Memur Alımı

Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Personel Alımı

Yazan  | 

Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Personel Alımı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

SEÇME SINAVI İLANI

“5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, Uzman Personel pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır.

Alımı planlanan Uzman Personel, “Hukuk Müşaviri” (2 kişi) ve “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi”(2 kişi) pozisyonlarında görevlendirilecektir.

SEÇME SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından birinde (adaylık süresini tamamlamış olarak) çalışıyor olmak,

MİF Uzman Personel Alımı

c) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mimarlık, veteriner ve iletişim fakülteleri ile üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik, bilgi ve belge yönetimi, biyoloji ve kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak.

SEÇME SINAVI ESASLARI

Başvurusu uygun bulunan adaylar, tek aşamalı olarak yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetikortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak
kaydı ile ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Sözlü sınavda, adayların, mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilir.

Mülakat Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir. Genel hatlarıyla aşağıdaki alanlardan soru sorulacak olup, bu alanların dışına çıkılması da mümkündür.

– Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,

– AB Mali işbirliği süreci (programlar, bileşenler vs.),

– Genel AB kültürü, (yapılar, kurumlar, güncel gelişmeler vs. )

– Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,

– Genel kültür düzeyini ölçmeye yönelik sorular,

– Muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular.

Komisyon tarafından başarılı bulunan adayların listesi, Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulacaktır. Ulusal Yetkilendirme Görevlisince istihdamı uygun bulunan personel, kurumlarından muvafakatin alınmasını müteakip Birimde göreve başlatılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

. Hukuk Müşaviri Adaylarında:

– Avukatlık stajını tamamlamış olmak şartı aranır.

. Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Adaylarında:

– MS Windows İşletim Sistemlerine (Windows 2012, Windows 2008, Windows 7 vb.) hakim olmak,

– Bilgisayar Ağları ve Yapıları konularında tecrübeli olmak,

– Active Directory, Network ve Ağ Güvenliği konularında tecrübeli olmak şartı aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek İş Talep Formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıda bulunan adresine, en geç 05.08.2014 tarihi mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir. İş Talep Formunda, “geçici görevli olarak” veya kurumundan aylıksız izinli sayılarak Birimimizle “hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle” çalışma seçeneklerinden birinin işaretlenmesi zorunludur.

Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı

Eskişehir Yolu 4.Km. 2180 Cadde (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok 06510 Söğütözü/Ankara

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları “İş Talep Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini ibraz etmeleri gerekmektedir:

a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesi veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan belge,

b) Yüksek öğrenim diploması veya çıkış belgesi,

c) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

d) Nüfus Cüzdanı.

Bu belgelerin fotokopileri, asıllarıyla birlikte ibraz edilmeleri durumunda, Birim tarafından tasdik edilebilir.

SEÇME SINAVI

Seçme sınavına çağrılacak adayların mülakat tarihleri Birimimizin internet adresinde yayımlanacaktır.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.