Sözleşmeli Personel Alımı

Sayıştay Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Sayıştay personel alımı yapacak. Sayıştay bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı sözleşmeli olarak personel alımı yapacak. Sizde Sayıştay iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve diğer bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI ALINACAKTIR.

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Programcıolarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavla personel alınacaktır. İlgili ilan ekte olup, son başvuru tarihi 23 Eylül 2016’dır.

Gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve yazılı sınava katılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati daha sonrawww.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

EK -1: SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI ALIMI

1. POZİSYON UNVANI, ADEDİ VE ÜCRETİ

Programcı, onyedi (17) adet.

Tavan ücreti, brüt 4.550,74 TL’yi geçmemek üzere hizmet yılına göre belirlenecek ve 1.018,85 TL net ek ödemede bulunulacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

2.1.Genel Şartlar

Bu ilan çerçevesinde başvuranların şu genel şartları taşımaları gereklidir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b. Özel şartlar bölümünde ilgili hizmet gruplarında (A-H) “İş Tecrübesi” maddesinde belirtilen sürede kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde çalışmış olmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli/programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

c. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya askerlikten muaf bulunmak.

d. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

e. ÖSYM tarafından yapılan 2016 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (B) grubu KPSSP1 puan türünden 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

f. YDS veya dengi sınavlardan en az D düzeyinde puan almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 22/01/2016 tarihli “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

g. Kamu kurumlarında çalışmış olanlardan, son iki yıl içinde sözleşme feshi veya başka bir sebeple görevine son verilmemiş olmak.

h. Bu ilanın 3.2 nci maddesinde belirtilen belgeleri 23 Eylül 2016 tarihinde mesai bitimine kadar eksiksiz şekilde teslim etmek.

Başvuruda bulunan ve sınava katılma şartlarını taşıyan adayların sayısının kadro sayısının 10 katından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday yazılı sınava çağrılacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü/uygulamalı sınava davet edilecektir.

2.2.Eğitim şartı

Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren, aşağıda ilgili gruplarda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2.3.Atanma Şartları

Sayıştay Başkanlığı tarafından yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.

2.4.Aranacak Kişisel Özellikler

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak

. Analitik düşünebilmek

. Takım çalışmasına yatkın olmak

. İletişim becerisi yüksek olmak

. Yoğun ve esnek çalışma saatlerine uyabilecek özveriye ve sorumluluğa sahip olmak

. Yeni teknolojileri yakından takip etmeye, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olmak

2.5.Özel Şartlar

. Personel alımı, aşağıda belirtilen sekiz kategoride (A, B, C, D, E, F, G, H) yapılacaktır. Başvuru sırasında hangi kategoriye başvuru yapıldığı belirtilmelidir.

. Başvuruların kabul edilmesi için başvuru sahibinin başvurduğu kategoriye ait özel şartları taşıması gereklidir.

. Bir kişi gerekli şartları taşımak kaydıyla iki (2) kategoriye başvuruda bulunabilir. Bu durumda Başkanlık ilgili başvuruyu söz konusu iki kategoride birden veya bir kategoride kontenjanın dolması durumunda başvurulan kategorilerden sadece birinde kabul etme hakkına sahiptir.

. Belirli bir süreyle çalışmış olma şartı aranan konularda belgelenen SGK gün sayısına bakılacaktır.

. Aranan sertifikaların geçerliliği Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

. Sınavlar, ilgili gruplarda belirtilen özellikler ve genel şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2.5.1. (A) Grubu Programcı (4 kişi) (.Net Yazılım Uzmanı, Yazılım Mimarı)

o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

o İş Tecrübesi: Yazılım geliştirme konusunda en az üç (3) yıl çalışmış olmak

o Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

o .NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli ve en az bir kurumsal projede görev almış olmak

o Object-oriented programming kavramlarına ve mantığına hakim olmak

o .NET Framework 4 ve üstü, ASP.NET, C#.NET, IIS 8.0, ASP.NET MVC teknolojilerine hakim olmak ve projelerde kullanmış olmak

o Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

o Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak

o XML Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmak

o LINQ ve Entity Framework konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak

o Transact-SQL bilgisine sahip olmak

o MS SQL Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

o Yazılım yaşam döngüsü (ISO/IEC 12207) ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak

o Tercihen; MCPD veya MCSD (Web Applications) sertifikasına sahip olmak

o Tercihen; CEH sertifikasına sahip olmak

o Tercihen; ISO 27001,Cobit standartları konusunda bilgi sahibi olmak

o Tercihen; TFS kullanımında deneyim sahibi olmak

o Tercihen; UML ve ER diyagramları hazırlama deneyimi olmak

2.5.2. (B) Grubu Programcı (2 kişi) (Test Uzmanı)

o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

o İş Tecrübesi: Yazılım test alanında en az iki (2) yıl çalışmış olmak

o Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

o Uluslararası test standartlarına hakim olmak

o Uluslararası analiz standartlarına hakim olmak

o Object-oriented programming kavramlarına ve mantığına hakim olmak

o Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak

o XML Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmak

o MS SQL Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

o Yazılım yaşam döngüsü (ISO/IEC 12207) ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak

o TFS kullanımında deneyim sahibi olmak

o UML ve ER diyagramları hazırlama deneyimi olmak

o Tercihen; kamu projeleri ya da ERP sistemlerinin testinde aktif görev almış olmak

o Tercihen; ISTQB Certified Tester sertifikasına sahip olmak

2.5.3. (C) Grubu Programcı (2 kişi) (Analist)

o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

o İş Tecrübesi: Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, süreç analizi, iş analizi, sistem test, proje yönetimi veya kalite yönetimi konuları ile bu süreçlerin yönetimi konusunda, en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

o Süreç tasarım ve yönetim araçlarında (Visio, Nimbus, ARIS vb.) deneyim sahibi olmak,

o Süreç yönetim araçları (MS. Project, Microsoft TFS, JIRA ya da IBM Rational) konusunda deneyimli olmak,

o BPMN 2.0 modelleme standardı konusunda bilgi sahibi olmak,

o Six Sigma gibi iş süreçleri ve Toplam Kalite Yönetimi gibi kalite süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.

o UML ve ER diyagramları hazırlama deneyimi olmak

o Yazılım yaşam döngüsü (ISO/IEC 12207) ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak

o Tercihen; ISO 20000 serisi standartlar konusunda bilgi sahibi olmak,

o Tercihen; kamu projeleri ya da ERP sistemlerinin analizinde aktif görev almış olmak

2.5.4. (D) Grubu Programcı (2 kişi) (BGYS/Güvenlik Uzmanı)

o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

o İş Tecrübesi: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) konusunda en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak

o Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak

o İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) konusunda bilgi sahibi olmak

o BT Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) konusunda bilgi sahibi olmak

o Analiz, raporlama, organizasyon ve zaman yönetimi konularında deneyimli olmak

o Yazılım yaşam döngüsü (ISO/IEC 12207) ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak

o Tercihen; ISO 20000 serisi standartlar konusunda bilgi sahibi olmak

o Tercihen; kamu kurum veya kuruluşlarında BGYS kurulumunda aktif görev almış olmak

2.5.5. (E) Grubu Programcı (3 kişi) (Sistem Uzmanı)

o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

o İş Tecrübesi: Aşağıda belirtilen konularda bir bilgi işlem merkezinde en az üç (3) yıl çalışmış olmak:

§ MS Windows Server 2008, 2012 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme ve yönetim süreçlerinde rol almak, ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamak,

§ Microsoft Exchange 2010-2013 ve Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, güncelleme ve yönetim süreçlerinde rol almak, ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamak,

o Microsoft System Center, Microsoft WSUS Server, DNS, DHCP, File Server ve benzeri Microsoft Sunucu ürünleri ve servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

o VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak

o IIS yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak; IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek

o Tercihen; MCSE/MCITP/ sertifikalarından birine sahip olmak

o Tercihen; veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek

o Tercihen; yedekleme altyapıları konusunda bilgi ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında tecrübe sahibi olmak

o Tercihen; Cluster, Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

2.5.6. (F) Grubu Programcı (2 kişi) (Sistem Uzmanı)

o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

o İş Tecrübesi: Omurga, kenar ağ anahtarı, Firewall, Antivirüs, Antispam, İçerik Filtreleme, URL Filtreleme, IPS gibi cihazlar ve ağ yönetimi konularında bir bilgi işlem merkezinde en az iki (2) yıl çalışmış olmak, bu konularda ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamış olmak

o En az CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,

o Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri (NAC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

o Ağ yönetim yazılımları konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak

o Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak

o Saldırı tespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

o Load balancer cihazı yönetiminde bilgi sahibi olmak

o Ağ trafiğini ve logları analiz edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak

o Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

o ISO 27001, COBIT vb. Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak

o Kurumsal log yönetimi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak

o Tercihen; Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/Licensed Penetration Tester veya Certified Penetration Testing Engineer (CPTE) sertifikalarından en az birine sahip olmak

o Tercihen; Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak

2.5.7. (G) Grubu Programcı (1 kişi) (Veri Tabanı Uzmanı)

o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

o İş Tecrübesi: MS SQL veri tabanı yöneticisi olarak en az iki (2) yıl çalışmış olmak

o Windows sunucu platformlarıyla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak

o MS SQL veri tabanı mimarisi ve tasarımı hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak

o MS SQL sunucusu “high availability” konusunda (Database Mirroring, Always On, Cluster mimarisi vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak

o MS SQL veri tabanı yedekleme (backup) ve yedekten geri dönme (restore, recovery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

o MS SQL veri tabanı performans ayarlaması (tuning) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

o SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı ayarlaması yapabilmek

o İleri seviyede Transact SQL bilgisine ve tecrübesine sahip olmak

o SQL ve veri tabanı scriptleri (function, stored procedure vb.) konularında deneyimli olmak

o MS SQL veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

o Tercihen; orta ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak

o Tercihen; Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform sertifikasına sahip olmak

2.5.8. (H) Grubu Programcı (1 kişi) (Veri Analizi Uzmanı)

o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya İstatistik bölümlerinin birinden mezun olmak

o İş Tecrübesi: Veri ambarı konusunda en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak

o Microsoft SQL Server veri tabanı yönetim sistemlerinde tecrübeli olmak.

o Veri tabanı/veri ambarı tasarımı, sorgu optimizasyonu konularında tecrübeli olmak

o Çok iyi düzeyde SQL ve Transact SQL bilgisine sahip olmak

o MS SQL veri tabanı ve diğer veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak

o OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak

o SSRS (Microsoft SQL Server Reporting Services) konusunda bilgili olmak

o Tercihen; daha önce en az bir kurumsal iş zekası çözümü geliştirimi projesinde görev almış olmak

o Tercihen; Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Business Intelligence sertifikasına sahip olmak

o Tercihen; .NET C# veya VB.NET programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmak

3. BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3.1. Başvuru Tarihi ve Yeri

23 Eylül 2016 günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızın “İnönü Bulvarı, No:45, Balgat / Ankara” adresine şahsen veya posta ile başvurulacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3.2.Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgeler teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir:

a) Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan)

b) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği).

c) 2016 yılına ait KPSS sonuç belgesi ((B) grubu KPSSP1 puan türünü içeren)

d) Başvurduğu hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren detaylı özgeçmiş

e) Yabancı dil sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi

f) Başvurduğu hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için) veya SGK Prim Ödeme Belgesi (özel sektörde çalışmış olanlar için)

g) İbraz ettiği sertifika varsa, bunlara ait sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgileri içeren belgeler

Talep edilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

4. SINAV TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav yazılı ve sözlü/uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

a) Yazılı sınav: Özel şartlar altında ilgili gruplarda belirtilen mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır.

b) Sözlü/uygulamalı sınav: Mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

Duyurunun 2.1 inci maddesi uyarınca gerekli şartları taşıyanlar yazılı sınava davet edilecektir. Yazılı sınav, Başkanlığın “İnönü Bulvarı, No:45, Balgat / Ankara” adresinde, kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilan sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olan adayların iştirak edeceği sözlü/uygulamalı sınav tarihi Sayıştay internet sitesinde ilan edilecektir.

5. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavı başaramayanlar sözlü/uygulamalı sınava alınmazlar. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının ortalaması alınarak başarı sırasına göre kendi kategorilerinde (70 puanın üzerinde) en yüksek puan alan ilk onyedi (17) aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları sınav puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır.

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının ortalaması 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

6. TEBLİGAT

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Sayıştay Başkanlığı’na ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.