Personel Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 41 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazan  | 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 41 Personel Alımı ilanı resmi gazete’de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce farklı branş ve sayıda toplamda 41 sözleşmeli sanatçı alınacak.

Başvuru Şartları Nedir?

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Halk Dansları Topluluğu İçin;

1-En az Yüksekokul (2 yıllık) veya dengi okul mezunu olmak,
2-Kadınlarda en az 1.65 cm, en çok 1.80 cm, Erkeklerde en az 1.75 cm, en çok 1.95 cm boy ölçülerine sahip olmak,
3-Dansçı fiziğine uygun bedensel uyum, görünüm ve esnekliğe sahip olmak, (Sınav yerinde gerekli görülen bedensel ölçümler yapılacaktır.)
4-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
5-Ses duyma yeteneği ve ritm bilgisine, iyi bir halk dansları tekniğine, hareket dizinlerini algılama, çabuk öğrenme ve uygulama becerisi ile estetik tavra sahip olmak,
6-Halk Danslarının gerektirdiği yüksek eforu gösterebilecek kadar iyi bir sağlık durumuna sahip olmak,
7-Seyahat engeli bulunmamak,
8-Yurtiçinde ve yurtdışında, çalıştığı kurumun kurumsal kimliğine uygun hal ve davranışlarda bulunma sorumluluğunu taşımak,
9-Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Orkestralar ve Korolar için;

1-Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, klarinet, trompet, trombon (bas), piyano (Orkestra için), arp ve vurmalı çalgı branşları için; Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
2-Tulum, kemençe, piyano (Çok Sesli Müzik Korosu için) branşları için; en az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
3-Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Başvuru Süreci Başladı!

Adaylar başvurularına 15 Kasım 2021 tarihi ile başladılar. En geç 24 Kasım 2021 tarihine kadar yapılacak başvurular geçerli sayılacaktır. İlan hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.