Sözleşmeli Personel Alımı

Çivri Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Çivri Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı YapıyorÇivri Belediyesi bünyesini karşılamak üzere toplamda 1 adet sözleşmeli personel alacak.Sizde Çivri belediyesi iş başvurusunda bulunmak için alt kısımdaki verilmiş olan bilgileri inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

DENİZLİ/ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Sıra

No:

ÜNVANI SINIFI ADEDİ DERECESİ EĞİTİM DURUMU
1 HARİTA

MÜHENDİSİ

T.H. 1 9 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ARANAN ŞARTLAR

1- 657Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik ve yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

3- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli veya muaf olmak.

4- Üniversitelerin unvanı ile ilgili olan bölümünden mezun olmak

5- Görevinin devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

6- Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

7- Görevinin gerektirdiği yazılım programlarını bilmek.

8- Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları limitleri dahilinde Belediyemiz Meclisinin belirleyeceği ücreti kabul etmek.

9- Savcılıktan alınacak ilişiği yoktur belgesi ile taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtisas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi.

2- Üniversitenin İlgili Bölümünden mezun olmak (öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Noter onaylı fotokopisi).

3- Yerleşim yeri belgesi. (Onaylı)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

5- Özgeçmişi ve 2 adet Fotoğraf.

6- Erkek Adaylar için Askerlikle ilgili durumu gösterir belge.(Onaylı)

7- Adli Sicil Belgesi. (Onaylı)

8- Sağlık Raporu.

9- Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyan.

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartlan taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgelerle birlikte 30.01.2017 – 31.01.2017 tarihleri arasında Salı günü saat 16.00’ya kadar Çivril Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. (Üçüncü şahıslar eli ile, posta veya e- mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmayacaktır. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

SINAV:

Adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınav adayları mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetleri ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Sözlü Sınav Tarihi : 01.02.2017

Saat : 14.00

Yer : Belediye Toplantı Salonu ÇİVRİL/DENİZLİ

SINAV SONUCU:

Kurumumuz tarafından yapılacak sözlü sınavının sonuçları Belediyemiz İnternet Sitesinden (www.civril.bel.tr) yayınlanacaktır.

24.01.2017 Dr. Gürcan GÜVEN Çivril Belediye Başkanı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.