Personel Alımı

TÜBİTAK KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı

Yazan  | 

TÜBİTAK personel alımı yapmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmış olan duyuruya göre TÜBİTAK farklı pozisyonlarda çok sayıda personel alacak. Alımlar sadece Lisans mezunları için geçerli olacak olup adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranmayacak. Alımlar Ankara ilinde yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmesi için bütün niteliklere uygun olması gerekte olup son başvuru günü ne kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular ilan yayına girdiği tarihten itibaren başlayacak olup en geç 26 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecektir.

ADAYLARDAN ARANACAK NİTELİKLER:

  • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
  • Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
  • Ar-Ge Personeli pozisyonları için; Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir. )
  • Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için aşağıda belirtilen formüle göre en yüksek aday puanından başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıralamadaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağırılacaktır.
  • Ar-Ge Personeli pozisyonları için üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim sürecinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak,
  • İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

BAŞVURULAR:

İlana başvuruda bulunmak için “www.uzay.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru

Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

İlanın Tam Metni İçin Tıklayınız.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.