Sözleşmeli Personel Alımı

İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

İnönü Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor. İnönü Üniversitesi bünyesine dahil etmek üzere 20 adet Hemşire ve 1 adet Biyolog Alacaktır. Sizde İnönü Üniversitesi bünyesine dahil olmak için, alt kısımda ki verilmiş olan bilgileri kullanarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Hastanemizin çeşitli bilimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adaylar 2014 KPSS (B) gurubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda 21 (yirmi bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI SAYISI ARANAN NİTELİKLER PUAN TÜRÜ
HEMŞİRE 20 – Yükseköğretim kurumlannın Hemşirelik,

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memur- luğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

2014 yılı KPSSP3
BİYOLOG 1 -Yükseköğretim kurumlannın Biyoloji lisans programından mezun olmak.

-Üremeye Yardıma Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikasına sahip olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, en az 3 yıl üremeye yardıma tedavi merkezi laboratuvar sommlusu olarak deneyim sahibi olmak.

2014 yılı KPSSP3

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. Türk vatandaşı olmak. 2. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

5. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

İlan Tarihi : 26.01.2015

Başvuru BitşTarihi : 09.02.2015

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi

2, Özgeçmiş

3. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

4. Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti

5. Nüfus Cüzdanının Onaylı Sureti

6. 2014 KPSS Sonuç Belgesi ilgili belgenin aslını ve fotokopisini getirmek koşuluyla, Personel Daire Başkanlığınca onaylanabilir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin, inönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

(1) Yerleştirme sonuçları 1 (bir) hafta içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından aynca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

(2) Sıralamaya girenlerin 1 (bir) kal kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

NOT: Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya her hangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.