Sözleşmeli Personel Alımı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2015

Yazan  | 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2015

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı gerçekleştiriyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmuş 2 adet hemşire ve Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olmuş 2 adet hemşire olmak üzere 4 adet sözleşmeli personel alacaktır. Sizde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ailesine iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2014 KPSS (B) grubu. Lisan Mezunları için KPSSP3 , Ortaöğretim Mezunları KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda toplam 3 sözleşmeli hemşire alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL
ÜNVANI ADEDİ (BRÜT)(TL) ARANILAN NİTELİKLER- ÖĞRENİMİ
Hemşire 2 2.266.50.- Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak.
Hemşire 1 1.972.38.- Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olmak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR:

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşmı doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

d)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtlan adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

e)Erkekler için askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

0 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak,

1-2014 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

2-Adaylar en fazla bir pozisyon için başvurabilir.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

II-BASVURU YERİ VE SEKLİ:

Adayların başvurularını www.ksu.edu.trweb adresinde bulunan Iş Talep Formunun tam eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanm gazete yayınlandığı günü izleyen 15 gün içinde Avşar Yerleşkesinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, süresi içerisinde başvuru yapmayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

1-Başvuru Formu (www.ksu.edu.tradresinden temin edilecek.)

2-KPSS smav sonuç belgesi

3-özgeçmiş

4-Diploma Sureti

5-Kimlik Fotokopisi

6-1 Adet Fotoğraf

1II-BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS(B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruların başvuruları geçersiz sayılacaktır. KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (On) gün içerisinde www.ksu.edu.tradresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun bir katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle KSÜ Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip atama yapılır, atamaların adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres: Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Yerleşkesi KAHRAMANMARAŞ

Telefon: 0 344 280 11 85

Müracaat Başlangıç Tarihi: 10.06.2015

Bitiş Tarihi : 24.06.2015 Mesai Bitimi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.