Sözleşmeli Personel Alımı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personel Alımı Yapıyor

Yazan  | 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı gerçekleştiriyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak amaçlı 2 Kişi Uçak/Uzay Mühendisliği, 1 Kişi Makine Mühendisliği, 2 Kişi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2 Kişi İnşaat Mühendisliği, 1 Kişi Bilgisayar Mühendisliği ve 3 Kişi Endüstri Mühendisliği olmak üzere toplamda 11 kişilik boş kadro ile sözleşmeli olarak personel alımı gerçekleştirecek. Adaylardan 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

BAŞVURU

1. Başvurular en geç 25.08.2017 Cuma günü saat 16:00’a kadar resmi internet sayfamızdan yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilenlerden beyan ettikleri bilgi ve belgelerin aslı daha sonra istenecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan veya başvurusu kabul edilenlerden istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında yayımlanacaktır.

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

İlanın Tam Metni İçin Buraya Tıklayınız.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.