Sözleşmeli Personel Alımı

Kırklareli İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Kırklareli İl Özel İdaresi personel alımı gerçekleştiriyor. Kırklareli İl Özel İdaresi bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amaçlı farklı pozisyonlarda personel alımı yapacak. Sizde Kırklareli İl Özel İdaresi iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan bilgileri inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAZILI VE SÖZLÜ SINAV İLANI

1. SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI:

1.1- İdaremizin ihtiyaç duyduğu teknik kadrolarda; İl Genel Meclisinin 10/02/2017 tarih ve 34 sayılı kararı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesinin 3 üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3 üncü fıkrası hükümlerince boş kadro karşılığı, tam zamanlı sözleşmeli 2 adet Mimar, 2 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Harita Mühendisi, 1 adet Tekniker (Harita) olmak üzere toplam 6 personel istihdam edilecektir.

1.2- Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü-mülakat şeklinde yapılacaktır.

1.3Yazılı sınavda; Adayların mesleki bilgileri ölçülecektir.

1.4Sözlü-mülakat sınavda: Mesleki bilgi, genel kültür, yetenek ve kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

1.5- Sınav Komisyonu, İdarenin onayı ile sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların alınması veya alınmaması İdarenin yetkisindedir.

1.6- Adaylardan başvuru veya işe alınma işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve işe alınmaları yapılmaz. Bunların işe alınmaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09,2004 tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere İdare tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

1.7- Sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasını takip eden 15 (Onbeş) gün içinde açıklanır. Sonuçlar Kırklareli İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.kirklareliilozelidaresi.gov.tr) duyurulacaktır.

2. SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.2- Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİLİ” bölümünden mezun olmak. Başka kurumla sözleşmesi bulunmamak.

2.3- Sınav tarihinde geçerli olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2016 Yılı Kamu Personel Seçme SınavınmKPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

2.4- Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, ya da en az 1 yıl erteletmiş veya muaf olmak.

2.5- Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ :

Adayların 21/04/2017 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Kırklareli İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

4 . İSTENEN BELGELER :

4.1- İş Talep Formu ( İdaremiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilerek adaylarca düzenlenecektir.)

4.2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4.3- 2 Adet vesikalık fotoğraf

4.4- KPSS sonuç belgesi,

4.5- Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)

4.6- Sabıkasının bulunmadığına İlişkin-Cumhuriyet Savcılığından son bir ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

4.7- Sağlık raporu, (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

4.8- Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti.

4.9- Varsa Hizmetlerini gösterir belge( Özel sektörde çalışmış ise SGK hizmet belgesi)

4.10- Kısa özgeçmişini anlatan belge.

5. SINAV USULÜ :

5.1- İdaremize müracaat eden adaylardan her bir branş için KPSS P3’den 65 ve üzeri puan alanlar listelenecek ve Kırklareli Üniversitesi tarafından yapılacak olan yazılı branş sınavına alınacaklardır.

5.2- Kırklareli Üniversitesinin yapacağı branş sınavından en az 70 puan almak zorunludur.70 puanın altında alanlar elenecektir.

5.3- KırkIareli Üniversitesinin yapacağı branş sınavından 70 ve üzeri puan alanların puanının %50’si ileKPSS P3’den 65 ve üzeri puan aIanlarınpuanımn%50,si toplanarak sıralama yapılacaktır. Sıralamada her branş için alınacak personel sayısının 2 (iki) katı aday, yapılan sıralamaya göre sözlü- mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır.

5.4- İdaremizce kurulan komisyon tarafından yapılacak sözlü-mülakat sınavı aşağıdaki konu başlıklarına ve belirtilen puan değerlerine göre toplam 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

a) Mesleki Bilgi (40 puan),

b) Genel Kültür (15 puan),

ç) Yetenek ve Kavrayış (15 puan),

d) ifade ve İşgücüTemsil Kabiliyeti (15 puan),

e) Davranış ve TepkilerininMesleğe Uygunluğu (15 puan),

Adayların aldığı sözlü-mülakat sınav puanları puan üstünlüğüne göre sıralanacaktır. İdarenin uygun görmesi halinde puan üstünlüğüne göre alım yapılacaktır.

6. ÖZEL ŞARTLAR:

Sözlü-mülakat sınavında;

6.1 Autocad programını kullanması,

6.2 İnşaat ve mimari projelendirme esaslarına uygun proje hazırlayabilmeve kendi dallarında hesap yapabilme becerisi,

6.3 Bilgisayar ve keşif programlarına hakimiyeti,

6.4 Mesleki tecrübeye sahip olması dikkate alınacaktır.

7. YAZILI SINAV:

Tarih : 03/05/2017Çarşamba günü Saat: 14:00

Yer: Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesi

8. SÖZLÜ SINAV :

Tarih: 18/05/2017Perşembegünü Saat: 14:00

Yer : İl Özel İdaresi Hizmet Birimleri Meclis Toplantı Salonu/KIRKLARELİ

İlanen duyurulur

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.