Belediye İşçi Personel Alımları

Cide Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Cide Belediyesi işçi alımı yapıyor. Cide Belediyesi bünyesinin işçi personel ihtiyacını karşılamak işçi alacak . Başvuruda bulunacak olan adaylar alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha detaylı bilgi alabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

KASTAMONU İLİ /CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ İNŞAAT MÜHENDİSİ ALIM İLANI

a) 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49.maddesi gereğince, boş bulunan , aşağıda , sınıfı, Unvanı, adedi, ,öğrenim durumu,belirtilen 1 adet tam zamanlı sözleşmeli inşaat mühendisi alımı yapılacaktır.

Sıra No Sözleşmeli Çalışacak Unvan Sınıfı Adedi Öğrenim Durumu

1- İnşaat Mühendisi T.H. 1 Mühendislik Fakültesi Mezunu

1 -) Giriş sınav Şekli: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

2- )Sözlü Sınav Tarihi-Yeri: 24.01.2017 Salı günü saat 10:00 ,de Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların mesleki, genel kültür, yetenek kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar bile iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak.

3. Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5. Herhangi bir Sosyal güvenlik Kurumundan emeklik ve yaşlılık aylığı almamak ve Başka bir kurum ile sözleşmesi bulunmamak

BAŞVURU ŞEKLİ Adayların 16.01.2017 – 23.01.2017 tarihleri arasında en geç 23/01/2017 Pazartesi günü saat 16:30 a kadar Cide Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi

2- Öğrenim durum belgesi fotokopisi (Noter Tasdikli)

3- Nüfus cüzdan fotokopisi

4- Sağlık raporu

5- Adli Sicil Kaydı

6- Özgeçmiş CV.-2 Adet Fotoğraf

7- Yerleşim yeri belgesi.

8- Erkek Adaylarda, Askerlik ile ilgili bir ilişiği olduğunu belgelemek (Terhis Belgesi)

Nejdet DEMİR Cide Belediye Başkanı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.