Personel Alımı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımı 2017

Yazan  | 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alımı yapacağını belirtti. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı bünyesinde bulunan personel eksikliğini gidermek amaçlı farklı pozisyon ve niteliklerde toplamda 13 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacağını belirtti. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ilanına başvuru yapan adaylar, Ajans tarafından yapılacak olan sınava katılacak ve başarılı olan adaylar, Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerinden birine Ajansın görevlendireceği üzere işe başlayacaktır. Buna göre, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 13 kişilik boş kadro ile 1 İç Denetçi, 10 Uzman Personel ve 2 Destek Personeli alımı yapacak. Adaylar başvurularına 05 Eylül 2017 tarihinde başlayacak olup en geç 14 Eylül 2017 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru yapan adaylar ise, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 26 Eylül 2017 ile 28 Eylül 2017 tarihlerinde sınava katılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4 Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş [son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl] veya muaf olduğunu belgelemek.

5 Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

6 Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmamak.

7 Tercih nedeni kapsamındaki belgeleri Türkçe veya İngilizce, diğer tüm belgeleri Türkçe olarak sunmak.

8 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuru Tarihi : 05 Eylül 2017 – 14 Eylül 2017

Başvuru Yeri : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Cebrail Mah. Saray Sokak No: 1, Kastamonu

Sınav Tarihi : 26 Eylül 2017 – 28 Eylül 2017

Sınav Yeri : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Cebrail Mah. Saray Sokak No: 1, Kastamonu

İlanın tam metni için Buraya Tıklayınız.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.