Sözleşmeli Personel Alımı

SGK 110 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazan  | 

SGK 110 Sözleşmeli Personel Alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesine 110 adet Sözleşmeli Personel İstihdam edecek. Sizde Sosyal Güvenlik Kurumu ailesine kaılmak için, alt kısımda verilmiş olan bilgileri inceleyebilir ve başvurularınızı detaylara göre gerçekleştirebilirsiniz.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ALINACAK ECZACI UNVANLI ADAYLARIN BELİRLENMESİ İÇİN YAPILACAK SINAVA GİRECEKLERİN TESPİTİNE AİT KURA İLAN METNİ

“Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1” ile 10/07/2015 tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hükümlerine göre Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde 4/B sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere alınacak 110 eczacı unvanlı adayın belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak sınava girecek 440 adayın tespitine dair yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde, noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR:

1) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” Madde 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 maddesine 28/03/2016 tarihli ve 2016/8720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen fıkrada; “Sosyal Güvenlik Kurumunda bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak eczacı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak kura veya yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.” hükmü gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna bu kura ile 440 eczacı yerleştirilecek olup; kura sonucu yerleşen adayların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilan edilecek duyuru ve takvim çerçevesinde yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 110 sözleşmeli eczacı pozisyonuna ilgili kurum tarafından atamaları yapılacaktır.

2) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı için ilan edilen pozisyona tercihte bulunup yerleşen adaylardan ilgili kurum tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre atanamayanlar, Sağlık Bakanlığının daha sonra ilan edeceği diğer açıktan atama kuralarına müracaat edebileceklerdir. Ancak yerleştirme sonrası ilgili kurum tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre atananlar ile sınav sonucu atanmaya hak kazanmasına rağmen atanmak istemeyenler bu kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuramayacaklardır.

3) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

4) Adaylar bir (1) adet tercihte bulunabilecektir.

5) Kuraya başvuracak eczacı unvanlı adayların kura son başvuru tarihine kadar (en geç 17 Mayıs 2016 tarihi Salı günü dahil) mezun olmaları ve mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin veya diplomanın fotokopisini, notere onaylatılmış PBS Başvuru Formu ile birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile göndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

6) Noter tarafından onaylanmamış PBS Başvuru Formları ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7) Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

B) BU KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR:

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen ilgili şartları taşımayanlar,

2) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

3) Emekli olan eczacılar, -bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru şartlarını ve ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı halde sehven kabul edilip kura neticesinde yerleşmiş olanlar ilgili kurum tarafından yapılacak sınava alınmayacak, sınava alınmış olsa bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

* Kura sonucu yerleşen adayların, yazılı ve/veya sözlü sınav takvimi ile atamaya ilişkin süreçleri yerleştikleri Sosyal Güvenlik Kurumundan takip etmeleri gerekmektedir

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.