Manşet

Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Öğrenci Alımı

Yazan  | 

Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Öğrenci Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Öğrenci Alımı gerçekleştiriyor. Sizde Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna katılmak istiyorsanız. alt kısımda verilmiş olan genel bilgileri, başvuru bilgilerini ve verilen linkten kılavuza ulaşarak daha ayrıntılı bilgi alabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

a. Genel Bilgiler

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO)

(1) Astsubay adaylarını; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun Jandarmaya verdiği görevleri yapabilecek ve yetkileri kullanabilecek düzeyde yetiştiren iki yıl süreli askerî okuldur. JAMYO’ya kabulü yapılan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimini tamamlayan JAMYO adaylarına eğitim süresi içerisinde, meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılır. Eğitim ve öğretim programlarında yer alan bazı derslerin senaryolara dayalı uygulamaları yapılarak adayların eğitimleri geliştirilir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, diploma töreninden sonra Jandarma Astsubay Çavuş rütbesiyle, yurdumuzun dört bir yanındaki Jandarma birliklerinde görev alırlar.

(2) JAMYO, Beytepe/ANKARA’da; Jandarma Kurslar Komutanlığı ve Jandarma Astsubay Temel Kursunun da bulunduğu, Jandarma Eğitim Komutanlığı Kışlası içerisinde konuşludur.

(3) JAMYO parasız yatılı okuldur. JAMYO öğrencileri, öğrenciliğe kabul edildikleri tarihten itibaren askerî öğrenci üniforması ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca öğrenci harçlığı verilir. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından iki yıl boyunca geri ödeme kaydıyla talepte bulunan adaylara öğrenim kredisi sağlanmaktadır.

(4) İki yıllık eğitimden sonra Astsubay Çavuş olarak ataması yapılan astsubaylar; 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümlerine göre aylıklarına ilave olarak; silahlı kuvvetler tazminatı, aile ve çocuk yardımı, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadırlar. Gerekli niteliklere sahip Jandarma Astsubayları, yapılacak sınavda başarılı olmaları ve J.Gn.K.lığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteâkip subay olabilmektedirler. Jandarma Astsubayları; orduevlerinden, askerî hastanelerden, lojmanlardan ve Ordu Yardımlaşma Kurumunun imkânlarından yararlanmaktadırlar.

b. Temel İlke ve Kurallar

(1) Bu kılavuz, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvuru, ikinci aşama seçme sınavları ile kayıt ve kabul esaslarını kapsamakta, sadece internet sitesinde yayımlanmakta, kılavuzun basım ve dağıtımı yapılmamaktadır.

(2) 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılında JAMYO’ya, 2015 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS–5) sonuçlarına göre öğrenci alınacaktır (Birinci Aşama Sınavı).

(3) İnternetten başvuruları kabul edilen adaylar, 2015 yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sonucunda YGS–5 puan türünden almış oldukları puana göre, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından belirlenecek sayıda aday, ikinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testi ve Mülakat) çağrılacaktır.

(4) Başvuru için adaylar kılavuzda belirtilen şartları taşımaları halinde www.jandarma.tsk.tr internet adresinden başvuru yapabilirler.

(5) 2015 yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasını müteâkip, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca YGS–5 puan türünden ilan edilecek taban puan ve üzerinde puan alan adaylar, ikinci aşama seçme sınavları olan ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testi ve mülakata çağrılacaktır.

(6) Belirlenen taban puanın en az %90’ını alan özel durumlu adaylar da (şehit, malûl gazi ve muharip gazi çocukları) ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılacaktır.

(7) Adaylara, 2015 yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasından sonra herhangi bir belge gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri takip etmeleri gerekmektedir.

(8) İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle, ikinci aşama seçme sınavlarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

(9) Başvuruların bitimini müteâkip, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığının belirleyeceği YGS–5 taban puan ve üzerinde puan alamayan adaylar, ikinci aşama seçme sınavlarına alınmayacaklardır.

2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

a. Genel Koşullar

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir:

(1) T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

(3) Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

(5) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

(6) Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

(7) Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre haklarında yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,

(8) Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(9) Reşit değilse veli göstermek, düzenlenecek yüklenme senedi için senette belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

(10) Askerlik hizmetini yapmamış olmak, ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testleri ve mülakat sınavları ile kesin kayıt-kabul işlemleri sırasında (Haziran–Ağustos 2015 tarihleri arasında) silâhaltında olmamak veya belirtilen tarihlerde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâhaltına alınacak olmamak,

(11) Yapılacak sınavlarda başarılı olarak, belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,

(12) Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

Daha Ayrıntılı bilgi için ve başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.