Sözleşmeli Personel Alımı

Tapu Kadastro KPSS En Az 60 Puan İle 1300 Personel Alımı

Yazan  | 

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu
puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 487 adet
Büro Personeli ve 813 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 1300 adet sözleşmeli personel
alınacaktır.

Ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personeli pozisyonlarının
bulunduğu KPSS-2017/6 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 19/06/2017 tarihi itibariyle
yayınlanmıştır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için (2016-KPSS Lisans), ön lisans
pozisyonlar için (2016-KPSS Ön Lisans) sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar tercihlerini, 20-29
Haziran 2017 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi
üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3
puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 60 (altmış) olan adaylar tercih yapabilecektir. Sözleşmeli
pozisyonlarda çalışacakların ücretleri Döner Sermaye bütçesinden karşılanacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki
sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesinde (*) ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4
üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve
4 üncü fıkralarında yer alan hükümler:

“…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı
hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş
pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi
birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

İLETİŞİM: (Sınav ilanı ile ilgili tereddüt edilecek hususlarda aşağıdaki telefon numaralarından bilgi alınabilir.)
Adres : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi
No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : (0312) 5514511-5514019-5514537
Faks : (0312) 4136525

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.