Sözleşmeli Personel Alımı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı yapıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere Sözleşmeli Olarak Bilişim Personeli alacak. Sizde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ailesine katılmak için alt kısımda verilmiş olan bilgileri inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ

SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca,

ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak her bir pozisyon unvanı için puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere sıralanması neticesinde her bir pozisyon unvanının 10 (on) katı kadarı sözlü sınavına alınacaktır. Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde

Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

KIDEMLİ .NET YAZILIM UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı -3 katı)

Genel Nitelikler :

a) CLR programlama dillerini çok iyi derecede bilmek ve bu dillerle yazılım geliştirmede en az 5 yıl tecrübeli olmak,

b) .NET Framework, ASP .NET, WCF, MVC, OWIN konularında deneyimli olmak,

c) Kurumsal düzeyde yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin, web tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde görev almış olmak,

d) Unit test yazarak kod üretme alışkanlığına sahip olmak,

e) Entity framework konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Frontend kütüphaneleri(örn. KendoUI) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

g) HTML, JavaScript, XML bilgisine sahip olmak,

h) Nesneye Yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, ORM çerçeveleri konularında bilgi sahibi olmak,

i) MSSQL, PostgreSQL, MySQL,Oracle veritabanı yönetim sistemlerinden en az 2 tanesinde tecrübe sahibi olmak,

j) Ekip çalışmasına uyumlu, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

k) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

l) İngilizce bilmek.

Tercih Sebepleri:

a) TFS, Git, SVN gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

b) Çevik yöntemler (Agile programming, Extreme programming) kullanılan projelerde çalışmış olmak,

c) Linux kullanımında tecrübe sahibi olmak,

d) ASP.NET Core1.0 konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

f) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

g) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

h) Java programlama dilinde yazılım geliştirebiliyor olmak,

İş Tanımı:

a) .NET teknolojileri kullanarak çok katmanlı (N-tier) yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veritabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

c) İlişkisel veritabanı kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi – Tam Zamanlı – 3 katı)

Genel Nitelikler:

a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil aracılığıyla yazılım geliştirmede en az 5 yıl tecrübeli olmak,

b) MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle veritabanı yönetim sistemlerinden en az 2 tanesinde tecrübe sahibi olmak,

c) Kurumsal düzeyde yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin, web tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde görev almış olmak,

d) HTML, JavaScript, Jquery, Angularjs, XML bilgisine sahip olmak,

e) Linux kullanımında tecrübe sahibi olmak,

f) Nesneye Yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

g) Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate v.b), Java web çerçeveleri, GWT konularında tecrübeli olmak,

h) Ekip çalışmasına uyumlu, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

i) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

j) İngilizce bilmek.

Tercih Sebepleri:

a) .NET CLR programlama dillerini iyi derecede bilmek ve bu dillerle yazılım geliştirmede tecrübeli olmak,

b) .NET Framework, ASP .NET, WCF, MVC, OWIN konularında deneyimli olmak,

c) TFS, Git, SVN gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

d) Çevik yöntemler (Agile programming, Extreme programming) kullanılan projelerde çalışmış olmak,

e) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

f) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

g) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

İş Tanımı:

a) Çok katmanlı (N-tier) yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

c) İlişkisel veri tabanı kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

Pozisyon Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı
KIDEMLİ .NET YAZILIM UZMANI ( 1 kişi- Tam Zamanlı ) KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI ( 1 kişi – Tam Zamanlı ) 3 katına kadar

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, 01/09/2016 – 16/09/2016 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 16/09/2016 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini ) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

II- İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru Formu,

b) Detaylı Öz Geçmiş,

c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

IV- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ

a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlüye katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, Sözlüye çağırılacaktır.

b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 26/09/2016 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

VI- SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü, 03/10/2016 tarihinden itibaren ( Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A 06510 Çankaya /ANKARA ) da yapılacaktır.

b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sözlü sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 10/10/2016 tarihinde www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 4(dört)’dür.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VIII – ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇAGRI MERKEZİ : 444 6 278

Web : www.sanayi.gov.tr

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.