Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor. İstanbul Üniversitesi bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amaçlı toplamda 35 Sözleşmeli Personel alacak. Alınacak 35 kişi arasından, 3 adet Röntgen teknisyeni, 4 adet Fizyoterapist, 10 adet Laborant, 15 Sağlık teknikleri, 2 Diğer sağlık personeli ve 1 adet Biyolog alacak. Alınacak Personellerin maaşları Döner sermayeden ve özel bütçeden ödenecektir, Sizde İstanbul Üniversitesine başvuruda bulunmak için alt kısımdaki verilmiş olan şartları inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Döner Sermaye Bütçesi ve Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVAN ADET BÜTÇE ARANILAN NİTELİKLER NİTELİK

KODU

RÖNTGEN TEKNİSYENİ 3 Özel Bütçe Sağlık Hizmetleri MYO Radyoloji Bölümü Önlisans Programı Mezunu Olmak. R1
FİZYOTERAPİST 4 Özel Bütçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Mezunu Olmak. F1
LABORANT 1

9

Özel Bütçe

Döner Sermaye Bütçesi

Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. L1
SAĞLIK TEKNİKERİ 8 Döner Sermaye Bütçesi Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Bölümü Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. ST1
SAĞLIK TEKNİKERİ 3 Döner Sermaye Bütçesi Sağlık Hizmetleri MYO Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. ST2
SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Döner Sermaye Bütçesi – Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Mezun Olmak.

– MR görüntülemede En Az 6 Ay Belgelenebilir Tecrübesi Olmak.

– PET Görüntülemede En Az 6 Ay Belgelenebilir Tecrübesi Olmak.

ST3
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 Döner Sermaye Bütçesi – Sağlık Hizmetleri MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Mezunu Olmak.

– En Az 3 Yıl Belgelenebilir Patoloji Teknikerliği Tecrübesine Sahip Olmak.

– Sitopatolojide Preparat Hazırlama Tekniklerinin Tümüne Hakim Olmak.

– Thinprep Panther Sistem HPV ve Tiplemesi Sertifikasına Sahip Olmak ve Rutinde Aktif Olarak Kullanabiliyor Olmak.

– Hologic Thin Prep 2000, 5000 ve Imaging Sistem Sertifikasına Sahip Olmak.

ST4
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 Döner Sermaye Bütçesi – Sağlık Hizmetleri MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Mezunu Olmak.

– En Az 4 Yıl Belgelenebilir Patoloji Teknikerliği Tecrübesine Sahip Olmak ve Yine En Az 6 Ay Büyük Ölçekli Bir Kamu Hastanesinde Belgelenebilir Patoloji Teknikerliği Tecrübesine Sahip Olmak.

ST5
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 2 Döner Sermaye Bütçesi En Az Önlisans Programı Mezunu Olup, Sağlık Bakanlığı Onaylı Perfüzyonistlik Yetki Belgesine Sahip Olmak. D1
BİYOLOG 1 Döner Sermaye – Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

– Solid Tümörler ve Hematopatolojik Malignitelerde FISH Testlerinin Yapımında ve Yorumlanmasında En Az 3 Yıl Belgelenebilir Deneyim Sahibi Olmak.

B1
Bütçesi – FISH Analizinde Gerekli Floresan Mikroskop Görüntüleme Sistemi ve Dijital Görüntüleme Sistemi Bioview / Duet 3.5 Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak.

ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

4- Başvuracak adayların 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdırlar. Lisans mezunları için 2016 KPSS-P3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2016 KPSS P93 puan türü esas alınacaktır.

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (a)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

– Fotoğraflı Başvuru Formu

– Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

– Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi

– İlanda Belirtilen Nitelikleri Taşıyor Olunduğunu Gösterir Belgeler

– 2016 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.