Manşet

TÜBİTAK İşçi Personel Alımı İlanı

Yazan  | 

TÜBİTAK İşçi Personel Alımı İlanı

TÜBİTAK personel alımı gerçekleştiriyor. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı bünyesinin çalışan ihtiyacını karşılamak üzere 51 adet personel alacak. Sizde TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı ailesine katılmak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

İlan No: TBTK.ARDEB/2015-1

İŞİN GENEL TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonları için;

TÜBİTAK’a sunulan Ar-Ge proje önerileri ile diğer destek taleplerinin, mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik süreçlerde görev almak,

Uzman Yardımcılığı / Uzman pozisyonları için;

TÜBİTAK’a sunulan Ar-Ge proje önerileri ile diğer destek taleplerinin, mevzuata uygun olarak ön değerlendirmesi yapılarak ilgili Grup/Birimlere iletilmesi,

ARDEB’e bağlı birimlerin koordinasyonunun sağlanmasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

ARDEB bünyesindeki Ar-Ge destek programlarına ilişkin eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

ARDEB’in yürüttüğü Ar-Ge destek programlarına ilişkin istatistiki verilerin ve ARDEB faaliyet raporlarının hazırlanması ve ilgili makamlara sunulması

süreçlerinde görev almak üzere personel istihdam edilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

1)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.01

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Malzeme Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

2)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.02

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

3)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.03

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

İnşaat Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

4)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.04

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

Biyoloji

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

5)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.05

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

Kimya

b) Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

6)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.06

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

7)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.07

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

8)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.08

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Orman Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

9)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.9

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

10)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.10

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

11)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.11

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

Eczacılık

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

12)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.12

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

13)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.13

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

14)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.14

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Harita Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

15)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.15

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Fizik, Fizik Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

16)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.16

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

Matematik

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

17)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.17

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak ve/veya alanında en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

18)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.18 Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak ve alanında en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak (Alanında Doktora eğitimini tamamlayanlar için ise tecrübe şartı aranmamaktadır).

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

19)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.19

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak ve/veya alanında en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

20)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.20

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

Endüstri Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak ve/veya alanında en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

21)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.21

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

22)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.22

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerden birini bitirmiş olmak.

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili Edebiyatı

b) Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

23)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.23

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden bitirmiş olmak.

İktisat

İşletme

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

24)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.24

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

25)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.25 Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak.

c)Alanında en az 6 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

d)Ar-Ge konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

26)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.26 Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak.

c)Alanında en az 6 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

d)Ar-Ge konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

27)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.27 Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

Endüstri Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak.

c)Alanında en az 6 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

d)Ar-Ge konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

28)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.28 Bilimsel Programlar Uzmanı

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği

b)Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak.

c)Alanında en az 6 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

d)Ar-Ge konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

29)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.29 Uzman Yardımcısı / Uzman

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

İktisat, İşletme, Maliye

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

30)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.30 Uzman Yardımcısı / Uzman

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

Matematik

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

31)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.31 Uzman Yardımcısı / Uzman

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

İstatistik

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

32)Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2015-1.32 Uzman Yardımcısı / Uzman

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

Endüstri Mühendisliği

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcılığı ve Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonları için;

10.000

AğırlıklıMezuniyetOrtalaması + ———————————————————– > 3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Uzman Yardımcılığı ve Uzman pozisyonları için;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +> 3,00

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

g)Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim – öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
Bilimsel Programlar Uzman

Yardımcısı/Bilimsel Programları Uzmanı

70 68 6,5 190 520 B C C
Uzman

Yardımcısı/Uzman Pozisyonları için

65 61 6,0 173 500 B C C

KPDS

ÜDS

YDS

IELTS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

FCE

CAE

CPE

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

International English Language Testing System

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar için İngilizce yeterlilik şartı aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

İş Başvurusu Formu (www.tubitak.gov.tradresinden sağlanabilir),

Bir adet vesikalık fotoğraf (İş başvuru formuna yapıştırılmış),

Özgeçmiş,

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini getirmeleri zorunludur),

Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,

b)Başvuru için istenen belgelerin en geç 19 Ağustos 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Başkanlık Evrak Teslim Bürosuna elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların yukarıda verilen sıraya uygun, tek yüze bastırılmış ve birbirlerine zımbalanmadan teslim edilmesi önem arz etmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

c)Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır.

d)Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilirler, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

f)Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamadan, işe alınacak personel sayısının 5 katıaday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g)Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

Not:Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında

fwww.tubitak.gov.tr)ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresinegönderilecektir.

Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:221, 06100 Kavaklıdere-ANKARA

İletişim: Tel: 0 312 468 5300 – 4467-1619 Fax: 0 312 427 6817

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.