Personel Alımı

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alımı

Yazan  | 

TÜBİTAK TÜSSİDE personel alımı gerçekleştiriyor. TÜBİTAK TÜSSİDE bünyesinde bulunan personel ihtiyacı için farklı pozisyonlarda personel alacak. Sizde TÜBİTAK TÜSSİDE iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara ve başvuru bilgilerine ulaşarak daha detaylı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK

TÜSSİDE

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.TUSSIDE.2017-1

1- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2017-1.01 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Kamu ihtiyaçlarını takip ederek proje geliştirmek, projelerin kapsam, zaman, maliyet yönetimi ile raporlamalarını yapmak ve proje yöneticisi olarak görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

1.2.2- Yukarıda belirtilen bölümlerin birinde yüksek lisans yapmış olmak,

1.2.3- Yönetim Sistemleri konusunda en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

1.2.4- İnsan Kaynakları Yönetimi ve yapılanmaları konularında uzmanlığa sahip olmak (proje referansı ya da alınan eğitimler ile belgelenmelidir),

1.2.5- Tercih edilen nitelikler;

Projeler ya da eğitimler için gerekli eğitim/danışmanlık materyallerini (doküman, kitapçık, sunu, eğitici oyun) hazırlama konusunda deneyimli olmak,

İnsan Kaynakları Projeleri kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütebilmek,

Proje çıktılarını raporlama konusunda deneyim sahibi olmak,

Projenin kapsamını, maliyetini ve zamanını yönetebilmek.

2- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2017-1.02 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Ağırlıklı olarak sağlık sektörüne yönelik projelerde araştırma geliştirme projeleri ile ilgili geliştirme, planlama, gerçekleştirme ve raporlama faaliyetlerini yerine getirmek, projelerin performans hedeflerine ulaşabilmek için problem çözme yaklaşımı ile tüm idari süreçleri takip etmek ve sağlık sektörüne yönelik yenilikleri, ilgili kamu organizasyonlarını, mevzuatı, fırsatları vb. gelişmeleri takip etmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İktisat İşletme, Ekonomi veya Sağlık Yönetimi bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

2.2.2- En az 2 yılı sağlık sektöründe (Sağlık hizmeti veren kurumlar, sağlık hizmetlerini yöneten kurumlar, sağlık ekonomisi ve sağlık yönetimi konusunda eğitim- öğretim yapan üniversitelerde ya da ar-ge enstitüleri gibi kurumlarda) olmak üzere en az 5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

2.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Ulusal veya uluslararası araştırma geliştirme proje tasarım ve uygulamaları yapmış olmak,

Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi, veri analizi, İleri Araştırma Yöntemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

SQL konusunda bilgi sahibi olmak,

3- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2017-1.03 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Kamu ihtiyaçlarını takip ederek proje geliştirmek, projelerin kapsam, zaman, maliyet yönetimini ve raporlamalarını yapmak ve proje yöneticisi olarak görev almak üzere Ar- Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

3.2.2- Alanında yüksek lisans derecesi almış olmak,

3.2.3- Yönetim Sistemleri konusunda en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

3.2.4- İnsan kaynakları yönetimi, kalite yönetimi, süreç yönetimi, risk yönetimi, stratejik yönetim, proje yönetimi, sektörel planlama, veri analizi konularından en az ikisinde uzmanlığa sahip olmak (Proje referansı ya da alınan eğitimler ile belgelenmeli),

3.2.5- Tercih edilen nitelikler;

Kamu kurumlarının işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olmak,

Organizasyon (eğitim, çalıştay, toplantı) yapma yetkinliklerine sahip olmak,

T eknik araştırma yapabilmek ve literatür tarayabilmek,

Office programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,

Nitel ve nicel analiz yapabilmek, SPSS kullanabilmek,

Proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

PMP veya eşdeğer sertifikalara sahip olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2017-1.04 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Proje yönetimi (kapsam, maliyet, zaman vb.) ve raporlamaları yapmak; araştırma, etüt ve fizibilite projeleri yürütmek, yönetim sistemleri kapsamına giren (özellikle insan kaynakları, süreç, risk ve performans yönetimi, stratejik planlama gibi) konularda çalışmalar yapmak, nitel ve nicel analiz yapmak (Tercihen SPSS kullanabilmek), gerektiğinde eğitim ya da çalıştay gerçekleştirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

4.2.2- Alanında yüksek lisans mezunları için en az 4 yıl, lisans mezunları için ise 5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

5- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2017-1.05 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Stratejik planlama, proje yönetimi, süreç yönetimi, KAİZEN, 5S çalışmaları yapmak, kalite ve kurumsal gelişim konularında çalışmalar yapmak, organizasyon ve yönetimi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve saha araştırması yapmak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,

5.2.2- İş Analizi ve Metedolojisi Süreçler ve Kavramları ile ilgili sertifika sahibi olmak,

5.2.3- Excel Mühendisliği Eğitim sertifikasına sahip olmak,

5.2.4- Project Management Eğitim sertifikasına sahip olmak.

6- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2017-1.06 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Ulaşım ve lojistik konularında planlama, optimizasyon, ağ (network) modelleme konularında çalışmalar yapmak, SQL programını aktif olarak kullanmak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

6.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği veya Ulaştırma ve Lojistik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

6.2.2- Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

6.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Kodlama ve yazılım konusunda deneyim sahibi olmak.

7- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2017-1.07 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yetişkin eğitimi konusunda proje tasarımı ve yönetimi yapmak, eğitim ihtiyaç analizi, program/müfredat tasarımı ve yönetimi, ölçme, değerlendirme ve raporlama işlemlerini yürütmek, organizasyon (eğitim, çalıştay, toplantı vb.) yönetmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

7.2.1- Yükseköğretim Kurulunun en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Matematik, Matematik Öğretmenliği, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

7.2.2- En az yüksek lisans derecesine sahip olmak,

7.2.3- Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

7.2.4- Tercih edilen nitelikler;

Nitel, nicel analizler hakkında bilgi sahibi olmak,

Alanında doktora mezunu olmak,

SPSS, NVIVO, MAXODA gibi nitel-nicel istatistik programlarını etkin kullanabilmek,

Yetişkin eğitimi konusunda deneyimli olmak,

Ölçme, değerlendirme ve/veya yaratıcı drama konularında deneyim sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğrenim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması-> 3,20

b üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

g) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav

Türü

KPDS / YDS / ÜDS TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1 65 61 173 500 B C C
Sınav Puanı 2 70 68 190 520 B C C

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin % 100’ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tusside.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur.

Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi ve üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü) (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için denklik belgesi),

Lisans transkript belgesi (ve varsa üstü),

Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

Deneyimi olan adaylardan çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü,

Askerlik durumunu gösterir belge,

Proje referans ya da alınan eğitim belgeleri (TBTK.TUSSIDE.2017-1.01, TBTK.TUSSIDE.2017-1.03 ve TBTK.TUSSIDE.2017-1.05 referans kodlu pozisyonlar için zorunludur).

c) Başvuruların en geç 23/02/2017 tarihi saat 18:00’a kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d) Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağırılmayacaktır.

e) Adaylar en fazla iki adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

f) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır.

g) Değerlendirmeye alınan adaylar arasında, yapılan sıralama sonucunda; şartları uyan adaylarla nihai mülakat öncesi istenirse, birim yetkililerince ön mülakat yapılabilecektir.

h) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f), maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

i) Başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. Bu durumdaki adayların iş başvuru sistemine; üniversiteye giriş sınavı yerleştirme ve üniversiteye giriş sınavı sonuç belgelerini yüklemelerine gerek yoktur.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığının (www.tubitak.gov.tr) ve TÜSSİDE’nin (www.tusside.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların iş başvuru sisteminde belirttiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:48 Gebze/KOCAELİ E-Posta: tusside.insankaynaklari@tubitak.gov.tr Telefon: 0262 641 50 10-2102

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.