sahip olmak, matematik altyapısı güçlü olmak, Linux altyapısı güçlü olmak, grup çalışmasına yatkın olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: High Performance Computing (HPC), Dağıtık İşleme alanlarında bilgi sahibi olmak, büyük veri tecrübesine sahip olmak, iyi derecede C++ deneyimine sahip olmak, Veri Madenciliği konusunda bilgi sahibi olmak, SVN, CVS, Source Safe, Clearcase gibi versiyon kontrol sistemlerinden birisini kullanmış olmak, Eclipse, NetBeans vs. gibi geliştirme ortamlarını kullanmış olmak, Tasarım şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak, Nesne-yönelimli analiz, tasarım modelleme (UML 2.0) programlama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

37.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-037/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde kullanılacak aktif-pasif elektronik devre elemanları, baskılı devre kartları, elektronik bileşen, lehim malzemeleri ve diğer yüksek teknoloji elektronik devre elemanlarının belirlenmesi, seçimi ve tedariği süreçlerinde aktif rol oynayacak ayrıca elektronik malzeme kütüphanesi kurulumunu ve uluslararası bilgi bankaları ile bu kütüphanenin koordinasyonunu gerçekleştirecek nitelikte Malzeme Tespit ve Takip Mühendisi istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Fizik ve Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Elektronik üretim, montaj, tasarım, malzeme tespiti konularında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

IPC-A-600 ve IPC-A-610 standartlarından asgari 1 tanesinden yada Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ECSS-Q-ST-08, ECSS-Q-ST-18, ECSS-Q-ST-26, ECSS-Q-ST-28, ECSS-Q-ST- 38 standartlarından asgari 2 tanesinden uluslararası geçerliliği olan kurum yada kuruluşlarca verilmiş eğitim sertifikasına sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: ESA, NASA, JAXA gibi uzay ajansları yada kuramlarında üretim, montaj, muayene, hata tespiti, test konularında eğitim almış olmak yada bu kuramlarda yukarıda belirtilen ajans yada kuramlarda çalışmış olmak, MIL standartlarına uygun üretim, montaj, tasarım ve test faaliyetleri yapan kurum ve kuruluşlarda ilgili konularda çalmış olmak, IPC-A-620 Standardına uygun iş tecrübesine sahip olmak.

38.Referans Kodu: UZAY.2015-1-KR-001/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

iş Tanımı ve Özellikleri

Bilgisayarların belirlenen standartlar doğrultusunda kurulumlarını ve güncellemelerini yapacak, kurum çalışanlarının bilgi işlem sistemleri (etki alanı, e-posta, vb.) üzerindeki kullanıcı hesaplarını tanımlayacak ve gerekli ilk yetkilendirmeleri yapacak Enstitünün ortak kullanım alanlarındaki bilişim altyapılarının kurulum, bakım ve onarım süreçlerini yönetecek ve Arıza Kayıt Sistemi üzerinden iletilen son kullanıcı problemlerine, gerekirse diğer gruplar ile koordinasyonu sağlayarak çözümler üretecek Sistem Operasyon Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının 2 yıllık örgün öğretim yapan Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik, Elektrik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Bilgi teknolojileri alanında sistem operasyon/bakım/onarım konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Farklı Windows, Linux ve iOS işletim sistemi sürümleri ile çalışmış olmak, MS Office ve Libre Ofis uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilmek, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ve Opera gibi farklı tarayıcı arayüzlerine hakim olmak, mesai saatleri dışındaki çalışmalara katılmasına engel bir durumu olmamak.

39.Referans Kodu: UZAY-2015-1-KR -002/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Stratejik yönetim süreci kapsamında Stratejik planın koordinasyonunu sağlamak ve uzun dönemli uygulanacak stratejik planı oluşturmak. Stratejik plan doğrultusunda Enstitü performans göstergelerinin belirlenmesi ve düzenli olarak takibinin yapılmasını sağlamak. Bağlı olunan kuramların eylem planlarında bulunan ve Enstitü ile ilgili eylemlerin takibinin yapılarak kurum içerisinde yayılımını ve uygulamasını sağlamak. Faaliyet raporunun yıllık düzenlenmesini koordine etmek ve hazırlamak. Üst yönetim tarafından talep edilecek süreç ölçümlerinin düzenlenerek raporlanmasını sağlamak. Stratejik Yönetim, Ölçme ve Değerlendirme süreci kapsamında görev almak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi, Matematik ve İstatistik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında görev almış olmak ve bu çalışmalarda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: MS Office Programlarına hakim olmak, Stratejik Yönetim alanındaki temel kavramlar konusunda, Kalite Yönetimi ve proje yönetim araçları (MS Project, SAP vb.) kullanımı konularında deneyim sahibi olmak, süreç yönetimi ve risk yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.

40.Referans Kodu: UZAY-2015-1-KR-003/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Eğitim yönetimi kapsamında kurum içi ve dışı tüm eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek, eğitim sürecinde elde edilen verileri raporlamak, eğitimlerin etkinlik değerlendirmelerini gerçekleştirip verimliliğini analiz etmek ve sonuçlarını raporlamak, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitimleri oluşturmak ve gerçekleştirmek, eğitimlerle ilgili tüm dokümantasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek, eğitim materyallerinin hazırlanmasını, arşivlenmesini ve takibini sağlamak, eğitim faaliyetlerine yönelik web sayfası tasarlayıp işletimini, bakım ve idamesini yapmak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlannın dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden mezun olmak birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Adayların MS Office Programlarına hakim, web tasarım konusunda deneyimli, görsel yönü kuvvetli, organizasyon ve koordinasyon becerileri gelişmiş, yenilikçi, takipçi, öğrenmeye açık, kişilerarası iletişim becerisi yüksek olması tercih sebebidir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir. )

f)AR-GE Personeli (Araştırmacı) alımlarda aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

2015 Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formüle göre sıralaması yapılırken 2014-2015 güz dönemi sonu transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

g)AR-GE Personeli (Teknisyen) alımlannda aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Ağırlıklı Önlisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,80 olmak, (100’lük sistemde mezun olanların notları Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

h)Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim sürecinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

i)İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
*TÜM REFERANS KODLAR İÇİN 70 68 6,5 190 520 B C C

* UZAY.2015-1-KR-001 referans kodları için koşul olarak aranmaz.

: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı : Intemational English Language Testing System : Test of English as a Foreign Language – Intemet-Based Test : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test : First Certificate in English : Certificate in Advanced English : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, inkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100’ünün İngilizce alındığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a)Başvuruların en geç 12 Haziran 2015 Cuma günü saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b)Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur.

İş Başvuru Formu,

Özgeçmiş,

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (ön lisans / lisans ve varsa üstü) veya 2015 Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten yazı. (Eğitimlerini yurt dışındaki

26

yükseköğretim kuramlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir),

Ön Lisans / Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi (Öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar için 2014-2015 güz dönemi sonu genel ortalamayı gösterir belge),

Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

İlan Edilen Alanla İlgili Tecrübesine Ait Belge ( İlgili alanda çalıştığını belgelendiren kurum/kuruluştan alınan Hizmet Belgesi ve SGK Dokümanı)

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM Onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu Olan İnternet Çıktısı)

Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

c)Adaylar www.uzay.tubitak.gov.tr adresinden başvurularını yapacak olup talep edilen belgeler sisteme yüklenecektir. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

d)İş başvuru formuna referans kodu yazılması zorunludur. Referans kodu olmayan, eksik bilgi ve belge bulunan, koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır.

e)Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurumumuz web sayfasında (www.uzay.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr)ilan edilecek olup, adayın bildirdiği e- posta adresine de gönderilecektir. Eksik bilgi ve belgesi bulunanlar ile koşulları uymadığı halde başvuru yapan adaylara herhangi bir bilgi verilmeyecektir.

f)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Araştırmacı) referans kodlu pozisyon için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır.

g)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Teknisyen) referans kodlu pozisyon için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağrılacaktır.

h)Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

i)Enstitümüz ilanlarından adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İletişim Bilgileri:

Adres: TUBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 Ankara E-posta :ik@uzay.tubitak.gov.trTelefon: 0312 210 13 10 /1637-1638-1235

TÜBİTAK

UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.UZAY/2015-1

1.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-001/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde Güç Üretim, Depolama, Düzenleme ve Dağıtım Birimlerinin analiz ve tasarımını gerçekleştirecek, sorumluluğu altındaki elektronik birimlerin üretilmesinde ve testlerinde aktif rol alacak, Uydu Entegrasyon, Fırlatma ve Yörünge Operasyonlarına destek verecek Güç Elektroniği konusunda tecrübeli Elektronik Tasarım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Güç Elektroniği konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Analog ve Güç Sistemleri (Tercihen Güneş Paneli-Pil Sistemleri) Tasarımı konusunda bilgili, özellikle Anahtarlamalı Güç Kaynakları (SMPS) Topolojilerine hakim olmak, Şematik ve Baskı Devre Tasarımı konularında bilgi sahibi olmak, ilgili Tasarım ve Analiz Araçlarının ve Güç Elektroniği test cihazlarının kullanımı konusunda deneyimli olmak, Güç Elektroniği konusunda lisansüstü eğitimini tamamlamış ya da sürdürüyor olmak.

2.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-002/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde Güç Üretim, Depolama, Düzenleme ve Dağıtım Birimlerinin analiz ve tasarımına destek verecek, elektronik birimlerin üretilmesini takip edecek ve testlerini gerçekleştirecek, Uydu Entegrasyon, Fırlatma ve Yörünge Operasyonlarında aktif rol alacak Elektronik Tasarım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 8 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Analog Devreler, Anahtarlamalı Güç Kaynakları (SMPS), Şematik ve Baskı Devre Tasarımları ile ilgili ön bilgiye sahip olmak, Güç Elektroniği dersleri almış olmak.

3.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-003/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Elektronik Devre ve/veya FPGA Tabanlı Mimarı Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde, görev almak, tüm tedarik ve üretim süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Uydu Entegrasyon faaliyetlerine katılmak üzere Elektronik Devre Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak Elektronik Donanım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 7 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Elektronik Devre Tasarım Mühendisi olarak istihdam edilecek adaylarda; Şematik – PCB seviyesi Devre Ve Sistem Tasarımı konularında bilgi sahibi olmak, ilgili tasarım araçlarını kullanabiliyor olmak, Donanım Tasarımı ve Hata Ayıklama konularında bilgi sahibi olmak, Bilgisayar, İşlemci Mimarileri ve Arayüzleri konularında bilgi sahibi olmak, Bellek Birimleri konusunda bilgi sahibi olmak. FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama konularında bilgi sahibi olmak, VHDL ve/veya Verilog Donanım Tanımlama Dilleri ile ilgili bilgi sahibi olmak ve tüm adaylar için ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak. Sayısal Elektronik veya Mantıksal Devre Tasarımı (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak.

4.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-004/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Elektronik Devre Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak; tüm Tedarik Ve Üretim Süreçlerini takip etmek; sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak; Uydu Entegrasyon

Faaliyetlerine katılmak üzere Elektronik Devre Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak tecrübeli Elektronik Donanım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Şematik – PCB Seviyesi Devre ve Sistem Tasarımı konularında veya Sayısal ve Analog Elektronik veya Mantıksal Tasarım (Logic Design) konularında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve ilgili tasarım araçlarını kullanabiliyor olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: VHDL ve/veya Verilog Donanım Tanımlama Dilleri konusunda tecrübe sahibi olmak, Uydu Sistemlerinde yer alan donanımların veriyolları (MIL-STD-1553, CAN, SpaceWire v.b) ve haberleşme ortamları hakkında tecrübe sahibi olmak, alanıyla ilgili yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. DSP/FPGA içeren Elektronik Devrelerin Şematik ve Çok Katlı Baskı Devre Tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

5.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-005/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, FPGA Tabanlı Sayısal Devrelerin Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak, tüm Tedarik ve Üretim Süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Uydu Entegrasyon Faaliyetlerine katılmak üzere Sayısal Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak tecrübeli Elektronik Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama, Verilog ve/veya VHDL Donanım Tanımlama Dilleri konularında veya Sayısal Elektronik ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) konularında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Bilgisayar Mimarileri, Şematik – PCB Seviyesi Devre ve Sistem Tasarımı konularında tecrübeli olmak, ilgili tasarım araçlarını kullanabiliyor

3

olmak, Uydu Sistemlerinde yer alan donanımların veriyollan (MIL-STD-1553, CAN, SpaceWire vb.) ve haberleşme ortamları hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak.

6.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-006/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Uydu Haberleşme Sistemlerine yönelik olarak Radyo Frekansı,

Mikrodalga Devre ve Sistem Tasarımını, Ölçümlerini ve Entegrasyonunu yapmak üzere

Mikrodalga Haberleşme Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Radyo Frekans Devre ve Sistem Tasarımı konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, RF Tasarım ve Benzetim Araçlarını (AWR Microwave Office ve/veya ADS, CST ve/veya HFSS) kullanabilen, RF ve Mikrodalga Devrelerin Şematik ve Baskı Devre (PCB) Tasarımı konusunda tecrübe sahibi, İşaret Üreteci, Spektrum Analizör, Network Analizör gibi ölçüm cihazlarını kullanarak RF ve mikrodalga devrelerin testlerini yapabilecek, tercihen lisans/yüksek lisans eğitiminde RF ve Mikrodalga temelli dersleri almış olmak.

7.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-007/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Uydu Uçuş Bilgisayarı Uygulama Yazılımları veya Yer İstasyonu Yazılımlarının geliştirilmesinde görev almak; sorumlu olduğu yazılım biriminin tasarımını yapmak ve gerçeklemek, Yazılımın Birim ve Entegrasyon Testlerini Gerçekleştirmek, Doğrulama ve Geçerleme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, Yazılım Süreçleri dahilinde üretilmesi gereken dokümantasyonu hazırlamak, Yazılım Süreçlerine destek vermek üzere Yazılım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 7 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım

Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Uçuş Bilgisayarı Uygulama Yazılımları kapsamında işe alınacak adaylar için, C/C++ ile Programlama Deneyimine sahip olmak, Linux ve GNU araçları konusunda deneyimli olmak, gerçek zamanlı İşletim Sistemlerinde (RTOS) Uygulama Yazılımı Geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak, Yer istasyonu Yazılımları kapsamında işe alınacak adaylar için, Java ile Yazılım Geliştirme, Kullanıcı Arayüzü Geliştirme, Donanım Haberleşme Protokolleri, Python ile Yazılım Geliştirme, Veritabanı konularında deneyim sahibi olmak.

8.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-008/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Uydu Uçuş Bilgisayarı Uygulama Yazılımlarının geliştirilmesinde görev almak; sorumlu olduğu yazılım biriminin tasarımını yapmak ve gerçeklemek, Yazılımın Birim ve Entegrasyon Testlerini gerçekleştirmek, doğrulama ve geçerleme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, yazılım süreçleri dahilinde üretilmesi gereken dokümantasyonu hazırlamak, yazılım süreçlerine destek vermek üzere tecrübeli Gömülü Yazılım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)C/C++ ile Gerçek Zamanlı İşletim Sistemlerinde (RTOS) Uygulama Yazılımı Geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Linux ve GNU araçları konusunda deneyimli olmak; RTEMS İşletim Sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak

9.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-009/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Uydu Yer İstasyonu Yazılımlarının Geliştirilmesinde görev almak; sorumlu olduğu yazılım biriminin tasarımını yapmak ve gerçeklemek, Yazılımın Birim ve Entegrasyon Testlerini gerçekleştirmek, Doğrulama ve Geçerleme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, Yazılım Süreçleri dahilinde üretilmesi gereken dokümantasyonu hazırlamak, Yazılım Süreçlerine destek vermek üzere tecrübeli Yazılım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Java ile Yazılım Geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Kullanıcı Arayüzü Geliştirme, Donanım Haberleşme Protokolleri, Ağ Haberleşme Protokolleri, OSGI Altyapısı, Eclipse RCP Platformu, Python ile Yazılım Geliştirme, Veritabanı konularında deneyim sahibi olmak.

10.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-010/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu ve Uzay projelerinde, 3 Boyutlu modelleme araçlarını kullanarak mekanik tasarım faaliyetlerini yürütmek, üretim ve montaj resimlerini hazırlamak; Uydu/Uzay yapılarının ve alt sistemlerinin sonlu elemanlar modelini hazırlamak, yapısal analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporlarını hazırlamak; Mekanik üretim takibi yapmak ve mekanik entegrasyon faaliyetlerini yürütmek; ilgili ECSS, MIL-STD standartlarına göre mekanik testleri (titreşim, akustik, şok vb.) planlamak, uygulamak ve raporlamak üzere Yapısal Tasarım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Havacılık ve/veya Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)CAD yazılımları kullanarak mekanik tasarım ve/veya sonlu eleman analiz yazılımlarını kullanarak yapısal analiz ve/veya teknik resim, boyut ve geometrik toleranslandırma ve/veya katı mekaniği ve mekanik titreşim konularında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Catia veya Solidworks tasarım yazılımlarını kullanabiliyor olmak; Ansys veya MSC Patran/Nastran analiz yazılımlarını kullanabiliyor olmak; Sonlu elemanlar teorisi, kompozit yapılar, Uydu ve Uzay aracı yapıları ve mekanizmalar konusunda bilgi sahibi olmak; Savunma sanayi projelerinde elektronik kutulama ve mekanik tasarım faaliyetleri gerçekleştirmiş olmak.

11.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-011/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu ve Uzay projelerinde, Isıl tasarım ve ısıl analiz faaliyetleri yürütmek; Uydu/Uzay yapılarının ısıl matematiksel modellerini hazırlamak, ısıl analizlerini gerçekleştirmek ve analiz raporlarını hazırlamak; ilgili ECSS, MIL-STD standartlarına göre çevresel testleri (Isıl denge/döngü, Isıl vakum, vb.) planlamak, uygulamak ve raporlamak üzere Isıl Tasarım Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Havacılık ve/veya Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Isıl Tasarım, Isıl Analiz ve Akışkanlar Dinamiği yazılımlarını kullanarak ısıl tasarım ve ısıl analiz yapabiliyor olmak; Isı transferi teorisi konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: MSC Patran, MSC Sinda, Thermica, ESATAN, ESARAD, TSS veya Thermal Desktop yazılımlarını kullanabiliyor olmak; Isı borusu ve ısı eşanjörleri konusunda bilgi sahibi olmak; Uydu ve Uzay araçlarının ısıl tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak; Savunma sanayi projelerinde elektronik soğutma ve ısıl tasarım faaliyetleri gerçekleştirmiş olmak.

12.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-012/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Yer İstasyonu ve Yer Elektrik Destek Ekipmanı Donanımlarını geliştirmek ve testlerinde görev almak, bu kapsamda yeni geliştirilecek Alt Sistemleri veya Modülleri tasarlamak, ilgili donanımların Üretim, Entegrasyon ve Test Faaliyetlerini yürütmek, sorumlu olduğu Alt Sistem veya Modüle ilişkin olarak ihtiyaç duyulan her türlü dokümantasyonu hazırlamak ve Donanım Geliştirme ve Destek Süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Donanım Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 6 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya

Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Donanım Geliştirme (Mikrokontrölör veya FPGA Tabanlı Tasarım, PCB Çizimi) tecrübesine sahip olmak, Sistem Mühendisliği süreçlerine aşina olmak.

13.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-013/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Uydu Yönelim ve Yörünge Belirleme ve Kontrol Algoritmalarının Tasarlanması, Yörüngelerinin Hesaplanması, Uydu Görev Analiz ve Tasarımının yapılması ve halihazırdaki sistemlerin iyileştirilmesi için Yönelim, Yörünge Mekaniği ve Sistem Mühendisliği konularında araştırma yapmak ve Algoritma geliştirmek, geliştirilen Algoritmaların C ve/veya C++ ve/veya Java ile mevcut Yazılım Sistemlerinde çalıştırılmak üzere kodlamasını yapmak ve üretilen kodların birim testlerini hazırlamak üzere Yönelim ve Yörünge Kontrol Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Astronomi, Fizik, Makine Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak. (Denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumları dahil)

Tercih Edilen Nitelikler: Uydu Sistemleri, Yörünge Mekaniği, Hamiltonian Sistemler, Kontrol Teorisi bilgisine sahip olmak, Kestirim Teorisi bilgisine sahip olmak, Dinamik Sistemlerin Modellenmesi konusunda bilgi sahibi olmak, Kalman Filtreleri ile Sayısal Modelleme/Entegrasyon ve Optik Sistemler konuları ile MATLAB, C, C++, C# veya Java Programlama Dilleri alanlarında bilgi sahibi olmak.

14.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-014/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Uydu Yörüngelerinin Hesaplanması, Analiz ve Tasarımının Yapılması Ve Halihazırdaki Sistemlerin İyileştirilmesi için Yörünge Mekaniği konusunda araştırma yapmak ve Algoritma geliştirmek; geliştirilen Algoritmaların Java ile mevcut Yazılım Sisteminde çalıştırılmak üzere kodlamasını yapmak ve üretilen kodların birim testlerini hazırlamak üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Astronomi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Yörünge Mekaniği konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Uydu Sistemleri, Yörünge Mekaniği, Hamiltonian Sistemler, Kalman Filtreleri ile Sayısal Modelleme/Entegrasyon ve Optik Sistemler konuları ile MATLAB, C, C++, C# veya Java programlama dilleri alanlarında bilgi sahibi olmak.

15.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-015 / AR-GE Personeli (Araştırmacı):

iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Güvenilirlik (Reliability) ve Emniyet (Safety) faaliyetlerini yürütmek; konu ile ilgili Ar-Ge, Gereksinim, Planlama, Ürün Teminatı, Analiz, Test, Raporlama, İyileştirme vb. çalışmaları gerçekleştirmek ve diğer ilgili etkinlikleri yerine getirmek üzere Güvenilirlik ve Emniyet Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Alanında en az 2 (iki ) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Elektronik sistem devre şemalarını, blok diyagramlarını ve devre elemanlarını yorumlayabilmek; Uydu ve uzay teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak; Güvenilirlik ve/veya Emniyet konularında tecrübe sahibi olmak; Güvenilirlik ve/veya Emniyet program planlarını hazırlamış olmak; Konu ile ilgili yazılımlara (ReliaSoft vb.) ve standartlara (ECSS-Q-ST-30C, ECSS-Q-ST-40C, MIL-HDBK-217F, MIL-STD-882E, MIL-HDBK-781 vb.) hakim olmak; Konu ile ilgili analizleri (Güvenilirlik Tahmini, FMECA vb.) daha önce yürütmüş olmak.

16.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-016/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Dinamik sistemlerin modellenmesi ve benzetimi konusunda araştırma yapmak ve Algoritma geliştirmek; geliştirilen Algoritmaların MATLAB&Simulink ile benzetim ortamının oluşturulması ve üretilen kodların birim testlerini yapmak üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Dinamik Sistem Modelleme, Kontrolcü ve Kestirimci Tasarımı ve Gömülü Yazılım konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: MATLAB&Simulink, Simulink kod dönüştürme, C veya C++ programlama dilleri alanında ve gömülü yazılım konusunda bilgi sahibi olmak.

17.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-017/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Uydu Haberleşme Sistemlerine yönelik olarak haberleşme sistem tasarım, tasarım doğrulama, test ve entegrasyonunu yapmak üzere Haberleşme Sistem Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı Personelin Görev Yapacağı Şehir

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak

b)Haberleşme sistem tasarımı ve sayısal sinyal işleme teknikleri konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: MATLAB, C/C++, vb. yazılım araçlarını kullanarak haberleşme sistem benzetim ve doğrulaması konusunda bilgi sahibi, AWR Visual System Simulator, Mathworks Simulink, vb. yazılım araçlarını kullanarak haberleşme sistem

benzetim ve doğrulaması konusunda bilgi sahibi, İşaret Üreteci, Spektrum Analizör, Osiloskop gibi ölçüm cihazlarını kullanarak haberleşme modüllerinin testlerini yapabilecek, Lisans/yüksek lisans eğitiminde haberleşme/sinyal işleme opsiyonlu dersleri almış olmak, Uydu haberleşme sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

18.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-018/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu ve Uzay projelerinde, 3 Boyutlu modelleme araçlarını kullanarak mekanik tasarım faaliyetlerini yürütmek, üretim ve montaj resimlerini hazırlamak; Uydu/Uzay yapılarının ve alt sistemlerinin sonlu elemanlar modelini hazırlamak, yapısal analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporlarını hazırlamak; Mekanik üretim takibi yapmak ve mekanik entegrasyon faaliyetlerini yürütmek; ilgili ECSS, MIL-STD standartlarına göre mekanik testleri (titreşim, akustik, şok vb.) planlamak, uygulamak ve raporlamak üzere Mekanik Tasarım Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Mekanizma tasarımı ve analizi ve/veya makine elemanları (dişli, rulman, vb. gibi) tasarımı, kullanımı ve seçimi ve/veya boyut ve geometrik toleranslandırma konularında en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Catia veya Solidworks tasarım yazılımlarını kullanabiliyor olmak; Ansys veya MSC Patran/Nastran analiz yazılımlarını kullanabiliyor olmak; Mekanizma ve/veya makine elemanları tasarımı konularında lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak.

19.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-019/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, gereksinim analizi, sistem modellemesi ve tasarımı ile sistem mühendisliği süreçlerinin iyileştirilmesi konularında çalışmak üzere Sistem Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kontrol

Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik veya Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Sistem Mühendisliği alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Sistem Mühendisliği, Gereksinim tanımlama, analiz ve doğrulama süreçleri, Mühendislik süreçlerinin tasarlanması, Sistem Modelleme ve Model Tabanlı Sistem Mühendisliği konuları, Doors Gereksinim Yönetim Aracı ile MATLAB, C, C++, C# veya Java Programlama ve SysML sistem modelleme dilleri alanlarında bilgi sahibi olmak. Sistem Mühendisliği konusunda lisansüstü öğrenim yapmış olmak.

20.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-020/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak, tüm tedarik ve üretim süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Uydu Entegrasyon faaliyetlerine katılmak üzere Sayısal Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak Elektronik Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

b)Simülasyon ve Hata Ayıklama konularında bilgi sahibi olmak, Verilog ve/veya VHDL Donanım Tanımlama Dilleri ile ilgili bilgi sahibi olmak, Sayısal Elektronik veya Mantıksal Devre Tasarımı (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Sinyal işleme uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak, sinyal işleme alanlarında ders almış veya lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak, ilgili tasarım ve analiz araçlarını (Matlab, Simulink, vb) kullanabiliyor olmak.

21.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-021/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, FPGA Tabanlı Sayısal Devrelerin Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak, tüm Tedarik Ve Üretim Süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Uydu Entegrasyon Faaliyetlerine katılmak üzere Sayısal Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak tecrübeli Elektronik Mühendisleri istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama, VHDL / Verilog Donanım Tanımlama Dilleri konularında veya Sayısal Elektronik ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) konularında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Görüntü işleme ve görüntü sıkıştırma uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak, görüntü/sinyal işleme alanlarında ders almış veya lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak, ilgili tasarım ve analiz araçlarını kullanabiliyor olmak.

22.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-022/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, FPGA Tabanlı Sayısal Devrelerin Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak, tüm Tedarik ve Üretim Süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Uydu Entegrasyon Faaliyetlerine katılmak üzere Sayısal Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak Elektronik Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

b)FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama, Verilog ve/veya VHDL Donanım Tanımlama Dilleri hakkında ve Sayısal Elektronik ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) konularında bilgi sahibi olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Sayısal haberleşme ve tabanbant sinyal işleme uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak, haberleşme/sinyal işleme alanlarında ders almış veya lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak, ilgili tasarım ve analiz araçlarını (Matlab, Simulink, vb) kullanabiliyor olmak.

23.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-023/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, FPGA Tabanlı Sayısal Devrelerin Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak, tüm Tedarik ve Üretim Süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Uydu Entegrasyon Faaliyetlerine katılmak üzere Sayısal Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak Elektronik Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

b)FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama, Verilog ve/veya VHDL Donanım Tanımlama Dilleri konularında veya Sayısal Elektronik ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) konularında bilgi sahibi olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: SAR sinyal işleme uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak, haberleşme/sinyal işleme alanlarında ders almış veya lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak, ilgili tasarım ve analiz araçlarını kullanabiliyor olmak, sistem mühendisliği faaliyetlerinde görev almış olmak.

24.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-024/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Uydu Görüntülerinin Ön İşlemesi, İyileştirilmesi, Radyometrik Düzeltmesi ve Geometrik Düzeltmesi Yöntemlerini geliştirmek, Birim Testleri hazırlanmak, geliştirilen Algoritmaları C++ dili ile uygulama olarak hazırlanmak üzere Mühendis istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Örüntü Tanıma (Pattem Recognition), Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görme (Computer Vision) konularında bilgili olmak, MATLAB, MS Visual Studio, OpenCV, GDAL, GIS/CBS, CUDA, Java, Python konularında bilgili olmak, Bilişim Sistemleri veya Uzaktan Algılama ile ilgili programlarda lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor olmak.

25.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-025/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Uydu Görüntülerinin Ön İşlemesi, İyileştirilmesi, Radyometrik Düzeltmesi ve Geometrik Düzeltmesi Yöntemlerini geliştirilmek, Uydu Görüntü İşleme konusundaki akademik ve bilimsel gelişmeleri takip etmek, mevcut yöntemleri optimize etmek, geliştirilen Algoritmaları C++ dili ile uygulama olarak hazırlanmak üzere Mühendis istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Görüntü İşleme alanında ve Open CV,MS Visual Studio ile C++ uygulama geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tercübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Örüntü Tanıma (Pattem Recognition),Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görme (Computer Vision) konularında bilgili olmak, MATLAB, GDAL, GIS/CBS, CUDA, Java, Python konularında bilgili olmak, Bilişim Sistemleri veya Uzaktan Algılama ile ilgili programlarda lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor olmak.

26.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-026/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Hava Platformu Projelerinde, Hava Platformlarının Aerodinamik Analizlerini yapmak ve gerekli Aerodinamik İyileştirmeleri önermek, Hava Platform Yapılarının Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği Yöntemiyle Aerodinamik/Akışkanlar Mekaniği Analizleri geçekleştirmek, yapılan hesapların Rüzgar Tüneli ile elde edilen test sonuçlarıyla karşılaştırmak ve Rüzgar Tüneli Test Düzeneğini hazırlamak üzere Aerodinamik Analiz Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarmın dört yıllık lisans eğitimi veren, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (CFD) konusunda tecrübe sahibi olmak ve CFD Yazılımlarını (Fluent, Ansys vb.) kullanabiliyor olmak ve bu konularda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

27.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-027/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Proje Kalite Yönetimi kapsamında, ilgili mevzuat, standart ve planlar doğrultusunda, uygun süreç ve ürün niteliğinin sağlaması için gereken, Analiz, tanımlama, planlama, izleme, kontrolü ve güvencenin sağlanması, İç Denetimlerin gerçekleştirilmesi, Uygunsuzlukların tespit edilmesi, Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili kayıt ve raporlarını hazırlamak üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının dört yıllık lisans eğitimi veren, Mühendislik Fakültesi bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Proje Kalite Yönetimi, Ölçüm ve Değerlendirme, Süreç Yönetimi ve İyileştirme çalışmaları kapsamında görev almış olmak ve bu çalışmalarda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Proje Kalite Yönetimi süreç ve araçları (MS Project, Primavera, IBM Rational, DOORS, SAP vb.) konularında eğitim, bilgi ve deneyim sahibi olmak, ISO 9001:2008, CMMI Dev v1.3, ECSS, MİL-STD standartlan üzerine eğitim, bilgi ve deneyim sahibi olmak, İş Tanımı alanında yüksek lisans sahibi olmak, İş Süreçleri Yönetimi, Süreç İyileştirme konularında eğitim, bilgi ve deneyim sahibi olmak, Proje Yönetimi alanındaki temel kavramları konusunda eğitim ve bilgi sahibi olmak, MS Office Programlarına hakim olmak.

28.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-028/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında yapılacak alımlar için yurtiçi veya yurtdışındaki tedarik kaynaklarını belirlemek, maliyet analizleri ve fiyat araştırmaları yapmak, tedarik süreçlerini ve tedarikçilerle olan ilişkileri yürütmek, alternatif malzeme ve tedarikçi araştırması yapmak, tedarik süreçlerine ilişkin her türlü raporları hazırlamak, satınalma süreçlerinin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, tedarik ve sözleşme yönetimi konularında görev almak, proje süresince projenin mali planlar doğrultusunda yürütüldüğünü takip etmek üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Özellikle yurtdışı tedarik süreçleri ve proje bazlı alımlar konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: MS Office programlarını ileri seviyede kullanabilmek, proje yönetimi alanındaki temel kavramlar konusunda ve proje bütçe ve takvim takibi, kurumsal kaynak planlama programları (SAP vb.) kullanımı konularında deneyim sahibi olmak, süreç yönetimi ve tedarik yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

29.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-029/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): iş Tanımı ve Özellikleri

Enstitüde yürütülen projelerde doküman, yazılım, donanım konfigürasyon faaliyetlerini yürütmek üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri Bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri ve İstatistik Bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Proje Yönetimi, donanım konfigürasyon yönetimi ve yazılım konularında bilgi sahibi olmak. Konfigürasyon Yönetimi araçlarından en az biri ile ilgili yönetici (admin) seviyesinde uzmanlık ve betik (script) yazma, sürekli entegrasyon altyapısı oluşturma konularında bilgi sahibi olmak.

30.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-030/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Görüntü işleme projesinde çalışmak üzere imge, video ve ses sıkıştırma, iyileştirme ve analiz konularında algoritma tasarlamak ve C++ dilinde gerçekleştirmek üzere Mühendis istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

b)C++ ile yazılım gerçekleştirmiş olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma ve Makine Öğrenmesi konularında, Sayısal Görüntü İşleme veya benzeri ders almış, Linux kullanmış, MATLAB ve Eclipse/CDT kullanmış olmak.

31.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-031/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projesinde analiz, tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetlerine katılmak; yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak; gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek; sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak; kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Mühendis istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Sistem analizi ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak; gereksinim geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak; Gereksinim yönetimi araçlarında bilgi sahibi olmak; Linux sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak; Nesne tabanlı programlama dillerini (C++/Java)

18

ve teknolojilerini bilmek; SOA (XML Web Services, SOAP vs.) bilgisine sahip olmak; Tasarım şablonları (Design Pattem) hakkında bilgi sahibi olmak ve bu konularda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler:SVN, CVS, Source Safe, Clearcase gibi versiyon kontrol

sistemlerinden birisini kullanmış olmak, Nesne-yönelimli analiz, tasarım modelleme (UML 2.0) programlama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, OSGI mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

32.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-032/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projesinde, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde ve yazılım kalite güvence faaliyetlerinde görev alacak, Görev alacağı projelerde CMMI-3 süreçlerine uygun dokümantasyonun (Test Planı, Test Senaryoları v.b.) üretiminde rol alacak, birim, modül entegrasyon ve kullanıcı kabul testlerinde koordinasyon ve uygulama görevleri alacak Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Y apacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)CMMI süreçleri uygulama tecrübesine sahip olmak, Gereksinim yönetimi, test yönetimi ve konfigürasyon yönetimi araçları konusunda çalışmış olmak ve bu konularda en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: SVN, CVS, Source Safe, Clearcase gibi versiyon kontrol sistemlerinden birisini kullanmış olmak, yazılım test otomasyonu araçları hakkında bilgi sahibi olmak.

33.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-033/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projesinde analiz, tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetlerine katılmak; yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak; gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek; sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak; kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Mühendis istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Linux üzerinde geliştirme yapmış olmak, Linux sistem yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, Çalıştığı projelerde ağırlıklı olarak nesne tabanlı programlama dillerini (C++/Java) ve teknolojilerini kullanmış olmak, MPI, Hadoop vb. ile paralel programlama bilgisine sahip olmak, SOA (XML Web Services, SOAP vs.) bilgisine sahip olmak, Tasarım şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak, Hbase konusunda bilgi sahibi olmak, Tomcat, JBOSS, Glassfish, vb. sunucularda deneyim sahibi olmak, http,ftp vb internet protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak, Sunucu Profilleme, performans iyileştirme çalışmaları yapmış olma ve bu konularda en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler:SVN, CVS, Source Safe, Clearcase gibi versiyon kontrol

sistemlerinden birisini kullanmış olmak, Nesne-yönelimli analiz, tasarım modelleme (UML 2.0) programlama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, OSGI mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

34.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-034/ AR-GE Personeli (Araştırmacı) iş Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projesinde analiz, tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetlerine katılmak, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak, gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Yazılım Geliştirme Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: İyi derecede C++ deneyimine sahip olmak, Veri Madenciliği konusunda, Paralel Hesaplama, Yüksek Performanslı Hesaplama konularında, C/C++ ve Java programlama dilleri ile iyi derecede nesne tabanlı yazılım geliştirme bilgisine sahip olmak, matematik ve Linux altyapısı güçlü olmak. SVN, CVS, Source Safe, Clearcase gibi versiyon kontrol sistemlerinden, Eclipse, NetBeans vs. gibi geliştirme ortamlarını kullanmış olmak. Tasarım şablonları (Design Pattern) hakkında, Nesne-yönelimli analiz, tasarım modelleme (UML 2.0) programlama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

35.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-035/ AR-GE Personeli (Araştırmacı) iş Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projesinde tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetleriyle ilgili olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerlik faaliyetlerinde görev almak, gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek; sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Sunucu/Arayüz Yazılım Geliştirme Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

b)İyi derecede Java Programlama bilgisine sahip olmak, Java ile sunucu yazılımları geliştirme deneyimine sahip olmak, iyi derecede nesne tabanlı yazılım geliştirme bilgisine sahip olmak, Linux altyapısı güçlü olmak, matematik altyapısı güçlü olmak, grup çalışmasına yatkın olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Multi-thread programlama deneyimine sahip olmak, iyi derecede Java deneyimine sahip olmak, Veri Madenciliği konusunda bilgi sahibi olmak, SVN, CVS, Source Safe, Clearcase gibi versiyon kontrol sistemlerinden birisini kullanmış olmak, Eclipse, NetBeans vs. gibi geliştirme ortamlarını kullanmış olmak, Tasarım şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak, Nesne-yönelimli analiz, tasarım modelleme (UML 2.0) programlama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

36.Referans Kodu: UZAY.2015-1-AR-036/ AR-GE Personeli (Araştırmacı)

İş Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projesinde tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetleriyle ilgili olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmek; yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerlik faaliyetlerinde görev almak; gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek; sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak; kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Dağıtık Hesaplama Yazılım Geliştirme Mühendisi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

b)Dağıtık Hesaplama, Yüksek Performanslı Hesaplama konularında bilgi sahibi olmak, Hadoop, MPI bilgisine sahip olmak, dağıtık cluster sistemlerinde bilgi sahibi olmak, C/C++ ve Java programlama dilleri ile iyi derecede nesne tabanlı yazılım geliştirme bilgisine sahip olmak, matematik altyapısı güçlü olmak, Linux altyapısı güçlü olmak, grup çalışmasına yatkın olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: High Performance Computing (HPC), Dağıtık İşleme alanlarında bilgi sahibi olmak, büyük veri tecrübesine sahip olmak, iyi derecede C++ deneyimine sahip olmak, Veri Madenciliği konusunda bilgi sahibi olmak, SVN, CVS, Source Safe, Clearcase gibi versiyon kontrol sistemlerinden birisini kullanmış olmak, Eclipse, NetBeans vs. gibi geliştirme ortamlarını kullanmış olmak, Tasarım şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak, Nesne-yönelimli analiz, tasarım modelleme (UML 2.0) programlama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

37.Referans Kodu: UZAY-2015-1-AR-037/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde kullanılacak aktif-pasif elektronik devre elemanları, baskılı devre kartları, elektronik bileşen, lehim malzemeleri ve diğer yüksek teknoloji elektronik devre elemanlarının belirlenmesi, seçimi ve tedariği süreçlerinde aktif rol oynayacak ayrıca elektronik malzeme kütüphanesi kurulumunu ve uluslararası bilgi bankaları ile bu kütüphanenin koordinasyonunu gerçekleştirecek nitelikte Malzeme Tespit ve Takip Mühendisi istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Fizik ve Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Elektronik üretim, montaj, tasarım, malzeme tespiti konularında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

IPC-A-600 ve IPC-A-610 standartlarından asgari 1 tanesinden yada Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ECSS-Q-ST-08, ECSS-Q-ST-18, ECSS-Q-ST-26, ECSS-Q-ST-28, ECSS-Q-ST- 38 standartlarından asgari 2 tanesinden uluslararası geçerliliği olan kurum yada kuruluşlarca verilmiş eğitim sertifikasına sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: ESA, NASA, JAXA gibi uzay ajansları yada kuramlarında üretim, montaj, muayene, hata tespiti, test konularında eğitim almış olmak yada bu kuramlarda yukarıda belirtilen ajans yada kuramlarda çalışmış olmak, MIL standartlarına uygun üretim, montaj, tasarım ve test faaliyetleri yapan kurum ve kuruluşlarda ilgili konularda çalmış olmak, IPC-A-620 Standardına uygun iş tecrübesine sahip olmak.

38.Referans Kodu: UZAY.2015-1-KR-001/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

iş Tanımı ve Özellikleri

Bilgisayarların belirlenen standartlar doğrultusunda kurulumlarını ve güncellemelerini yapacak, kurum çalışanlarının bilgi işlem sistemleri (etki alanı, e-posta, vb.) üzerindeki kullanıcı hesaplarını tanımlayacak ve gerekli ilk yetkilendirmeleri yapacak Enstitünün ortak kullanım alanlarındaki bilişim altyapılarının kurulum, bakım ve onarım süreçlerini yönetecek ve Arıza Kayıt Sistemi üzerinden iletilen son kullanıcı problemlerine, gerekirse diğer gruplar ile koordinasyonu sağlayarak çözümler üretecek Sistem Operasyon Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının 2 yıllık örgün öğretim yapan Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik, Elektrik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Bilgi teknolojileri alanında sistem operasyon/bakım/onarım konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Farklı Windows, Linux ve iOS işletim sistemi sürümleri ile çalışmış olmak, MS Office ve Libre Ofis uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilmek, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ve Opera gibi farklı tarayıcı arayüzlerine hakim olmak, mesai saatleri dışındaki çalışmalara katılmasına engel bir durumu olmamak.

39.Referans Kodu: UZAY-2015-1-KR -002/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Stratejik yönetim süreci kapsamında Stratejik planın koordinasyonunu sağlamak ve uzun dönemli uygulanacak stratejik planı oluşturmak. Stratejik plan doğrultusunda Enstitü performans göstergelerinin belirlenmesi ve düzenli olarak takibinin yapılmasını sağlamak. Bağlı olunan kuramların eylem planlarında bulunan ve Enstitü ile ilgili eylemlerin takibinin yapılarak kurum içerisinde yayılımını ve uygulamasını sağlamak. Faaliyet raporunun yıllık düzenlenmesini koordine etmek ve hazırlamak. Üst yönetim tarafından talep edilecek süreç ölçümlerinin düzenlenerek raporlanmasını sağlamak. Stratejik Yönetim, Ölçme ve Değerlendirme süreci kapsamında görev almak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kuramlarının dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi, Matematik ve İstatistik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında görev almış olmak ve bu çalışmalarda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: MS Office Programlarına hakim olmak, Stratejik Yönetim alanındaki temel kavramlar konusunda, Kalite Yönetimi ve proje yönetim araçları (MS Project, SAP vb.) kullanımı konularında deneyim sahibi olmak, süreç yönetimi ve risk yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.

40.Referans Kodu: UZAY-2015-1-KR-003/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

İş Tanımı ve Özellikleri

Eğitim yönetimi kapsamında kurum içi ve dışı tüm eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek, eğitim sürecinde elde edilen verileri raporlamak, eğitimlerin etkinlik değerlendirmelerini gerçekleştirip verimliliğini analiz etmek ve sonuçlarını raporlamak, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitimleri oluşturmak ve gerçekleştirmek, eğitimlerle ilgili tüm dokümantasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek, eğitim materyallerinin hazırlanmasını, arşivlenmesini ve takibini sağlamak, eğitim faaliyetlerine yönelik web sayfası tasarlayıp işletimini, bakım ve idamesini yapmak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlannın dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden mezun olmak birini bitirmiş veya 2015 Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Adayların MS Office Programlarına hakim, web tasarım konusunda deneyimli, görsel yönü kuvvetli, organizasyon ve koordinasyon becerileri gelişmiş, yenilikçi, takipçi, öğrenmeye açık, kişilerarası iletişim becerisi yüksek olması tercih sebebidir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir. )

f)AR-GE Personeli (Araştırmacı) alımlarda aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

2015 Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formüle göre sıralaması yapılırken 2014-2015 güz dönemi sonu transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

g)AR-GE Personeli (Teknisyen) alımlannda aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Ağırlıklı Önlisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,80 olmak, (100’lük sistemde mezun olanların notları Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

h)Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim sürecinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

i)İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
*TÜM REFERANS KODLAR İÇİN 70 68 6,5 190 520 B C C

* UZAY.2015-1-KR-001 referans kodları için koşul olarak aranmaz.

: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı : Intemational English Language Testing System : Test of English as a Foreign Language – Intemet-Based Test : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test : First Certificate in English : Certificate in Advanced English : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, inkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100’ünün İngilizce alındığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a)Başvuruların en geç 12 Haziran 2015 Cuma günü saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b)Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur.

İş Başvuru Formu,

Özgeçmiş,

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (ön lisans / lisans ve varsa üstü) veya 2015 Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten yazı. (Eğitimlerini yurt dışındaki

26

yükseköğretim kuramlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir),

Ön Lisans / Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi (Öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar için 2014-2015 güz dönemi sonu genel ortalamayı gösterir belge),

Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

İlan Edilen Alanla İlgili Tecrübesine Ait Belge ( İlgili alanda çalıştığını belgelendiren kurum/kuruluştan alınan Hizmet Belgesi ve SGK Dokümanı)

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM Onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu Olan İnternet Çıktısı)

Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

c)Adaylar www.uzay.tubitak.gov.tr adresinden başvurularını yapacak olup talep edilen belgeler sisteme yüklenecektir. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

d)İş başvuru formuna referans kodu yazılması zorunludur. Referans kodu olmayan, eksik bilgi ve belge bulunan, koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır.

e)Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurumumuz web sayfasında (www.uzay.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr)ilan edilecek olup, adayın bildirdiği e- posta adresine de gönderilecektir. Eksik bilgi ve belgesi bulunanlar ile koşulları uymadığı halde başvuru yapan adaylara herhangi bir bilgi verilmeyecektir.

f)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Araştırmacı) referans kodlu pozisyon için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır.

g)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Teknisyen) referans kodlu pozisyon için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağrılacaktır.

h)Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

i)Enstitümüz ilanlarından adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İletişim Bilgileri:

Adres: TUBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 Ankara E-posta :ik@uzay.tubitak.gov.trTelefon: 0312 210 13 10 /1637-1638-1235

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.