İşçi Personel Alımı

Sanayi Bakanlığı 25 Personel Alımı Yapıyor

Yazan  | 

Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanlığı bünyesine toplamda 25 kişilik kadro ile sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını belirtti. Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanlığı bünyesine farklı pozisyonlarda 21 Mühendis ve 4 Vinç operatörü alımı yapacak. Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanlığı personel alım ilanına başvuru yapacak adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmaları gerekmektedir.

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki 25 (yirmi beş) münhal sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlığımızca yerleştirme yapılacaktır.

A) YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

SIRA

NO

BİRİMİ ADEDİ UNVANI ALANI
1 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü (Merkez Teşkilatı) 1 Mühendis İnşaat Mühendisliği
2 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Merkez Teşkilatı) 1 M ü h en d is İnşaat Mühendisliği
3 Afyonkarahisar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Elektrik Mühendisliği
4 Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Endüstri Mühendisliği
5 Gümüşhane Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

6 Hatay Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Makine Mühendisliği
7 İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Otomotiv Mühendisliği
8 İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Endüstri Mühendisliği
9 İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Makine Mühendisliği
10 Muğla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği
11 Muş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Makine Mühendisliği
12 Nevşehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Makine Mühendisliği
13 Niğde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Endüstri Mühendisliği
14 Rize Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

15 Sivas Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği
16 Şanlıurfa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

17 Şanlıurfa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Elektronik Mühendisliği
18 Şırnak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

19 Trabzon Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

20 Uşak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği
21 Van Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Mühendis Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

22 Adana Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Destek

Personeli

Vinç Operatörü
23 Erzurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Destek

Personeli

Vinç Operatörü
24 İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Destek

Personeli

Vinç Operatörü
25 Samsun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 1 Destek

Personeli

Vinç Operatörü
TOPLAM 25

B) MÜHENDİS UNVANLI POZİSYONLARA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILAN NİTELİK VE ŞARTLAR

1) 657 sayılı Kanunun 48inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

2) 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünde en az 70 (yetmiş) puana sahip olmak,

3) 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

4) Yukarıdaki tabloda belirtilen mühendislik alanları için üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, otomotiv mühendisliği, inşaat mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarla belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde yerleştirmesi yapılan adaylarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

B) DESTEK PERSONELİ UNVANLI POZİSYONLARA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILAN NİTELİK VE ŞARTLAR

1) 657 sayılı Kanunun 48inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

2) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P94 puan türünde en az 70 (yetmiş) puana sahip olmak,

3) 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

4) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

5) “E” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

6) İş Makinesi (VİNÇ) Kullanma Sertifikasına sahip olmak (Milli Eğitim Bakanlığı onaylı),

7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarla belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde yerleştirmesi yapılan adaylarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvurular, 22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr veya http://personel.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Mühendis unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. Destek Personeli unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ise lise diploması, “E” sınıfı sürücü belgesi ile İş Makinesi (VİNÇ) Kullanma Sertifikasını elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Adaylar, başvuru sırasında merkez teşkilatı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerindeki ilan edilen pozisyonlardan sadece biri için bir tercihte bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

4) Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan adayların başvuruları ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

1) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri merkez teşkilatındaki veya il müdürlüklerindeki ilan edilen pozisyon sayısına göre alanları dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere merkez teşkilatı ve her il müdürlüğü bazında yapılacaktır.

2) KPSS puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olana, mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

3) Yerleştirme sonuçları, Bakanlığımızın resmi internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr veya http://personel.sanayi.gov.tr) ilan edilecek olup, asil veya yedek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4) Merkez teşkilatı ile her il müdürlüğünde ayrıca alınacak alanlardaki sözleşmeli personel pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5) Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde görevine başlamayan ya da başladıktan sonra görevinden istifa eden, ayrılan adayların yerine yedekleri çağırılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Adres ve İletişim Bilgileri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cadde No:154 06510

Çankaya/ANKARA

Telefon: (0312) 201 56 96 ve (0312) 201 57 25

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.