İşçi Personel Alımı

TÜBİTAK TÜSSİDE İşçi Personel Alımı

Yazan  | 

TÜBİTAK TÜSSİDE işçi personel alımı yapacak. TÜBİTAK TÜSSİDE farklı niteliklerde bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amaçlı işçi personel alacak. Sizde TÜBİTAK TÜSSİDE iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve diğer bilgilere ulaşarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK

TÜSSİDE

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.TÜSSİDE/2017-2

1- İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.01 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

AutoCAD, Solid Works, Sketchup ya da benzeri tasarım uygulamaları kullanabilecek, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects programlarını kullanacak, baskı hazırlık ve baskı teknikleri konusunda gerekli çalışmaları yapacak, Kurumun ve projelerin ihtiyaçlarını anlayıp bunları görsellere yansıtacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.02 Uzman pozisyonu için;

Personel özlük işleri ve bordrolamalarını yapacak, SGK ve İŞKUR bildirgelerini yapacak, performans yönetimi konusunda çalışmalarda bulunacak, işe alım süreçlerini yönetecek, eğitim ihtiyaç analizi çalışması yaparak yıllık eğitim planı hazırlayıp eğitim organizasyonu yapacak ve yönetecek, raporlama konusunda ayrıntılara önem verecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.3- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.03 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

Bilgi sistemleri geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı “en iyi kullanım” pratiklerine sahip, Java, Oracle ve bağlantılı teknolojilerde iş ve işlemler yapacak, Süreç, politika (policy) tabanlı konfigürasyon yönetimi bilgi ve pratikleri konularında çalışma yapacak, Yazılım geliştirme sürecinde kullanılan araçların kurulumunu yapacak, RedHat Enterprise, Ubuntu Enterprise vb. işletim sistemlerini kullanacak, Windows tabanlı işletim sistemlerinde “admin” seviyesinde iş ve işlemler yapacak, Hipervizor yönetimi ( KVM, XEN, ESX ) konusunda iş süreçlerini yürütecek, LDAP, IPA ( Identity, Policy and Audit ) dizayn ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi, Sanallaştırma kurgulanması, gerçekleştirimi ve yönetimini yapacak, Network donanım/yazılım bilgi ve tecrübesine sahip, Network kurulumları, güvenlik ve politikalarının kurulması yönetilmesini yapacak, Merkezi ağ sistemi kurulum ve yönetimini yapabilecek, Server/PC/Network kurulum ve yönetimlerini yapacak, Layer 2 switch konfigürasyon ve yönetimi (VLAN, Port Security vb.), VSwitch teknolojilerinden birini kullanacak, Router yönetimi (ATM, BGP gibi kavramlara hakim) yapacak,

Yazılımsal (IPTables, OpenBSD PF vb.) ve donanımsal (Palo Alto, CheckPoint vb. ) FW yönetimi yapacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.4- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.04 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

Personelin malzeme ve teçhizat isteklerini hızlı bir şekilde karşılayarak, malzemelerin sistem kayıtlarını oluşturarak ve gerekli dokümantasyon işlemlerini yapacak, Sarf edilen malzemelerin ya da kuruma girişi yapılan malzemelerin kayıtlarını yaparak ilgili birimlere teslim edecek, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlerini yerine getirecek, Taşınmaz ve Demirbaşlara ait zimmet kayıt ve zimmetten düşürme işlemlerini yapacak, Yıllık ya da belli dönemlerde kurum envanterinin (taşınır-taşınmaz) sayımının yapılması ve kullanım durumunun kontrol edilmesini yapacak, Arşiv yönetimi yapacak, Taşınır, taşınmaz, stok, ayniyat ve arşiv işlemleri konusunda iş ve işlemleri yapacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.01

Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Grafik Sanatları, Grafik Tasarımı veya Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

2.1.2- Alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.2- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.02 Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

2.2- 1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Çalışma

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

2.2- 2. Alanında en az beş yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.3- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.03

Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

2.3- 1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirmiş olmak,

2.3- 2. Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.4- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2017-2.04

Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

2.4- 1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Çalışma

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat ya da Maliye Bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

2.4- 2. Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

3- ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında törer örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

10.000

Ağırlık Mezuniyet Ortalaması +- ]> 3,00

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

g) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.

h) Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

Sınav

Türü

KPDS / YDS / ÜDS TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1 60 55 157 480 C C C
Sınav Puanı 2 65 61 173 500 B C C

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Uzman Yardımcısı Personeli için lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

Uzman Personel için lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test First Certificate in English Certificate in Advanced English Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin % 100’ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

4- BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tusside.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur.

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir),

Lisans (ve varsa lisans üstü) transkript belgesi,

Yabancı Dil Belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

Özgeçmiş,

Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü Belgesi,

ÖSYM – ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

ÖSYM – ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

c) Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00′ ye kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d) Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağırılmayacaktır.

e) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan referans kodu için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata çağırılacaktır.

f) Değerlendirmeye alınan adaylar arasında, yapılan sıralama sonucunda; şartları uyan adaylarla nihai mülakat öncesi istenirse, birim yetkililerince ön mülakat yapılabilecektir.

g) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f), maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığının

(www.tubitak.gov.tr) ve TÜSSİDE’nin (www.tusside.tubitak.gov.tr) web

sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:48 Gebze/KOCAELİ E-Posta: tusside.insankaynaklari@tubitak.gov.tr Telefon: 0262 641 50 10-2102

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.