İşçi Personel Alımı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımı Yapıyor

Yazan  | 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki eksikliğini karşılamak için Muvazzaf subay alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve detaylar ilanın devamında yer almaktadır.

BAŞVURU

a. Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel (erkek) temin edilecektir. Bu kapsamda;

(1) Bu başvuru kılavuzunda belirtilen şartları/nitelikleri taşıyan Türk vatandaşı erkek

adaylar,

(2) 01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular),

(3) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1‘de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(4) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO-1‘de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,

(5) 2017 veya 2018 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda “KPSSP3 Lisans Puanı (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacaktır)” 60 ve üzerinde olanlar, (2016 Yılı KPSS Puanı kabul edilmeyecektir).

(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler,

(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler,

başvurabilecektir.

b . Adaylarda Aranacak Nitelikler (Şartlar) Nelerdir?

(1) Genel Nitelikler :

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanununun 14’üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmeliğin 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(II) Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askeri okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

(III) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(IV) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış

olmak,

(V) Herhangi bir kadın ile nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

(VI) Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak,

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

(2) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından (Muharip Sınıf İçin Düzenlenen) “EK-D Personel Adaylarının

Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecek,

(b) Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda;

(I) Adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sağlık kurulu raporu MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşmayan adaylara işlem yapılmayacak,

(II) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,

(III) Hastaneler tarafından uygun/hatasız sağlık kurulu raporlarının uygun şekilde düzenlenmemesinden MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

(3) Özel Şartlar:

(a) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları dahilinde olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2′dedir.)

(b) TABLO-3‘t e belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet testi ile mülakatta başarılı olmak,

(c) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken çıkarılmamış olmak,

(ç) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,,

(d) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4‘te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(e) Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapan veya halen yapmakta olanların askerlik hizmeti süresince sahip oldukları sicil notu, sicil tam notunun % 85 veya daha üzerinde olmak,

(f) Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5′de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(g) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-6′da bulunan “Uygun Onaylı” nitelik belgesi almış olmak,

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar ön başvurularını 10 Ağustos 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(4) Ön başvurusu kabul edilen adaylara MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/ANKARA) yapılacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak, posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(5) Asıl başvuru; ön başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

(6) 2017 ve 2018 yılı KPSS’den sadece 2018 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS puanları başvuru aşamasında görüntülenemeyeceğinden, adayların başvuru işlemleri KPSS puanı olmaksızın yapılacak, ön başvuruyu müteakip 2018 yılı KPSS puanları MSB tarafından temin edilecek,

(7) 2017 ve 2018 yılı KPSS’den her ikisine de katılmış olanların 2018 yılı KPSS puanı ön başvuruyu müteakip MSB tarafından temin edilerek en yüksek olan puan değerlendirmeye alınacak,

(8) 2017 ve 2018 yılı KPSS’den sadece 2017 yılı KPSS’ye katılmış olanların K PSS puanı ön başvuru aşamasında görüntülenecektir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.