Sözleşmeli Personel Alımı

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Yazan  | 

Ankara Üniversitesi personel alımı yapacak. Ankara Üniversitesi bünyesindeki personel ihtiyacını gidermek amaçlı Sözleşmeli personel alacak. Sizde Ankara Üniversitesi ailesine katılmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi alabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ :26.08.2016

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ :09.09.2016 MESAİ BİTİMİDİR.

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı : 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliksin 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (3) personel alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı : ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir) Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

İş Tanımı Adet Ücret Çalışma Süresi
Ağ Yöneticisi 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı Tam Zamanlı
Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Tipi) 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı Tam Zamanlı
Yazılım Geliştirme Uzmanı (B Tipi) 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı Tam Zamanlı

II. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sözlü sınav 10/10/2016 tarihinde saat 09:00’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Tandoğan/Ankara adresinde yapılacaktır.

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olması (Ağ Yöneticisi ve Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Tipi) kadrolarına başvuracak adayların, Maliye Bakanlığı’nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (c) maddesinde belirtilen bölüm mezunları Ağ Yöneticisi ve Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Tipi) pozisyonlarına başvuru yapamayacaklardır),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) (Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Tipi) kadro ücret tavanının 3 katı tahsisli olduğu için adayların en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek zorunludur,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

1- Ağ Yöneticisi: (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme ficret tavanının 4 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ficret ödenecektir.)

a) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, TCP/IP ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers) hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahip olmak,

e) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

f) IPv6 protokolü, adresleme, routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak,

g) Üretici bağımsız FIREWALL, IDS, IPS yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,

i) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyon alınması ile ilgili hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Bilgi Güvenliği Süreçleri, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği, Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurulabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,

l) Firewall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı en az 5.000 kullanıcılı bir kurumda Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış veya destek vermiş olmak,

m) Cisco Certified Network Professional-Routing and Switching sertifikasına sahip olmak,

Tercihen;

– Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

– Cisco Certified Network Professional-Security sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

2- Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Tipi) (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)

a) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,

b) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

c) Object Oriented kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri kullanmış olmak (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),

d) .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek,

e) C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),

f) ASP.NET MVC teknolojisini bilmek ve bu konuda en az 1 projede çalışmış olmak,

g) Entity Framework ve LİNQ konularında deneyimli olmak,

h) WCF kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,

i) İlişkisel veritabanları, T-SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,

j) Web servisler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) JQuery ve diğer Java Script kütüphaneleri konusunda deneyimli olmak, HTML5 ve CSS3 konularına hakim olmak,

l) Geniş ölçekli MSSQL veritabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,

m) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

n) Herhangi bir versiyon kontrol sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak, tercihen TFS, SVN kullanabilmek,

o) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

3- Yazılım Geliştirme Uzmanı (B Tipi) (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı ficret ödenecektir.)

a) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,

b) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

c) Object Oriented kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri kullanmış olmak (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),

d) .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek,

e) C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),

f) ASP.NET MVC teknolojisini bilmek ve bu konuda en az 1 projede çalışmış olmak,

g) Entity Framework ve LİNQ konularında deneyimli olmak,

h) WCF kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,

i) İlişkisel veritabanları, T-SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,

j) Web servisler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) JQuery ve diğer Java Script kütüphaneleri konusunda deneyimli olmak, HTML5 ve CSS3 konularına hakim olmak,

l) Geniş ölçekli MSSQL veritabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,

m) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

n) Herhangi bir versiyon kontrol sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak, tercihen TFS, SVN kullanabilmek,

o) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Tercihen;

Bilgisayar Mühendisi olmak.

IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular 26/08/2016 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Ankara Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan/ANKARA”

adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği,

2. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği,

3. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,

4. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

5. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

6. KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir),

7. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir),

8. Nüfus cüzdanının örneği,

9. 1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır).

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

SINAVIN ŞEKLİ

Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir. SINAV KONULARI

1- Ağ Yöneticisi

– Özel şartlar bölümündeki konular

2- Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Tipi)

– Özel şartlar bölümündeki konular

3- Yazılım Geliştirme Uzmanı (B Tipi)

– Özel şartlar bölümündeki konular

VI. DEĞERLENDİRME:

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Değerlendirme Ağ Yöneticisi, Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Tipi) ve Yazılım Geliştirme Uzmanı (B Tipi) için ayrı ayrı yapılacaktır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Dilekçe,

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

4. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,

5. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

6. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

7. KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir),

8. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir),

9. Nüfus cüzdanının onaylı örneği (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

10. 4 adet fotoğraf,

11. Mal Bildirim Beyannamesi (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir),

12. Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir).

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

IX. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (4.550,74 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X. DİĞER HUSUSLAR:

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.