Sözleşmeli Personel Alımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Yazan  | 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yapmış olduğu bildirisinde Sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını bildir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde bulunana personel ihtiyacını karşılamak amaçlı yükse maaş ile Sözleşmeli olarak 5 adet Bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Sizde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda bulunana genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha detaylı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. BAŞBAKANLIK

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır.

Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2015 veya 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. Bu sınavlar için belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise geçerlilik süresi sınavın yapıldığı günden itibaren 5 yıl olarak kabul edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,

c) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

d) Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,

e) Sertifika talep edilmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmesi talep edilecektir.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) AĞ ve SİSTEM UZMANI

(1 kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı )

Aranan Nitelikler:

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. Aşağıdaki sistem sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
  1. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) (Windows Server 2008 r2 ve üzeri)
  2. Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) (Windows Server 2008 r2 ve üzeri)
  3. Red Hat Certified Engineer (RHCE)
  4. Red Hat Certified Architect (RHCA)
 2. Windows Server 2012 R2, RedHAT/CentOS, Ubuntu/Debian işletim sistemleri konusunda yüksek hakimiyete sahip olmak,
 3. Yedekleme sistemleri, disk sistemleri (Storage) ve SAN anahtar konfigürasyonları konusunda deneyimli olmak,
 4. VMware sanallaştırma teknolojileri konusunda yüksek hakimiyete sahip olmak ,
 5. Windows Server, RedHAT/CentOS, Ubuntu/Debian işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, güvenliği, performans analizi, problem çözümü, yama ve güncellemelerin yüklenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,
 6. Active Directory, DNS, DHCP, IIS, MSSQL, System Center kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 7. Yedekli yapıda çalışan IIS (Web Farm) ve MSSQL (Always on ve Failover Cluster) kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
 8. Apache, Nginx, MySQL, MemCache kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,
 9. Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN) ,sanal ağ (VPN) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 10. Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS, IPS, içerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezlerinde en az 5(beş) yıl çalışmış olmak,
 11. Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk yönetimi sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 12. Penetrasyon / Sızma Testi , zaafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 13. Yük dengeleme (Load Balancer) teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulumu ve işletimi hususlarında tecrübe sahibi olmak,
 14. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

Tercihen:

 1. Ağ yönetimine ilişkin olarak aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak,
 1. Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)
 2. Cisco Certified Network Professional (CCNP)
 3. Cisco Certified Network Professional – Data Center (CCNP Data Center)
 1. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

Aranan Nitelikler:

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, ADC, Web Gateway, Email Gateway, VPN, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM) ilgili asgari 5(beş) yıl deneyim (kurulum, yönetim) sahibi olmak,
 2. Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:
  1. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  2. GIAC Penetration Tester (GPEN)
  3. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
  4. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
  5. Licensed Penetration Tester (LPT)
  6. Certified Ethical Hacker (CEH)
 3. Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect etc) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
 4. ISO/IEC 27001, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
 5. Merkezi iz kaydı (log) yönetimi, SIEM konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

Tercihen:

1. Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak,

 1. ISO/IEC 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
 2. Yazılım geliştirme alanında güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
 3. Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
 1. YAZILIM UZMANI ( .NET )( 2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Aranan Nitelikler:

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 5 (beş) yıl deneyimli olduğunu belgelemek.
 2. Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
  1. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
  2. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
  3. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
  4. Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
 3. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
 4. Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) ikisini toplamda en az 5(beş) yıl kullanmış olmak,
 5. İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,
 6. LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,
 7. Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 8. MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme üzerine en az 5(beş) yıl deneyimli olmak,
 9. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,
 10. Visual Studio kullanımında en az 5(beş) yıllık deneyime sahip olmak,
 11. .NET programlama dillerinde (C# veya VB.NET) ile daha önce en az 5(beş) uygulama geliştirmiş olmak,
 12. Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
 13. ASP.NET MVC ile en az 5.000 kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak,
 14. Entity Framework konusunda en az 2(iki) yıllık deneyime sahip olmak,
 15. Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,
 16. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
 17. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında en az 5(beş) yıl uygulama geliştirmiş olmak,
 18. Internet Information Services (IIS) 7.0 ve 8.0 teknolojilerine hakim olmak,
 19. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
 1. İŞ ANALİSTİ(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Aranan Nitelikler:

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2. En az 5(beş) yıl iş analisti olarak kurumsal projelerde görev yapmış olmak,

3. Biriminin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı gereksinimlerinin, iş süreçlerinin Analiz dokümanlarını hazırlamak,

4. Teknik analiz, teknik tasarım, veri tabanı tasarımı ve mimari altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek,

5. Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak,

6. Ürün tasarım, geliştirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinim mühendisliği adına katılım sağlamak,

7. Paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve zenginleştirmek, beklentilerini proaktif bir şekilde yönetmek ve memnuniyet seviyelerini izlemek, tüm ölçümleri paylaşmak,

8. Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem çözüm desteği vermek.

9. İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları (MS Visio, Smartdraw, MS Project vb.) kullanabiliyor olmak,

10. Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak, UX & Usability çalışmalarında tecrübe sahibi olmak,

11. Çıkartılan iş analizine göre projelerin yürütülmesinde yazılımcı olarak görev yapabilecek bilgiye sahip olmak,

12. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

13. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,

14. Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda tecrübe sahibi olmak,

15. .NET Framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda C# diliyle Entity Framework ile yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

16. Web Servisleri(WCF, REST, XML) konusunda tecrübe sahibi olmak,

17. Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS) konularında tecrübe sahibi olmak,

18. İlişkisel veritabanı konusunda tecrübe sahibi olmak.

 1. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.

Tercihen:

1. Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

1.1. Certified Business Analysis Professional (CBAP)

1.2. Certification of Capability in Business Analysis (CCBA)

1.3. Managing Projects with Microsoft Project 2013 (MCP)

1.4. Project Management Associate Certificate (PMA)

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

2.1. İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Formu

Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinden temin edilecektir.

2. Özgeçmiş

3. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren

Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

 1. Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
 2. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

4. Mesleki Tecrübe

Şartını Gösteren

Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5. KPSS Sonuç Belgesi

Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

6. Yabancı Dil Belgesi

Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

7. Mezuniyet Belgesi

Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır. Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.

8. Erkek Adaylar için Askerlik ile İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge

Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır.

10. Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

2.2. BAŞVURU ŞEKLİ

 1. Başvurular 23/01/2017 tarihinde başlayıp 06/02/2017 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir.
 2. Adayların,2.1. İstenilen Belgeler

  bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya posta yoluyla T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

 3. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.3. BAŞVURU YERİ

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145

P.K: 06520 Balgat – ANKARA – TÜRKİYE

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine

6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu

bölümünde verilen tabloda yer alan

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak

6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu

bölümünde verilen tabloda yer alan

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dahil edilecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı x 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı x 0,30)]

 1. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde 09/02/2017 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

4.1 BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 10/02/2017 tarihi saat 17:00’aa kadar

8.1. Adres Bilgileri

bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 17/02/2017 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 17/02/2017 tarihi saat 17:00’a kadar Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAV

5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

5.2 SINAV KONULARI

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak

1.2. Özel Şartlar

bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3 SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde 20/02/2017 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

6. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (brüt tutar 4.687,27 TL) özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

6.1 POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

Sıra No Alınacak

Kişi

Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday

Sayısı

Pozisyon Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı
1 1 10 Ağ ve Sistem Uzmanı 3 Katına kadar
2 1 10 Bilgi Güvenliği Uzmanı 3 Katına kadar
3 2 20 Yazılım Uzmanı 2 Katına kadar
4 1 10 İş Analisti 2 Katına kadar
Toplam 5 50

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına

8. Adres Bilgileri

bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145

P.K: 06520 Balgat – ANKARA – TÜRKİYE

Telefon: + 90 312 218 4000

Faks : + 90 312 218 4049

E-Posta: info@ytb.gov.tr

Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.