Manşet

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Personel Alımı

Yazan  | 

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Personel Alımı

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Personel Alımı yapıyor. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı alanlarda toplam 41 adet AR-Ge personeli alıyor. Sizde TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ailesine iş başvurusunda bulunmak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, başvuruda istenilen belgelere ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK

ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.UME. 2015-1

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1.Referans Kodu: UME.G2AL1-01/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Akışkanlar metrolojisi alanında deney, test, kalibrasyon, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda Akışkanlar metrolojisi alanında Kurumu temsil etmek ve AR-GE projelerinin yürütülmesi konularında görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2.Referans Kodu: UME.G2AK1-02/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Yurtiçinde Türkiye Gravite Veri Altyapısı ve Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu projesinde görevlendirilecek ve proje süresince ayrıca Akustik Laboratuvarına gelen talepler doğrultusunda kalibrasyon/deney ölçümlerinin yapılması, kalite faaliyetlerinin sürdürülmesi, laboratuvar projelerine destek verilmesi, laboratuvar genel faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.3.Referans Kodu: UME.G1MM1-03/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Medikal Metroloji Laboratuvarına gelen talepler doğrultusunda kalibrasyon/deney ölçümlerinin yapılması, kalite faaliyetlerinin sürdürülmesi, laboratuvar projelerine destek verilmesi ve laboratuvar genel faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.4.Referans Kodu: UME.G2VK1-04/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Vakum metrolojisi alanındaki projelerde ve laboratuvar mevcut çalışma alanlarında tasarım, montaj, yazılım, kalibrasyon, test hizmetlerinin yürütülmesi, laboratuvarda kullanılmakta olan sistem ve cihazların bakımı konularında görev almak üzere, vakum metrolojisi ve teknolojisi alanında kendisini geliştirmeye açık olan AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

1.5.Referans Kodu: UME.G2BA1-05/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Basınç metrolojisi alanında deney, kalibrasyon, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda Kurumu temsil etmek üzere görev alınması ve Ar-Ge projelerinin yürütülmesi konularında görev yapmak üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.6.Referans Kodu: UME.G1AB1-06/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Linux sunucularının bakımı ve yönetimi, network üzerinde optimizasyon, tuning ve güvenlik prosedürlerinin uygulanması, oluşacak yeni ihtiyaçlara uygun çözümlerin araştırılması konularında çalışacak ve bu kapsamda oluşacak yeni projelerde IT Güvenlik Uzmanı ve Sistem Yöneticisi olarak görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.7.Referans Kodu: UME.G1AB2-07/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Kurumsal veritabanı ve veri ambarı üzerinde modelleme ve raporlama için geliştirmelerin yapılması, iş süreçlerinin elektronik ortama aktarılması konularında çalışacak ve bu kapsamda oluşacak yeni projelerde İş Zekası, Raporlama ve İş Akışı Geliştirme Uzmanı olarak görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.8.Referans Kodu: UME.G1AB3-08/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Projeler kapsamında gerçekleştirilecek cihaz yapımlarında elektronik sistem tasarımlarını yapıp prototiplerini oluşturma konusunda görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.9.Referans Kodu: UME.G1AB4-09/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Kontrol projelerinde sistem tasarımlarını yapıp, PLC ve arayüz yazılımlarını hazırlama ve devreye alma konusunda görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.10.Referans Kodu:UME.G1EM1-10/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

Yürütülmekte olan projelerde EMC Testleri çalışmalarında görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

1.11.Referans Kodu: UME.G2KU1-11/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Ulusal ve uluslararası projelerde AR-GE ve cihaz geliştirme ile laboratuvar faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.12.Referans Kodu: UME.G3OK1-12/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Organik

Kimya Laboratuvarında, Organik Analitik Kimya, Organik Sentez, Polimer Kimyası konularındagörevyapmak üzereAR-GEPersoneli(Araştırmacı) istihdam

edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.13.Referans Kodu: UME.G3OK2-13/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Organik

Kimya Laboratuvarında, Organik Analitik Kimya, Organik Sentez, Polimer Kimyası konularındagörevyapmak üzereAR-GEPersoneli(Araştırmacı) istihdam

edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.14.ReferansKodu:UME.G1ZF1-14/AR-GEPersoneli(Araştırmacı): Zaman

Frekans ve Dalga Boyu Laboratuvarının mevcut projelerinde gerekli iş gücünün sağlanması konusunda görev yapacak AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.15.ReferansKodu:UME.G1ZF2-15/AR-GEPersoneli(Araştırmacı): Zaman

Frekans ve Dalga Boyu Laboratuvarının mevcut projelerinde gerekli iş gücünün sağlanması ve atomik saat ve frekans standartlarının geliştirilmesi ve uygulamalarına yönelik yeni proje konularında görev yapacak AR-Ge Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.16.Referans Kodu: UME.G3GA1-16/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Gaz

analizlerine yönelik gaz kromatografi, gaz kromatografi/kütle spektrometri, spektrometre (FTIR, CRDS, vb.) ve gaz analizörleri cihazlarını kullanarak kimyasal ölçümler yapmak, kimyasal metroloji alanında yürütülen projelerde görev almak, gaz karışımları hazırlama ve sertifikalandırma çalışmalarında görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

1.17.Referans Kodu: UME.G2BO1-17/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Boyutsal metrolojisi alanında mevcut laboratuvar çalışmalarında ve projelerinde görev alacak, laboratuvar stratejik planlarında belirtilen ve yeni projelerin geliştirilmesi, başvuru süreçleri ve gerçekleştirilmesinde görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.18.Referans Kodu: UME.G2KV1-18/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Tork metrolojisi alanında deney, test, kalibrasyon, eğitim, danışmanlık, kalite faaliyetlerinin yürütülmesi, ve laboratuvar projelerine destek verilmesi amacı ile laboratuvar genel faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.19.Referans Kodu: UME.G1MM2-19/ AR-GE Personeli (Teknisyen): Medikal metroloji laboratuvarına gelen talepler doğrultusunda kalibrasyon/deney ölçümlerinin yapılması, kalite faaliyetlerinin sürdürülmesi, laboratuvar projelerine destek verilmesi ve laboratuvar genel faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.20.Referans Kodu: UME.G3BA1-20/ AR-GE Personeli (Teknisyen): Biyoanaliz Laboratuvarında laboratuvarın genel düzeni, kalite gereklilikleri ve envanterinden sorumlu, mevcut ve planlanan projelerde gerekli çalışmaları yapmak üzere AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.21.Referans Kodu: UME.G1MD1-21/ AR-GE Personeli (Teknisyen): RF ve

Mikrodalga kalibrasyonları proje çalışmalarında görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.22.Referans Kodu: UME.G3OK3-22/ AR-GE Personeli (Teknisyen): Ulusal Marker ve OPET Marker Çağrı Merkezinde görev yapacak AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.23.Referans Kodu: UME.G1AB5-23/ AR-GE Personeli (Teknisyen): Bilgisayar donanımı, işletim sistemi ve ofis uygulamaları konularında kullanıcı desteği verecek, kurulum-bakım-onarım işlerini yapacak, yazıcı ve çevre birimleri desteği verme konusunda görev yapacak AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.24.Referans Kodu: UME.G3RM1-24/ AR-GE Personeli (Teknisyen): Malzeme işleme (kuruma, öğütme, eleme, homojenizasyon, şişeleme, depolama) süreçlerinde çalışacak ve gerçekleştirilen faaliyetleri zamanında raporlayarak, malzeme işleme ekipmanlarının verimli ve düzenli çalışmasını sağlayacak, bakım ve onarım ihtiyaçlarını teknik bölüm ile koordineli olarak giderebilecek, tamirat ve bakım konusunda görev yapacak AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.25.Referans Kodu: UME.G1ZF3-25/ AR-GE Personeli (Teknisyen): Atomik saat ve frekans standartlarının geliştirilmesi ve uygulamalarına yönelik yeni proje çalışmalarında görev yapacak AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1.Referans Kodu: UME.G2AL1-01/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren makine mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,

b)Tercihen yükseköğretim kurumlarının akışkanlar mekaniği konusundaki bölümlerinden birinde veya bu konularda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

c)Akışkanlar mekaniği alanında teorik ve deneysel çalışmalarda deneyim sahibi olmak,

d)Debi ölçümü ve test metotları konusunda tecrübeli olmak,

e)En az bir CAD programı kullanımında tecrübeli olmak,

f)CFX ve FLUENT gibi CFD yazılımları konusunda deneyimli olmak,

g)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

h)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.2.Referans Kodu: UME.G2AK1-02/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri, fizik, fizik mühendisliği veya mekatronik mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Tercihen yükseköğretim kurumlarının metroloji konusundaki bölümlerinden birinde veya bu konularda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

c)Autocad, solidworks vb programlarda teknik resim ve tasarım yapabilmek,

d)MS Office programlarını çok iyi derecede kullanmak,

e)Elektronik devre elemanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f)Temel ölçüm cihazlarının (avometre, osiloskop, analizör, transdüser) çalışma prensiplerini bilmek, kullanabilmek,

g)Uygulamalı fizik, labview, matlab gibi konularda tecrübeli ve bilgi sahibi olmak,

h)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

i)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak, askerliğini tamamlamış olmak tercih sebebidir (erkek adaylar için).

2.3.Referans Kodu: UME.G1MM1-03/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri, biyomedikal mühendislikleri, fizik, fizik mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Tercihen yükseköğretim kurumlarının medikal cihazlar/teknolojiler konusundaki bölümlerinden birinde veya bu konularda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

c)Autocad, solidworks vb programlarda teknik resim ve tasarım yapabilmek,

d)MS Office programlarını çok iyi derecede kullanmak,

e)Elektronik devre elemanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f)Temel ölçüm cihazlarının (avometre, osiloskop, analizör, transdüser) çalışma prensiplerini bilmek, kullanabilmek,

g)Medikal cihazlar, uygulamalı fizik, devre tasarımı, gömülü sistemler, Labview, matlab gibi konularda tecrübeli ve bilgi sahibi olmak,

h)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

i)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.4.Referans Kodu: UME.G2VK1-04/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren fizik, fizik mühendisliği, makine mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)LabVIEW programlamada tecrübeli olmak, Visual Basic veya Visual C# programlama dillerine hakim olmak,

c)AutoCAD ve Solidworks vb. çizim programlarını etkin olarak kullanabilmek,

d)MS Office programlarını çok iyi derecede kullanmak, Elektronik bilgisine sahip olmak,

e)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

f)Özellikle belirtilen yazılım konularında en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.5.Referans Kodu: UME.G2BA1-05/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren fizik bölümü ya da makine mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Basınç metrolojisi alanında teorik ve deneysel çalışmalarda deneyim sahibi olmak,

c)MS Office programlarını çok iyi derecede kullanmak,

d)Tercihen Labview ya da benzeri programlama dillerinde çalışmış olmak,

e)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

f)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.6.Referans Kodu: UME.G1AB1-06/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar, elektronik ve haberleşme veya sistem mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b)Unix ve Linux işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

c)Network alt yapı sistemleri alanında tecrübe sahibi olmak,

d)Checkpoint Firewall ürününü iyi derecede uygulama ve yapılandırmada bilgi sahibi olmak,

e)Network güvenliği, penetrasyon ve izleme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

f)VMWare ESX sunucu, Vsphere hakkında bilgi sahibi olmak,

g)Teknoloji ve yenilikleri takip eden, araştırmacı, öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak,

h)Ar-Ge çalışmalarında ekip çalışmasına yatkın, araştırma yapıp, dokümantasyon hazırlayabilecek, yaratıcı, analitik düşünebilen, sonuç ve çözüm odaklı olmak,

i)Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için),

j)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.7.Referans Kodu: UME.G1AB2-07/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar, elektronik, matematik veya yazılım mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b)Veritabanı tasarımı, SQL sorgu optimizasyonu ve veritabanı yönetimi araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

c)Veri Ambarı, İş Zekası, Raporlama, ETL aracı hakkında tecrübeli ve İş Zekası/Veri Ambarı projelerinde rol almış olmak,

d)Oracle veritabanıyla çalışmış, PL/SQL ve SQL bilgisi sahibi olmak,

e)Profesyonel raporları geliştirme konusunda deneyimli olmak,

f)Tercihen Asp.net ve C# yazılım dillerine hakim olmak,

g)Tercihen eBA İş Akışı Yönetimi Sistemi üzerinde çözüm geliştirme deneyimine sahip olmak,

h)Ar-Ge çalışmalarında ekip çalışmasına yatkın, araştırma yapıp, dokümantasyon hazırlayabilecek, yaratıcı, analitik düşünebilen, sonuç ve çözüm odaklı olmak,

i)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

j)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.8.Referans Kodu: UME.G1AB3-08/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b)Gömülü sistemler konusunda tecrübe sahibi olmak,

c)Gömülü sistemler için Linux işletim sisteminde programlama yapabilmek,

d)Mikroişlemci sistem tasarımı yapabilmek,

e)C ve Labview programlama dilerine hakim olmak,

f)Ar-Ge çalışmalarında ekip çalışmasına yatkın, araştırma yapıp, dokümantasyon hazırlayabilecek, yaratıcı, analitik düşünebilen, sonuç ve çözüm odaklı olmak,

g)Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için),

h)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.9.Referans Kodu: UME.G1AB4-09/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren kontrol ve otomasyon, elektronik, bilgisayar veya mekatronik mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b)Endüstriyel otomasyon (PLC,HMI vs.) sistemleri (yazılım,devreye alma) ve Motion Control programlama konularında deneyim sahibi olmak,

c)C# yazılım diline hakim olmak,

d)Beckhoff ürünleriyle çalışmış olmak,

e)Ar-Ge çalışmalarında ekip çalışmasına yatkın, araştırma yapıp, dokümantasyon hazırlayabilecek, yaratıcı, analitik düşünebilen, sonuç ve çözüm odaklı olmak,

f)Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için),

g)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.10.Referans Kodu: UME.G1EM1-10/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b)Elektromanyetik Alanlar, Anten, EMC bilgisine sahip olmak,

c)EMC test tecrübesine sahip olmak,

d)Tercihen iyi seviyede bilgisayar programlama bilmek (C++, Visual Basic veya benzeri programlama dillerinden en az biri),

e)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

f)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

g)Esnek ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

h)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

a)Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren makine mühendisliği, fizik mühendisliği veya fizik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Solid Works, Auto Cad vb. de çizim, tasarım yapabilen, imalat bilgisine sahip, kuantum fiziği ve uygulamalı fizik konusunda bilgi birikimine sahip olmak,

c)C veya Labview programlama dillerine hakim olmak,

d)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

e)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.12.Referans Kodu: UME.G3OK1-12/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren kimya mühendisliği veya gıda mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlarının kimya mühendisliği veya gıda mühendisliği eğitimi veren bölümlerinin birinde veya bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak,

c)PBDE, PBB analizleri alanında bilgi sahibi olmak,

d)Gıdalarda organik klorlu pestissit tayini konusunda deneyimli olmak,

e)Enstrümental analiz yöntemleri (GC, GC-MS, UV spektroskopisi konusunda deneyimli olmak,

f)Ekstraksiyon (PSE, katı faz ekstraksiyonu) ve aroma, katkı maddeleri konusunda deneyimli olmak,

g)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

h)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.13.Referans Kodu: UME.G3OK2-13/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim Kurumlarının lisans eğitimi veren kimya bölümünü bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlarının kimya eğitimi veren bölümlerinin birinde veya bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

c)Enstrümental analiz yöntemleri (NMR, DSC, GPC, UV, FT-IR, X-Ray scattering, floresans spektroskopisi alanında bilgi sahibi olmak,

d)Polimer ağyapılarının ve/veya organik moleküllerin sentezi ve karakterizasyonu konusunda deneyimli olmak,

e)Polimerik jellerin (organojeller, hidrojeller)sentezi ve karakterizasyonu konusunda deneyimli olmak,

f)Organik floresans probların dizaynı, iletken polimerler, organik materyal kimyası (tiyofen vb. elektronik ve optoelektronik materyallerin sentezleri), güneş pili uygulamaları konusunda deneyimli olmak,

g)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

h)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği fizik, fizik mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Tercihen yükseköğretim kurumlarının elektronik devre tasarımı ve üretimi / lazer spektroskopisi, atom-lazer-mikrodalga etkileşimi, lazer frekans kilitlenmesi, atımlı lazerler konularındaki bölümlerinden birinde veya bu konularda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak ve bu konularda deneyimli olmak,

c)RF devre tasarımı ve üretimi konularında çalışmış olmak,

d)Kısa atımlı lazerler konusunda deneyimli olmak,

e)Lazer spektroskopisi, lazer frekans kilitlenmesi, fs fiber lazerler, lazer atom mikrodalga rezonans etkileşimi konularında ve opto elektronik cihaz ve sistemlerle çalışmada tecrübe sahibi olmak,

f)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

g)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.15.Referans Kodu: UME.G1ZF2-15/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, fizik, fizik mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Tercihen yükseköğretim kurumlarının Kısa Atımlı Lazerler, RF Devre Tasarımı ve Üretimi konularındaki bölümlerinden birinde veya bu konularda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak,

c)RF devre tasarımı ve üretimi konularında çalışmış olmak,

d)Kısa atımlı lazerler konusunda deneyimli olmak,

e)Lazer spektroskopisi, lazer frekans kilitlenmesi, fs fiber lazerler, lazer atom mikrodalga rezonans etkileşimi konularında ve opto elektronik cihaz ve sistemlerle çalışmada tecrübe sahibi olmak,

f)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

g)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.16.Referans Kodu: UME.G3GA1-16/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim Kurumlarının lisans eğitimi veren kimya bölümünü bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlarının kimya veya kimya mühendisliği eğitimi veren bölümlerinin birinde veya bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

c)Tercihen gaz analizleri alanında uzmanlaşmış ve analitik metot geliştirme, metodun geçerli kılınması konularında deneyimli olmak,

d)Tercihen gravimetrik yöntemle gaz karışımları hazırlama konusunda deneyimli olmak,

e)Kromatografik veya spektroskopik yöntemleri bilen ve aynı zamanda gaz analizlerine yönelik GC, GC-MS, FTIR, CRDS, gaz analizör, vb. cihazları kullanma konusunda tecrübeli olmak,

f)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

g)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.17.Referans Kodu: UME.G2BO1-17/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans eğitimi veren makine veya mekatronik mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b)AutoCad, Solid Works vb. cizim programlarına hakim ve tasarım yapmaya yatkın olmak,

c)Visual C, Labwiev, Visual Basic Matlab bilen ve en az bir yazılım diline hakim, programlamaya yatkın olmak,

d)MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabilmek,

e)Tercihen 2. dil Almanca bilgisine sahip olmak,

f)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

g)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.18.Referans Kodu: UME.G2KV1-18/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a)Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren makine veya mekatronik mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b)Tercihen yükseköğretim kurumlarının makine dinamiği ve kontrol konusundaki bölümlerinden birinde veya bu konularda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

c)Solid Works, Auto Cad gibi herhangi bir teknik resim ve tasarım programına hakim olmak,

d)ANSYS programını kullanabilmek,

e)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak, askerliğini tamamlamış olmak tercih sebebidir (erkek adaylar için),

f)Esnek ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek,

g)Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

h)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.19.Referans Kodu: UME.G1MM2-19/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a)Yükseköğretim Kurumlarının önlisans eğitimi veren elektrik/elektronik bölümünü bitirmiş olmak,

b)MS Office programlarını çok iyi derecede kullanmak,

c)Teknik resim ve tasarım yapabilmek, (Autocad, solidworks vb),

d)Elektronik devre elemanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e)Temel ölçüm cihazlarının (avometre, osiloskop, analizör, transdüser) çalışma prensiplerini bilmek, kullanabilmek,

f)Tercihen medikal cihazlar konusunda tecrübeli ve bilgi sahibi olmak,

g)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

h)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.20.Referans Kodu: UME.G3BA1-20/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a)Yükseköğretim Kurumlarının önlisans eğitimi veren kimya, kimya teknolojisi (biyokimya) veya tıbbi laboratuvar teknikleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Moleküler biyoloji teknikleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c)Kalite sistemi konusunda bilgili olmak ve kalite dökümanlarına hakim olmak,

d)Kimyasal envanter takibi ve raporlama konusunda deneyimli olmak,

e)Grup çalışmasına yatkın olmak,

f)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

g)Mesai saatleri dışında çalışmaya uygun olmak,

h)MS Word ve Excel kullanabilmek,

i)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.21.Referans Kodu: UME.G1MD1-21/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a)Yükseköğretim Kurumlarının önlisans eğitimi veren Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik teknolojisi, Elektronik haberleşme teknolojisi, Elektronik ve otomasyon bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Tercihen mikrodalga bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

c)Tercihen Lab View veya Matlab bilgisine sahip olmak,

d)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak, askerliğini tamamlamış olmak tercih sebebidir (erkek adaylar için),

e)Esnek ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek,

a)Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

b)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.22.Referans Kodu: UME.G3OK3-22/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az önlisans eğitimi veren kimya bölümünü bitirmiş olmak,

b)Enstrümental analiz yöntemleri (GC, GC/MS, HPLC, LC, LC/MS) konusunda deneyimli olmak,

c)Grup çalışmasına yatkın olmak,

d)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

e)Çağrı merkezinde çalışma deneyimi olmak,

f)Mesaiye kalma ve vardiyalı çalışma sorunu olmamak,

g)MS Office Word, Excel kullanabilmek,

h)Raporlama ve yazışma tecrübesine sahip olmak,

i)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.23.Referans Kodu: UME.G1AB5-23/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az önlisans eğitimi veren bilgisayar, elektrik- elektronik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)MS Windows işletim sistemleri, ofis uygulamaları, yazıcı kurulum, yapılandırma ve sorun giderme konularında deneyimi olmak,

c)Donanım, Network ve Active Directory bilgisi olmak,

d)Analitik düşünme becerisi olmak, planlama ve sorun çözmeye yatkın olmak,

e)Desktop Support/Help Desk konusunda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,

f)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

2.24.Referans Kodu: UME.G3RM1-24/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az önlisans eğitimi veren kimya, biyoloji, gıda teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)İyi laboratuvar (GLP) ve iyi üretim (GMP) uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c)Analitik düşünce yeteneğine ve problemleri analiz ederek çözüm üretme kabiliyetine sahip olmak, ekip çalışmasına yatkın olmak,

d)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

e)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.25.Referans Kodu: UME.G1ZF3-25/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az önlisans eğitimi veren Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik ve Haberleşme bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Devre tasarımı ve üretimi konularında çalışmış olmak,

c)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

d)Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

3)ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

c)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

d)Son başvuru tarihi itibariyle UME.G2BO1-17, UME.G1AB1-06, UME.G1AB2-07, UME.G1AB3-08, UME.G1AB4-09 Referans Kodlu pozisyonlar için 30 yaşından, diğer referans kodları için 40 yaşından gün almamış olmak (UME.G2BA1-05 referans kodu için yaş şartı aranmamaktadır),

e)AR-GE Personeli (Araştırmacı) alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

¦Ağırlıklı M e zu niyet O rtal aması +10 000>3,2 0

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

¦Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

¦Ağırlıklı lisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

f)AR-GE Personeli (Teknisyen) alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

¦ Ağırlıklı Önlisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,80 olmak, (100’lük sistemde mezun olanların notları Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

g)Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır),

h)İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)*,

Sınav Türü KPDSUDS

YDS

TOEFLIBT IELTS TOEFLCBT TOEFLPBT FCE CAE CPE
UME.G2AL1-01 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G2AK1-02 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G1MM1-03 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G2VK1-04 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G2BA1-05 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G1AB1-06 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G1AB2-07 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G1AB3-08 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G1AB4-09 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G1EM1-10 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G2KU1-11 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G3OK1-12 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G3OK2-13 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G1ZF1-14 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G1ZF2-15 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G3GA1-16 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G2BO1-17 70 68 6,5 190 520 B C C
UME.G2KV1-18 70 68 6,5 190 520 B C C

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

International English Language Testing System

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

4)BAŞVURU SÜRECİ

a)Başvuruların en geç 15 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 17:00’yekadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b)Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. o İş Başvuru Formu

o Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir),

o Önlisans/Lisans (ve varsa lisans üstü) transkript belgesi o Yabancı Dil Belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge), o Özgeçmiş

o İlan Edilen Alanla İlgili Tecrübesine Ait Belge (SGK Dokümanı ve Hizmet Belgesi)

o ÖSYM – ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı, Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonlarına başvuru yapan adaylar hariç)

o ÖSYM – ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı, Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonlarına başvuru yapan adaylar hariç)

c)Adaylar www.ume.tubitak.gov.tr adresinden başvurularını yapacak olup talep edilen belgeler sisteme yüklenecektir. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

d)İş başvuru formuna referans kodu yazılması zorunludur. Referans kodu olmayan, eksik bilgi ve belge bulunan, koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır.

e)Değerlendirmeye alınan adaylar arasında yapılan sıralama sonucunda; şartları sağlayan adaylarla adayın bildirdiği e-posta adresi ile iletişime geçilecektir.

f)Başvuruların incelenmesi sonucundaistenilen belgeleri eksiksizveuygun olan

adaylardan her bir AR-GE Personeli (Araştırmacı) referans kodlu pozisyon için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”bölümünün (e) maddesinegöre,en yüksek

puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır.

g)Başvuruların incelenmesi sonucundaistenilen belgeleri eksiksizveuygun olan

adaylardan her bir AR-GE Personeli (Teknisyen) referans kodlu pozisyon için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”bölümünün (f) maddesinegöre,en yüksek

puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır.

h)Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (g) ve (h) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

i)Adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İletişim bilgileri:

Adres:TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

Gebze Yerleşkesi P.K-54 41470 Gebze – KOCAELİ

E-Posta:ume.insankaynaklari@tubitak.gov.tr

Telefon:0262 679 50 00-2510

 

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.