Personel Alımı

Mevlana Kalkınma Ajansı KPSS’siz Personel Alımı

Yazan  | 

Mevlana Kalkınma Ajansı yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesine kamu personeli alımı gerçekleştirecek. Mevlana Kalkınma Ajansı farklı pozisyonlar ve bölgelerde toplamda 15 kişilik boş kadro ile personel alacak. Adaylar başvuru şartlarını taşımaları dahilinde ister KPSS ile İsterseniz ise KPSS şartı olmadan başvuru yapabilirler. Buna göre Mevlana Kalkınma Ajansı “1 adet iç denetçi (Konya), 2 adet destek personeli (Konya) ve 12 adet uzman personel (10 adet Konya- 2 adet Karaman)” istihdam edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

  1. Türk Vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  4. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,
  5. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak,
  6. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  7. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
  8. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

  1. Başvuru Tarihi: Başvurular 25 Eylül 2017 günü başlayacak ve 6 Ekim 2017 saat 17.30’da sona erecektir.Başvurular, belirtilen tarihler arasında olmak kaydı ile hafta içi saat 9.00-17.30 arasında kabul edilecektir. Hafta sonu ve resmi tatil olan gün ve saatlerde başvuru kabul edilmeyecektir.
  2. Başvuru Şekli ve Yeri: Yukarıda sayılan belgelerin, Mevlana Kalkınma Ajansı “Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi No: 18 Meram/KONYA” adresine en geç, sınav ilanında belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar elden veya posta yolu ile teslim edilmesi şarttır. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1 Comment

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.