İşçi Personel Alımı

Tarım Kredi Kooperatifleri 500 Memur Personel Alımı

Yazan  | 

Tarım Kredi Kooperatifleri yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki memur personel eksikliğini gidermek amaçlı farklı pozisyon ve niteliklerde toplamda 500 kişilik boş kadrosu ile memur personel alımı yapacak. Adaylardan KPSS şartı aranacak olup adaylar 2016 yılına ait KPSS puanı ile en az 60 puan olmak şartı ile başvurularını gerçekleştireceklerdir.

ALIM KADROLARI:

Müfettiş yardımcısı : 10 Kişi

Kooperatif Görevlisi: 286 Kişi

Ziraat Mühendisi: 204 Kişi

ADAYLARDAN ARANACAK ŞARTLAR:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  3. Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak (Sınav tarihleri Tablo III’de belirtilmiştir),
  4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir),
  5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    1. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
  6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
  7. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Personel istihdamı Bölgesel olup, başvuruda bulunacak adayların, kendisinin veya ailesinin (bekar adaylar için anne/baba, evli adaylar için eşin ikametgahı kabul edilmektedir) son 6 aydır, tercih edecekleri Bölge Birliğine bağlı illerden (Tablo III’de belirtilmiştir) birinde ikamet ettiğini ibraz etmesi gerekmektedir. (Nüfus Müdürlüğünden alınacak adres bilgileri raporu)

Lisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS (Lisans) sınavına girmiş ve KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca adayların, Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekmektedir.

Önlisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS (Önlisans) sınavına girmiş ve KPSS-P93 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca Tablo-I’de belirtilen bölümlerden herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Ziraat Mühendisleri adaylardan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlar Bölüm ve KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebileceklerdir

BAŞVURULAR:

İş Talep Formundaki açıklamalar başlığı dikkate alınarak “İş Talep Formu”nun her iki sayfası eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulup, imzalanacaktır. İş Talep Formu ekinde istenilen belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruların, şahsen ve tercih edilen Bölge Birliğine yapılması gerekmekte olup, posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Başvurular 10.05.2017-25.05.2017 tarihleri arasında şahsen yapılacak olup, başvuru yerleri Tablo II‘de belirtilmiştir

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.