Haber

Emniyet 2015’te 14 Bin 142 Memur Personel Alacak

Yazan  | 

Emniyet 2015’te 14 Bin 142 Memur Personel Alacak

2015 performans programı Emniyet Genel Müdürlüğü, tarafından yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü yayımladığı programda polis alımlarında düzenleme yapılacağını belirtti. Aynı zamanda programda 2015 yılında 14 bin 142 öğrenci ve memur alımı yapılacağı da açıklandı.

 

  1. Hedef: Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması

-Adaylara gerekli testlerin uygulanacağı sistem kurulacaktır.

-Mesleğe uygun kişi standartları belirlenerek seçim kriterleri güncellenecektir.

-Personel seçmeye yönelik mevcut testler (psiko-teknik testler) incelenecek ve polislik mesleğine uyarlanacaktır.

-Mevzuat değişikliği yapılacaktır.

-Polis seçme merkezleri kurularak uzman personel görevlendirilecektir.

-Görevli personele eğitim verilecektir.

 

  1. Hedef: Polis Akademisi eğitim kapasitesinin yükseltilmesi

-Uzman Alan Eğiticile-rinin (Mentor) ve alan eğiticilerinin merkezde eğitilecek ve çalıştaylar yapılacaktır.

-Teorik ve uygulamalı eğitim alanları için gerekli olan donanım ve materyaller belirlenerek temin edilecektir.

-Staj yaptırılacak olay yoğunluğu yüksek olan iller belirlenerek staj büroları kurulacaktır.

-Sınıf Komiserliği iş analizi yapılarak görev rehberi hazırlanacak ve eğitim programları düzenlenecektir.

-Staj eğitimine yönelik mevzuat çalışması yapılacaktır.

  1. Hedef: Temel Polis Eğitimlerinin ve İlk Kademe Yöneticiliğinin Etkinleştirilmesi

-Temel polislik eğitimlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda bilgi paylaşım havuzu oluşturulacaktır.

-Büyük illerde yüksek kapasiteli kampüs şeklinde polis eğitim merkezleri kurulacaktır.

-Staj eğitimi verecek mentorlerden azami ölçüde yararlanılarak yüksek verim elde edilmesi sağlanacaktır.

-Eğitim kurumlarında başta güvenli sürüş eğitimi olmak üzere uygun nitelikte uygulamaya yönelik eğitim ortamları hazırlanacaktır.

  1. Hedef: Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması

-Ulusal ve uluslararası hizmet içi eğitim veren Merkez Teşkilatı eğitim birimleri kurulan UPEM’eentegre edilecektir. Gerekli mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

-Uzaktan eğitim kapasitesi geliştirilecektir, Uluslararası hizmetiçi eğitim, araştırma ve uygulama merkezi kurulacaktır.

-Personele Atış Eğitim Kursları verilecektir. Mevcut poligonlar için standartlar belirlenerek uygun hale getirilecek ve yeni poligonlar yapılacaktır.

 

  1. Hedef: Niteliklere Göre Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması

-Personel seçmeye yönelik sistem ve mevcut PBS’ ye aktarılacak ve personelin kullanımına açılacaktır.

-Birimlere personel alımında mülakat sistemi oluşturulacaktır.

-Gerekli mevzuat çalışmaları yapılacaktır. Personele gerekli hizmet içi eğitimler verilecektir.

  1. Hedef: Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi

-Ek görevlerle ilgili İl Emniyet Müdürlüklerinde standart bir sistem oluşturulacaktır.

-Ergonomik vardiya sistemine kademeli geçiş sağlanacaktır.

-Aynı işi yapan kurum personelinin mali durumları incelenecektir. Bu doğrultuda ek gösterge, emniyet hizmetleri tazminatı, makam tazminatı, fazla çalışma ücretlerinin düzenlemesine ilişkin tasarı çalışması yapılacaktır.

5 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.