Manşet

SGK Sözleşmeli Personel Alımı 2015

Yazan  | 

SGK Sözleşmeli Personel Alımı

Sosyal Güvenlik Kurumu Personel alımı yapıyor, Sosyal güvenlik kurumu bünyesine dahil etmek üzere 7 Sözleşmeli bilişim uzman alacaktır.Alt kısımda verilen bilgilerde, başvuru bilgilere, genel şartlara, özel şartlara ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 7 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2.Mühendislik Fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.

3.Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya ana dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (E) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.)

4.Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.

5.Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde prim ödemek suretiyle geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.

B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Yazılım Uzmanı (I) – 2 kişi)

1.Yazılımcı olarak en az 5 (beş) yıllık Java yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak, Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

2.J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3.DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4.XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5.SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6.Multi-tier Mimari ve Tasarım Paternleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7.Veri Tabanı Mimarisi, Tasarımı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8.Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9.ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirme bilgi ve tecrübesine sahip olmak.

10.Tercihen CMMI yazılım geliştirme standartlarına uygun yazılım geliştirmiş olmak.

11.Tercihen Stored Procedure konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12.Tercihen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun muhasebe yazılım projesinde çalışmış olmak.

13.Güncel iki programlama diline hakim olmak.

NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı ile eğitim, katılım veya uzmanlık belgesi, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerleri/eğitim birimlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Yazılım Uzmanı (II) – 2 kişi)

1.Yazılımcı olarak Java yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak, Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

2.Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgili, design pattemleri etkin olarak kullanabiliyor olmak.

3.DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT teknolojilerini kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak.

4.JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM(Hibernate, JPA), Spring ve EJB(3.X) teknolojilerini kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak.

5.XML ve UML konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.

6.RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, SQL ve PL/SQL konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.

7.SOA Mimarisi, XSLT ve XSD konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.

8.Test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konularında tecrübesi bulunmak.

9.Veri tabanı mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, veri tabanı tasarımı ve SQL optimizasyonu konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.

10.Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde tecrübesi bulunmak.

11.ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirmiş olmak.

12.Güncel iki programlama diline hakim olmak.

Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık belgesi, bu alanda eğitim alınan iş yerleri/eğitim birimlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip bilişim uzmanı ( DB2-Mainframe VT Uzmanı – 2 Kişi)

1.DB2 for z/os veri tabanı yönetim sistemlerinde ve z/os işletim sistemleri üzerinde en az 5(beş) yıllık tecrübesi bulunmak.

2.Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi konularında tecrübesi bulunmak.

3.Stored Procedure, Trigger yazabilme konularında tecrübesi bulunmak.

4.DB2 for z/OS üzerinde çalışma tecrübesi bulunmak.

5.z/OS işletim sistemi üzerinde disk ve teyp yönetim sistemleri ile diğer tüm z/OS alt sistemlerinin yönetimi konularında tecrübesi bulunmak.

6.z/OS işletim sisteminde PL/I ya da COBOL dillerinden birisini biliyor olmak.

7.Veri tabanının doğru, sistem yönünden verimli ve hızlı bir şekilde çalışmasını temin etme ve sürekli monitör edilmesi konularında tecrübesi bulunmak.

8.z/OS sistem üzerinde CM (Content Manager) Programcılığı tecrübesi bulunmak.

9.z/OS işletim sisteminin operasyon aktivitelerini yakından takip edip etkin raporlama yapma konularında tecrübesi bulunmak.

10.Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

11.Güncel iki programlama diline hakim olmak.

Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Sistem Yönetim Uzmanı – 1 kişi)

1.Kurumsal bir ortamda sistem tasarımı ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübesi bulunmak.

2.Visual Studio. Net ortamında C#, C++ veya Java programlama dillerinden birini biliyor olmak.

3.Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) IIS 6.0, IIS 7.0 ortamları kurulumu ve yönetimine hakim olmak.

4.Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) IBM Websphere Application Server v7.0 ve üzeri konusunda kurulum ve yönetim tecrübesi bulunmak.

5.Itcam uygulama monitorleme yazılımı konusunda tecrübesi bulunmak.

6.İş süreçleri izleme yazılımları konusunda tecrübesi bulunmak, yazılım ve kalite süreçlerine hakim olmak.

7.Windows 2003 ve 2008 enterprise server, Redhat Linux 5,6 konusunda tecrübesi bulunmak.

8.Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) MS SQL 2000, MS SQL 2005 ve MS SQL 2008 veri tabanı kurulumu, işletimi ve yönetimi, Cluster mimarisi kurulumu ve yönetimi, veri tabanı versiyon geçişleri ve taşınması konularında tecrübesi bulunmak.

9.ESx 3.5, ESX4 ve ESX 5 kurulumu, yönetimi ve üzerinde sanal sunucu yönetimi konusunda tecrübesi bulunmak.

10.Güncel iki programlama diline hakim olmak.

Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

C-PUANLAMA KRİTERLERİ

Aranan Koşul Kriter Puan
Bilgi İşlem Alanında Geçen İş Tecrübesi 5 yıl ve üzeri 55
2-5 yıl arası 40
2 yıldan az 30
Yabancı Dil A 10
B 6
C 4
D 3
E 2
Eğitimde Alınan Dersler Yazılım dilleri 7
Veri tabanı 5
Sistem 3
Mezun Olunan Lisans Programı Bilgisayar ve Yazılım Mühendislikleri 20
Diğer Mühendislikler 15

D-ÜCRET KRİTERLERİ

Mesleki tecrübe yılı İngilizce dil puanı grubu Brüt Ücret (TL)*
2 yıldan az mesleki tecrübeli A 6.298,92
B 6.170,97
C 6.043,02
D 5.915,07
E 5.787,12
2-5 yıl arası mesleki tecrübeli A 6.810,72
B 6.682,77
C 6.554,82
D 6.426,87
E 6.298,92
5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeli A 7.322,52
B 7.194,57
C 7.066,62
D 6.938,67
E 6.810,72

* Aylık brüt sözleşme ücreti tutarından, sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.

E- KABUL İŞLEMLERİ:

1.İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.

2.Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

3.Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.

4.Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; ibraz ettikleri belgelerin Sınav Komisyonunca (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirilecektir. Alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.

5.Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine, en yüksek puandan başlayarak, sözlü sınav puanı 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olan diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

6.Sınav sonucu alınacak sözleşmeli bilişim uzmanlarına, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.

7.İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.

8.İsteklilerin; istenilen belgeleri en geç 05/01/2015 tarihi saat:17:00’ye kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

9.İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler, bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

10.Adaylar ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

(İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

Kurumunuzda, sözleşmeli bilişim uzmanı olarak çalışmak istiyorum. Gereğini arz ederim…………………… /.. ../201..

İMZA

Adı Soyadı: ………………………………………

T.C.Kimlik No: ………………………………………

Başvurduğu nitelik grubu : Yazılım Uzmanı (I) (2 kişi)………………………… []

(Yalnızca bir nitelik grubuna Yazılım Uzmanı (II) (2 kişi)…………………. []

başvuru yapılabilir.)DB2-Mainframe VT Uzmanı (2 Kişi)…… []

Sistem Yönetim Uzmanı (1 Kişi)………… []

Bildiği programlama dilleri :……………………………………………..

Askerlik durumu: Yaptı [ ] Muaf []…./…./………….. tarihine kadar tecilli.

Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı

oranının bulunup bulunmadığı: Yok [] Varsa oranı %…………….

İngilizce (dil) düzeyi:………………………………………..

Telefon No: 0 (………… )……………………….

: 0 (………. )………………………….

e-posta adresi: ……………………………………….

TEBLİGATA ESAS

YAZIŞMA ADRESİ : ………………………………………………

EKLER:

1.Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.

2.YDS sonuç belgesinin internet çıktısı veya eşdeğer belgenin aslı ya da noter tasdikli örneği veya Kurumumuzca tasdikli örneği.

3.Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belgenin aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından tasdikli örneği.

4.Yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında alınan derslerde öğrenilen programlama dillerine ilişkin belgenin (transkript ve/veya ders açılım belgesi) aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği veya üniversitelerin onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifikanın aslı veya noter ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.

5.Bilgi işlem alanında prim ödemek suretiyle çalıştığı süreleri gösterir belgelerin aslı.

6.Yazılım Uzmanı pozisyonlarına başvuranlar için Java teknolojileri belgeleri.

7.İş talep (tanıtma) formu (fotoğraflı).

8.2 adet vesikalık fotoğraf.

9.Özgeçmiş.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

TANITMA FORMU

T.C.KİMLİK NO ASKERLİK DURUMU
Adı Doğum Yeri
Soyadı Doğum Tarihi Yapmadı
Baba Adı Tashih Var ise Tarihi Özürlü/Muaf
Ana Adı İli Tecil Tarihi
Cinsiyeti İlçe Sevk Tarihi
Medeni Hali Kay.Old.Nüf.İdaresi Terhis Tarihi

ÖĞRENİM DURUMU (İLKOKULDAN İTİBAREN YAZILACAKTIR)

ÖĞRENİM DURUMU (İLKOKULDAN İTİBAREN YAZILACAKTIR)
Okullar Mezun Olduğu Okulun Açık Adı Bölümü Yeri Mezuniyet Yılı Süresi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Bilgisayar Bilgisi/Belgesi
Katıldığı Kurslar
Yabancı Dili YDS Puanı

SGK’ndan Aylık Alıyor İseniz, Sebebi ve Aylık Aldığınız Sos.Güv.Sic.No.

Mecburi Hizmeti Var mı? Varsa Yükümlü Bulunulan Kurum Süresi Sebebi
Var 0 Yok EH
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Kredi Alındı mı? Süresi Miktarı
Alındı 0 Alınmadı O
Adli Sicil Kaydı Var mı? Varsa Yargılama veya Mahkum Olma Sebebi Mahkumiyeti Varsa
Var EH Yok Q Süresi Yıl EH Ay 0 Gün EH
Sonucu Tecil ? Af ?
Para Cezası 0 İnfaz 0
Şimdiye Kadar Bulunduğunuz Görevleriniz ile Halen Bulunduğunuz Görevinizi Sırasıyla Yazınız.
Görev Yeri Unvanı Başlama Tarihi Ayrılma T arihi Ayrılış Nedeni
Emekli Scil No: SSK No: Bağ-Kur No:
AİLE DURUMU İKAMETGAH DURUMU
Eşinin Adı Soyadı Kendi Mülkü EH Kira D Lojman D Ailemle kalıyorum EH
Eşi Çalışmıyor D İli İlçesi
Emekli D Caddesi Sokağı
Çalışan Emekli D Kapı No Daire No
Çalışıyor 11 Mahallesi Posta Kodu
Kamu Kadrolu EH Sigortalı EH Telefon Ev: İş:
Özel Sigortalı EH Sigortasız EH GSM : 0 ( )
Serbest Bağ-Kur EH Bağımsız EH e-posta: ………………………………………………… @………………………………………………………..
Eşinin Çalıştığı Kurum YAZIŞMA ADRESİ
Eşinin Unvanı TARİH …….. /……. /201_
Çocuk Sayısı İMZA
Bakmakla Yükümlü Olduğu Kimseler Baba EH Anne EH
Eş d Çocuk IH

NOT : FORMU ELLE DOLDURUNUZ.

AÇIKLAMALAR

1-Cevaplar talepte bulunanın el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.

2-Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3-Cevaplar seçme kutularına EH içine X işareti konulmak suretiyle belirtilecektir.

4-Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

6-Tanıtma Formuna bir adet fotoğraf dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.

7-Tanıtma Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

8-Bu formun verilmesi Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemez.

1 Comment

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.