Sözleşmeli Personel Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Yazan  | 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Dursun ODABAŞ Tıp Merkezi ve Diş Hekimliği Fakültesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ: DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
HEMŞİRE 10 – Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunu olmak.
HEMŞİRE 10 – Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
HEMŞİRE 1 – Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak

I-GENEL ŞARTLAR:

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

d)Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

e)Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f)657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

II-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar, başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III-BAŞVURU TARİHLERİ: İlk Başvuru: 08.09.2014

Son Başvuru: 22.09.2014

IV-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1)Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunları için KPSS 2014 (B), Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunları için KPSS 2012 (B) sınavından alınan puana göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.vvu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2)Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atanan adaylar 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

V-İSTENEN BELGELER:

1-Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2-Lisans Mezunları için 2014 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi, Lise Mezunları için 2012 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

3-Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

4-Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

5-2 adet vesikalık fotoğraf.

NOT: 1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

2)Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

3)Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN

Tel: 0432-486 54 22

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.