Personel Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 121 Personel Alacak

Yazan  | 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapmış olduğu duyurusuna göre personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda farklı pozisyonlarda toplamda 121 kişilik kadro ile Öğretim üyesi alacak. Sizde Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş başvurusunda bulunmak için aşağıdaki verilen bilgileri inceleyebilirsiniz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

NO BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Adana Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Nazal poliplerde sigara ve allerjinin analizi konusunda yayınlanmış araştırması olmak.
2 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 İntimal hiperplazi ve biyodegredable ring ile kapak tamiri konusunda çalışma yapmış olmak.
3 Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bilimleri Dahili Hemşirelik Bilimleri Doçent 1 Hemşirelikte simülasyon alanında en az bir yıl süreli eğitim almış olmak. Hemşirelik eğitimi ve simülasyon alanlarında çalışmaları olmak.
4 İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ.ve Sin. Hast. SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Epilepsi cerrahisi ve hareket bozuklukları cerrahisi konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
5 İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sin. Hast. SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hast. Doçent 1 Kongenital yüz anomileri olan çocuklardaki psikiatrik bozukluklar konusunda çalışma yapmış olmak. Depresyon ve sosyal anksiyete bozukluğununun epidemiyolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
6 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer. Profesör 1 Allotransplantasyon konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
7 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Kraniovertebral bileşke patolojileri konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak
8 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Jinekolojik Endoskopi alanında eğitim almış olup deneyim sahibi olmak. Üç boyutlu Laporoskopi alanında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
9 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Endovasküler cerrahi konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
10 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 İmplant ilişkili ortopedik enfeksiyonlarla ilgili çalışma ve deneyim sahibi olmak.
11 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Üç boyutlu görüntüleme sistemlerinin laporoskopik eğitime katkısıyla ilgili çalışması olmak.
12 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Nefroloji yandal uzmanı olmak. Transplantasyon nefroloji konusunda yayınları olmak.
13 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Adli Psikiyatri konusunda deneyim sahibi olmak. Konsultasyon liyozen psikiyatrisi alanında yayınları olmak.
14 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Türk Patoloji Bordu (Sınavla) sahibi olmak. Meme, tiroid ve deneysel patoloji konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
15 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Jinekolojik Onkoloji yandal uzmanı olmak. Robotik cerrahide çalışma ve deneyim sahibi olmak. HPV enfeksiyonları ve kolposkopik lazer uygulamaları ile ilgili eğitim almış olup çalışma ve deneyim sahibi olmak.
16 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Tüp bebek, robotik cerrahi, ileri düzey endoskopi sertifakaları olmak. Robotik pelvik taban cerrahisi, robotik jinekoljik cerrahi ve adenomyozisin üriner semptomlar üzerine olan etkileri ile igili çalışma ve deneyim sahibi olmak.
17 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Robotik Transplantasyon ve Robotik Cerrahi konularında çalışmaları ve deneyim sahibi olmak.
18 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Pediatri yoğun bakım yandal uzmanı olmak. Trombositopeni ilişkili multiorgan yetmezlik konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
19 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Pediatri enfeksiyon kliniğinde en az 5 yıl çalışmış olmak.Çocukluk çağı viral ve bakteriyel menenjitlerinde çalışmaları olmak.
20 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak. Suisit ve eozinofilik ösefagitle ilgili yayını olmak.
21 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yandal uzmanı olmak. Böbrek transplantasyonu ünitesinde en az 10 yıl çalışmış olmak.
22 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Son dönem böbrek hastalarında düşük akımlı hemodiyalizin etkisinin araştırılması konusunda çalışma yapmış olmak.
23 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Romatoloji yandal uzmanı olmak. Yaşlı romatoit artritli hastalarda parkinsonizm konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
24 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Girişimsel Nöroradyoloji ile ilgili yayın ve en az 10 yıllık mesleki deneyim sahbi olmak.
25 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Adli Radyoloji konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak. Ultrason-MR füzyon biyopsi ve shear wave elastography konularında yayın ve deneyim sahibi olmak.
26 İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 El Cerrahisi yandal uzmanı olmak. Kök Hücre ekilimi kemik greftleri konusunda çalışması olmak.
27 İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Spor ve Ayak Cerrahisi konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak
28 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Kalp Cerrahisi Yoğun Bakımındı delirium konusunda ve Erişkin Mekanik Kalp destek cihazları konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
29 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Normotermik kan kardiyoplejisi konusunda çalışması olmak. Doku yapıştırıcılarının kalp cerrahisinde kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
30 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Çocuk Kalp Cerrahisi yandal uzmanı olmak. Transpozisyon cerrahisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
31 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyak ve Resenkronizasyon Tedavisi ile ilgili çalışma ve deneyim sahibi olmak. Endotel fonksiyonları üzerine çalışma yapmış olmak.
32 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kalp nakli ekibi içinde 2 yıldan fazla görev almış olmak, asist device deneyimi ve yapay kalp kullanımı sertifika sahipi olmak.
33 İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Grup ve Bireysel Terapiler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. Kişilik ve Duygu durum alanında çalışma yapmış olmak. Konversiyon bozukluğunda intiharın yordayıcıları konusunda bilimsel yayını olmak.
34 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Kuru göz ve gözyaşı osmolaritesi ile ilgili yayın ve deneyim sahibi olmak.
35 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Spor Hekimliği ve Omur Cerrahisi alanında eğitim almış ve çalışma yapmış olmak.
36 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Deneysel Osteoartrit konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
37 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Endokrin yandal uzmanı olmak. Tiroid hastalıkları moleküler analizleri konusunda yayınları ve deneyim sahibi olmak.
38 İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Omurga/omurilik yaralanması ve kök hücre konusunda eğitim almış olmak. Servikal omurga biyomekaniği ile ilgili çalışma yapmış olmak.
39 İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Yenidoğan işitme ve tarama testleri konusunda deneyim sahibi olmak. Ses bozuklukları teşhis ve tedavisinde eğitimler almış olmak.
40 İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı ve Mide tümörlerinde immünohisto kimyasal çalışma yapmış olmak.
41 İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Sigara bırakma polikliniği deneyimi ve sertifikasına sahip olmak, plazma vizkositesi, kompanse hipogonadizm, insülin direnci ve ölçüm yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.
42 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak. İnflamatuar Barsak hastalıkları konusunda monoklonal antikorlarla invitro çalışma yapmış olmak.
43 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Diabetes Mellitus, kalp yetmezliği, nonalkolik karaciğer sirozu, akut koroner sendromda kısa-uzun dönemde mortalite ve morbidite alanında çalışmalar yapmış olmak.
44 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İskemik kalp hastalığı, diabet ve hipertansiyonda genetik çalışmalar yapmış olmak. Evde bakım hizmeti alan hastalarda çalışmalar yapmış olmak.
45 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Pulmoner Hipertansiyon ve PET-CT ile ilgili yayın ve deneyim sahibi olmak. Atrial Fibrilasyon ve İnme konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
46 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Klinik Nörofizyoloji yandal uzmanı olmak. Epileptik sendromlar ve çocukluk çağı epilepsileri üzerine çalışma ve deneyim sahibi olmak.
47 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Prostat konusunda Brakiterapi sertifikasına ve deneyimine sahibi olmak.
48 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Ureteropelvik bileşke darlıkları ile ilgili moleküler çalışma yapmış olmak. Cep telefonlarının böbrek, mesane ve testis üzerine etkilerinin araştırıldığı elektronmikroskopik çalışma yapmış olmak.
49 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak. Kronik Hepatit B ve C ile ilgili noninvaziv testler konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
50 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Robotik cerrahi alanında tecrübeli olmak, girişimsel ve terapatik endoskopide ve ERCP konusunda deneyimli olmak.
51 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Perinatoloji yandal uzmanı olmak. Obstetrik kanamalar konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
52 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Perinatoloji yandal uzmanı olmak. Doğum eylemini başlatmada kullanılan Membran sweeping yöntemi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
53 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Perinatoloji yandal uzmanı olmak. Üremeye yardımcı teknikler sertifika sahibi olmak. Sezeryan Scor gebelikler konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
54 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Gelişimsel Kalça Çıkığı ve Osteortrit konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
55 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Gastroenterolji alanında yandal uzmanı olmak, karaciğer nakli sertifikası olmak.
56 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk İmmunoloji yandal uzmanı olmak. Kemik iliği nakli alanında deneyimli olmak.
57 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Sessiz Kardit ve Kardiyak Biyomarker konusunda çalışma yapmış olmak.
58 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk romatoloji yandal uzmanı olmak. Otoinflamatuar hastalıklar konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
59 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Toraks travmaları ve çocukluk çağı ampiyemleri konusunda çalışmaları olmak.
60 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Cochlea ototoksisitesi konusunda yayınları olmak.
61 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer. Doçent 1 Ağız Yüz Çene cerrahisi uzmanı olmak. El Cerrahisi yandal uzmanı olmak. Lökotrien reseptör antagonistleri üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.
62 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer. Doçent 1 Kraniosinostoz ameliyatları konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
63 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Meme karsinomlarında ve hemotopatoloji konusunda 10 yıllık deneyim sahibi ve yayınları olmak.
64 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 İnhalasyon yanığı olgularında bronkoskopik değerlendirme ile ilgili yayın ve deneyim sahibi olmak.
65 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Kritik Hasta Yönetimi konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
66 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yandal uzmanı olmak. Nadir hastalıklar konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
67 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam. Cer. SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Transosefagial ekokardiyografi ve yenidoğanda m-mod ekokardiyografi ve pulmoner ven stendleri konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
68 İstanbul Okmeydanı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Cerrahi Menapoz konusunda yayın sahibi olmak. Cerrahi menapozda puls ve renkli doppler ile ilgili çalışmaları olmak. Jinekolojik Videoendoskopik Cerrahi eğitim sertifikası olmak.
69 İstanbul Okmeydanı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Kafatabanı cerrahisi, kraniomaxillofacial cerrahi otoloji, otonöroloji ve rekonstrüksiyon cerrahisinde deneyim sahibi olmak.
70 İstanbul Okmeydanı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Artroskopi ve Artroplastik cerrahide çalışma ve deneyim sahibi olmak.
71 İstanbul Okmeydanı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Robotik Parsiyel Nefrektomi konusunda yayını olmak ve Robotik Cerrahide deneyim sahibi olmak.
72 İstanbul Okmeydanı SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Pediatrik Kardiyoloji yandal uzmanı olmak. Girişimsel kardiyoloji ve doku doppler ekokardiyografi konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
73 İstanbul Okmeydanı SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 1 Onkolojik hastalarda PET görüntüleme üzerine çalışmaları olmak.
74 İstanbul Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Komplike glokom tanı ve tedavisinde uvea hastalıklarında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
75 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Torakoskopik osefogus cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.
76 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Endokrin cerrahisi ve sinir monitörizasyonu konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
77 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Kalça ve diz eklem tüberküloz artritinde artroplasti uygulamaları konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
78 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Meme patolojisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
79 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 PET-CT de an az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
80 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Grişimsel radyoloji ve nöroradyoloji konularında yayın ve deneyim sahibi olmak.
81 İstanbul Süreyyapaşa Göğ. Hast. ve Göğ. Cer. SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Osefagus ve diyafram hastalıkları cerrahisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak. Video yardımlı torakoskopik hidatik kist cerrahisi ve diyafram plikasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.
82 İstanbul Süreyyapaşa Göğ. Hast. ve Göğ. Cer. SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Yoğun bakım yandal uzmanı olmak. Mekanik ventilasyondan ayrılan hastalar ve diyafram mekaniği konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
83 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Pediatrik Anestezi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak. Voletin gaz anestezik etki mekanizmaları üzerine çalışmaları olmak.
84 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak ve mide kanseri konusunda çalışmaları olmak.
85 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Retina protezi konusunda çalışmaları ve patent sahibi olmak.
86 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Allerji ve İmmunoterapi konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak. Kulağa implante edilen cihazlar konusunda deneyim sahibi olmak.
87 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Spor hekimliği sertifikası olmak. Tromboemboli konusunda çalışma yapmış olmak.
88 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin değerlendirilmesi konusunda en az 10 yıllık deneyimi olmak ve bu konuda yayınları olmak.
89 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Böbrek transplantasyonu konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
90 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Pediatrik Hematoloji-Onkoloji yandal uzmanı olmak. Antitrombosit antikorlarla ilgili yayınları olmak.
91 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Yenidoğan Yandal uzmanı olmak. Premature bebeklerde erken parenteral beslenmenin etkileri konusunda çalışmaları bulunmak.
92 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Profesör 1 Psikosomatik dermatoloji alanında en az 5 yıl deneyim sahibi ve araştırma yapmış olmak.
93 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Klinik nörofizyoloji alanında yayınları ve deneyim sahibi olmak. Osteoporoz konusunda yaşam kaliteleri ile ilgili validasyon çalışmaları yapmış olmak.
94 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Algoloji yandal uzmanı olmak. El rehabilitasyonu konusunda en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.
95 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Nefroloji yandal uzmanı olmak. Böbrek transplantasyonu konusunda deneyim sahibi olmak ve çalışma yapmış olmak.
96 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Profesör 1 Robotik cerrahi anestezisi alanında deneyimi ve yayınları olmak, intraoperatif fruktoz kullanımı konusunda çalışması olmak.
97 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Barsak motilitesi ve karın içi yapışıklıkları önleme konusunda çalışma ve deneyimi olmak.
98 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Pediatrik patoloji konusunda deneyimi ve yayınları olmak. Dermatopatoloji ve hematopatoloji konusunda deneyimi ve yayınları olmak.
99 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk romatoloji yandal uzmanı olmak. Vaskülitlerde ve FMF de apolipoprotein ile ilgili çalışmaları bulunmak.
100 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Yenidoğan yandal uzmanı olmak. Noninvaziv ventilasyon konusunda eğitim almış olmak. Yenidoğan resüstasyonunda eğitici eğitimi vermiş olmak.
101 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Diabetik ayak enfeksiyonları konusunda deneyimli olmak ve çalışmaları bulunmak. Şarbon hastalığı tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
102 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Klinik nörofizyoloji yandal uzmanı olmak, video EEG konusunda deneyimi olmak.
103 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Pediatrik radyoloji yandal uzmanı olmak.
104 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Vasküler girişimsel radyoloji konusunda deneyim ve yayınları olmak, baş ve boyun radyolojisi konusunda deneyimli olmak.
105 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Girişimsel pulmonoloji ve intersitisyel akciğer hastalıkları ile ilgili çalışmaları olmak.
106 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Astım genetiği ile ilgili yayınları olmak. KOAH ile ilgili uluslararası çok merkezli çalışmalarda araştırmacı olmak, klinik uygulamalar sertifikasına sahip olmak.
107 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Çocuk üroloji yandal uzmanı olmak. Yenidoğan cerrahisinde deneyimi ve yayınları olmak. Fetal ve neonatal endoskopik cerrahi sertifikası olmak.
108 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Hipoksik ensefelopati ve febril konvüzyon, akut bronşiolit hastalarında çalışma yapmış olmak.
109 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Pediatrik immünoloji yandal uzmanı olmak. Doçentliğini pediatrik immünolojide almış olmak.
110 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doçent 1 Tıbbi genetik uzmanı olmak. Metabolik sendromda genotoksisite ile ilgili çalışmaları olmak.
111 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Pulmoner endarterektomi konusunda eğitim, çalışma ve deneyim sahibi olmak. Kalp transplantasyonu konusunda yayını olmak.
112 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 En az 2 yıl koroner yoğun bakım sorumlusu olarak çalışmış olmak. Mikrovasküler hastalıkta sol ventrikül fonksiyonları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
113 Kayseri SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 Akciğer rezeksiyonunun kardiyak fonksiyonlara etkisinin ekokardiyografik olarak araştırılması uzerine çalışma yapmış olmak.
114 Kayseri SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 1 PET/BT ve USG modalitelerinde doku analizi ve görüntü işleme ile ilgili çalışmaları olmak. Gama ışını ile vernikülitin etkileşimi ile ilgili çalışmaları olmak.
115 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Deontoloji Yardımcı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Askeri sağlık hizmetleri tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.
116 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını veya doktorasını tıbbi biyokimya alanında yapmış olmak. Sentetik gıda boyalarının intrauterin etkileri konusunda çalışmaları olmak.
117 Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Aort kapak cerrahisinde dikişsiz aort kapak replasmanı konusunda çalışmaları ve yayınları olmak. Kalp cerrahisinde minimal extracorporeal sirkülasyon kullanımı konusunda deneyimli olmak.
118 Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Endovasküler cerrahi konusunda çalışmalar yapmış olmak. Dikişsiz kapak cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.
119 Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Yardımcı Doçent 2 Dikişsiz Aort kapakları ile ilgili çalışması olmak. Trikuspit Kapak Replasmanları hakkında çalışması olmak.
120 Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyak rehabilitasyon alanında tecrübesi ve sertifikası olmak.
121 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Onkoplastik meme cerrahisi sertifikası ve deneyim sahibi olmak.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.