Sözleşmeli Personel Alımı

Jandarma Sözlemeli Erbaş Alımı

Yazan  | 

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı gerçekleştiriyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki sözleşmeli erbaş alımı yapacak.Sizde Jandarma Genel Komutanlığı iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara ve başvuru bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

A N K A R A

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ

BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

(2017-3)

BAŞVURU TARİHLERİ: 20 Ocak-17 Şubat 2017

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

İÇİNDEKİLER

1.

GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………………………………………. 1

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR ……………………………………………………….. 1

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER…………………………… 2

4. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI………………………………………………………………………….. 3

5. UYGULANACAK SINAVLAR …………………………………………………………………………………… 4

6. DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 6

7. ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER………… 6

8. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 7

9. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ…………………………………………………………………… 7

10. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER………………………………………………… 8

11. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİNE ULAŞIM…………………………………….. 9

TABLO – 1 Boy Kilo Tablosu……………………………………………………………………………………… 10

TABLO – 2 Nitelik Belgesi………………………………………………………………………………………….. 11

TABLO – 3 FKDT Standartları……………………………………………………………………………………. 12

1. GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile 20 Ocak 2017 tarihi itibarıyla terhis tarihlerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar arasından Jandarma Komando ile Jandarma Emniyet ve Asayiş birliklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Uzman Erbaş statüsünde yapılacaktır.

b. Ön başvurular, www.jandarma.tsk.tr genel ağ (İnternet) adresinden 20 Ocak-17 Şubat 2017 (saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Daha önce başvuru yapan, seçme aşamalarını geçip rapor alan (Başarılı) adaylar başvuru yapmayacaktır. Başvurular normal bilgisayar üzerinden “İnternet Explorer” tarayıcı kullanılarak yapılacaktır. Mobil cihazlardan veya başka tarayıcı (Chrome, Firefox, Opera Browser) kullanılmayacaktır.

c. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır.

ç. Uzman Erbaş ön başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

d. Ön başvuruları uygun görülen adayların yazılı sınavı, kayıt kabul işlemleri, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet değerlendirme testi (FKDT) ve mülakat sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Korg. İsmail SELEN Kışlası İncek/Çankaya/ANKARA adresinde icra edilecektir. Seçim aşaması işlemleri tamamlanarak, başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere sevk edilecektir.

e. Yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, FKDT ve mülakat sınavı tarihleri www.jandarma.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

f. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmayınız. Başvuru formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. İnternet müracaatı kabul edilmiş olsa dahi başvuru kılavuzu, Uzman Erbaş Kanun ve Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uyulmadığı taktirde belge incelemede kabul edilmeyecektir.

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 tarihi ve sonrasında doğanlar),

d. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (20 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Tüm sınavları geçen adaylar için; sevk edildikleri hastanelerden “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

g. TSK’da daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve er (Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda yer alan hükümler hariç; üçüncü hizmet yılını tamamlamış dördüncü hizmet yılında olduğuna dair belgeyle geleceklerdir.) olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.

ğ. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, işitme ve görmede kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, renk körü ve düz taban olmamak, vücudunun herhangi bir yerinde yara, dövme, yanık ve ameliyat izi bulunmamak. Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak).

h. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ı. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmamak.

i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş yada ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.

j. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.

k. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

l. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak.

m. Askerlik hizmetini yapmış veya 20 Temmuz 2017 tarihine kadar terhis olabilecek durumda olmak,

n. Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atamaları yapılmış ve Eğitime Başlamış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

a. Başvuru tarihlerinde esnasında silahaltında bulunup, 20 Temmuz 2017 tarihinden önce terhis olacak erbaş ve erlerden istekliler için TABLO-2’de örneği bulunan nitelik belgesi, doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanarak 17 Şubat 2017 tarihine kadar topluca Alay ve eşidi komutanlıklarca, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığına APS veya PTT kargo ile gönderilecektir.

b. Silah altındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin mahkemesi dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır.

c. Sınava girecek silah altında bulunan erbaş ve erlere, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evrakları teslim edilecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getirecek, adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

ç. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

d. Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(1) Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,

(2) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecek, yeteri kadar yıllık izini olmayan silahaltındaki adaylar, sınav aşamalarını başarı ile geçmelerini müteakip isterlerse; terhis olduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde, terhis belgesini ibraz etmek koşuluyla hastaneye sevk alarak sağlık kurulu işlemlerini başlatabilecektir.

4. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Adaylar, 20 Ocak-17 Şubat 2017 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet

adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına

ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular ön başvuru olarak kabul edilecektir.

DİKKAT!

İnternetten başvuru işlemleri 17 Şubat 2017 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.

b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

c. Adayların çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, kaydedip çıktısını almaları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu belgeyi kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve diğer kimlik bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

NOT: Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri ise “seçim aşaması işlemleri için geldiklerinde” yapılacaktır.

ç. Uzman Erbaş Alımı başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vermek suretiyle seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.

d. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar, başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Başvuru sonuçları 17 Şubat 2017 tarihinden sonra www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

DİKKAT!

Atamalar planlanırken, adayların tercihleri göz önünde bulundurulmakla beraber, öncelikli olarak Sağlık Kurulu Raporlarına bakılarak İdarenin kadro ihtiyaçları doğrultusunda yapılacaktır.

5. UYGULANACAK SINAVLAR

a. Sınavlara müracaat eden adaylar içerisinden kadro ve ihtiyaca göre yeteri kadar aday çağrılacak olup, çağrılmayan adaylar ileri dönemlerde açılacak sınavlarda değerlendirilecektir.

b. Adayların Seçme sınavlarına gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin duyuru başvuru sonuçlarının açıklanması sırasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

c. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında (Beytepe/Ankara);

(1) Yazılı sınav,

(2) Ön sağlık muayenesi,

(3) Fiziki kabiliyet yeterlilik testi,

(4) Mülakat,

(5) Sağlık raporu / Güvenlik soruşturması işlemleri, sınav/aşamalarından geçeceklerdir.

ç. Yazılı Sınav

(1) Yazılı sınav Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/Ankara’da yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 01 Mart 2017 tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır.

(2) Yazılı sınavda; sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan her soru 10 puan olmak üzere toplam 10 soru sorulacaktır.

(3) Yazılı sınavda (100) puan üzerinden (50) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılarak diğer sınav aşamalarına katılacaklardır.

d. Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat

Adaylar aynı gün içerisinde öncelikle yazılı sınava tabi tutulacak, başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayenelerinin yapılmasını müteakip, muayenesi olumlu sonuçlanan adaylar Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine gireceklerdir. Bu aşamaları geçen adaylar ise mülakat sınavına alınacaklardır. Adayların hangi tarihte mülakat sınavına girecekleri, Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerini geçmelerine müteakip kendilerine tebliğ edilecektir.

(1) Ön Sağlık Muayenesi

(a) Adayların (TABLO-I’de) boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılan adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek, boy-kilo koşullarını taşımayan adaylar başarısız sayılacak ve fiziki kabiliyet değerlendirme testlerine alınmayacaktır.

(c) Ön sağlık muayenesinde adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

(2) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT)

(a) Adaylara uygulanacak FKDT konuları ve baraj değerleri Tablo-3′ te belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

(b) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)

(c) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

(ç) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(3) Mülakat Sınavı

(a) Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adaylar, kendilerine tebliğ edilecek tarihlerde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/Ankara adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacak olup, adayların hangi tarihte mülakata gireceği, Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

(b) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir.

(c) Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde

adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(ç) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.

e. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecek/bulundurmayacaklardır.

f. Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.

6. DEĞERLENDİRME:

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adayların atamaları planlanırken, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle öncelikle idarenin ihtiyaçları, müteakiben adayların tercihleri dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda yapılacaktır.

DİKKAT!

Sınavlara müracaat eden adaylardan silahaltında olanların atamaları terhis tarihlerinden önce yapılmayacaktır.

7. ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER

a. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken, bir adet yarım kapaklı karton (plastik dosya getirilmeyecektir.) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

b. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir.) Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara, getirdikleri belgelerin fotokopileri (adayın kendisine veya adresine) iade edilmeyecektir.

(1) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı, (Dosyaya takılmayacak olup adayın yanında bulunacaktır.)

(2) Ön Başvuru Belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun kabul edildiğine dair yayınlanan bilgisayar çıktısı,

(3) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan ve 20 Temmuz 2017 tarihine kadar terhisini alabilecek durumda olan adaylar için TABLO-2’de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Nitelik belgesi kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır.),

(4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),

(5) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin sureti.

(6) Lise Diploması:

(a) Lise diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini

veya,

(b) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını getireceklerdir.

(7) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesinin sureti. (Asıl sureti adayın yanında olacaktır.)

(8) Vesikalık 12 adet renkli biometrik fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışındaki fotoğraflar bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır

(9) Varsa sürücü belgesi, askeri ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri, (Adaylardan sürücü belgesi olanların mutlaka sürücü belgelerinin aslı ve fotokopisini getirmesi gerekmektedir.)

(10) Uzman Erbaş adaylarından şehit ve gazi çocuğu olanlara ait onaylı şehit ve gazi

belgesi.

(11) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bu belgenin örneği, www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde Sözleşmeli Uzman Erbaş duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.)

(12) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olanlardan göreve başlama süresini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı.

8. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Seçme sınavları sonucunda başarılı olan adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca, sevk edilecekleri Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “Komando Uzman Erbaş olur veya Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

b. Sağlık kurulu raporu “Olumsuz” olan adayların, sağlık kurulu işlemlerine itiraz etme hakları vardır. İtiraz işlemleri için; adayın “Olumsuz” olarak aldığı sağlık raporunu 3 gün içinde Personel Temin Merkezi Komutanlığına şahsen getirerek başvuru yapması gereklidir.

c. Sınavların tüm aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.

9. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ

a. Sınavlarda başarılı olan Uzman Erbaş adaylarından güvenlik soruşturması olumlu sonuçlananlara, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden atama ve eğitime tabi tutulacakları birlik yerleri kabul işlemleri ve yapacakları işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı duyuru yapılacaktır.

b. Hiç bir adaya, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır.

c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında

herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

10. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

a. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

b. Adayların, uzman erbaş başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numaraları:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Korgeneral Şehit İsmail Selen Kışlası Personel Temin Merkezi Komutanlığı Uzman Erbaş Kısmı 06100 İncek/Çankaya ANKARA’ dır.

Tel.: 312 464 48 36 312 464 86 60

2016/3 YILI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.NO. F A A L İ Y E T TARİH
1 Başvuruların internet üzerinden alınması 20 Ocak-17 Şubat 2017
2 Başvurusu kabul edilen ve seçme sınavlarına girmeye hak kazanan adaylara ait isim listesinin www.iandarma.tsk.tr internet sitesi üzerinden yayınlanması 17-27 Şubat 2017
3 Uzman Erbaş Seçme Sınavlarının Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde yapılması 01 Mart 2017 tarihinden itibaren
4 Başarılı adayların Yetkili Hastanelere sevk edilerek sağlık raporu aldırılması En kısa sürede
5 Uzman Erbaş adaylarının atamalarının yapılması, tebligat ve eğitime tabi tutulmaları En kısa sürede

*Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri ile Mülakat sınavlarına ait tarihler yukarıda belirtilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

11. JANDARMA EĞİTİM/JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ULAŞIM

a. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı önünden geçmektedir.

b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye(194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adaylar kışlaya alınmayacaklardır.

TABLO – 1 BOY- KİLO TABLOSU (En az 164 cm. olacak)

Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg)
164 51 72
165 52 72
166 52 72
167 53 73
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115

TABLO – 2

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ (Sadece Silahaltındaki Adaylar İçin)

BİRLİĞİ

ADI SOYADI :

BABA ADI :

TAHSİLİ :

RÜTBESİ :

TERTİBİ :

NORMAL TERHİS TARİHİ :………. /………. /

N İ T E L İ K L E R HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLAR Verilen

Notların

Ortalaması

Başkan Subay

Üye

Astsb.

Üye

DİSİPLİN VE AHLAKI 1. Genel görünüş tavır ve hareketi
2. Kötü alışkanlıklara düşkün bulunmaması
3. Hasis menfaatlere düşkün olmaması
4. Disiplin kurallarına uyarlığı ve itaati
5. Güvenilme ve Sadakati
HİZMET

VERİMİ

6. Zekası ve muhakeme yeteneği
7. Çalışkanlığı ve dayanıklılığı
8. Mesleki bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme
9. Astlarını öğretme ve yetiştirme
10. Sorumluluğu benimseme, üstlük ve liderlik.
NOT TOPLAMI
KANAAT
HEYET

PERSONELİNİN

İMZASI
ADI SOYADI
RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI
GÖREVİ
DÜZENLEME TARİHİ

‘nın Uzman

adaylığa kabulü uygundur/uygun değildir.

O N A Y / /20

AÇIKLAMA

1. BU NİTELİK BELGESİ UZMAN ERBAŞ OLMAK ÜZERE MÜRACAAT EDEN PERSONEL İÇİN İKİ NÜSHA OLARAK TANZİM EDİLİR. (BİR ADEDİ J.GN.K.LIĞINA GÖNDERİLİR, BİR ADEDİ BİRLİKTE MUHAFAZA EDİLİR)

2. NİTELİKLERE HEYET PERSONELİNCE AYRI AYRI 10 TAM NOT ÜZERİNDEN NOT VERİLİR. NOTLAR TAM SAYI VEYA 1/2 KESİRLİ OLARAK VERİLİR. KANAAT HANESİNE UZMAN ÇAVUŞ/UZMAN ONBAŞI OLMAYA LAYIKTIR/DEĞİLDİR İBARESİ YAZILIR. HEYET PERSONELİNCE, HER NİTELİĞE VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI ALINARAK NİTELİK BELGESİNİN SON SÜTUNUNA YAZILIR. BÖLÜM SONUCU TAM SAYI ÇIKMAZSA İKİ HANE YÜRÜTÜLÜR. VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI SİCİL TAM NOTUNUN % 80 VE DAHA YUKARISI OLANLAR ONAYLANIR. VERİLEN NOTLAR AYNI GÖREV KADRO YERİNE BİRDEN FAZLA İSTEKLİ OLDUĞUNDA SIRALAMAYA TESİR EDER VE SEÇİMDE ETKİLİ OLUR.

3. HEYET BAŞKANI, TEŞKİL EDİLEN HEYETİN EN KIDEMLİ SUBAYIDIR.

4. NİTELİK BELGESİNİ DOLDURMAYA YETKİLİ HEYET PERSONEL UZMAN ERBAŞ YÖNERGESİNİN 2’NCİ BÖLÜM 4/a MADDESİNDE BELİRTİLEN PERSONELDİR.

TABLO-3

FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ STANDARTLARI

400 METRE KOŞU (15 PUAN) DURARAK UZUN ATLAMA (5 PUAN) MEKİK (2 DK.) (5 PUAN) BARFİSKTE KOL ÇEKME (10 PUAN)
SÜRE PUAN CM PUAN TEKRAR PUAN TEKRAR PUAN
79.SN.ÜZERİ ELENİR 174 VE DAHA AZ ELENİR 26 VE DAHA AZ ELENİR 2 VE DAHA AZ ELENİR
78 SN. 7 175 – 182 2 27 – 30 2 3 4
77 SN. 8 183 – 190 3 31 – 34 3 4 5
76 SN. 9 191 – 196 4 35 – 39 4 5 6
75 SN. 10 197 – + 5 40 – + 5 6 7
74 – 73 SN. 11 7 8
72 – 71 SN. 12 8 9
70 – 69 SN. 13 9 10
68 SN. 14
67 SN.VE AŞAĞISI 15

* Bedeni yetenek ve mülakat sınavları için tam not (50) puandır. Bedeni yetenek sınavı (35) puan, mülakat sınavı (15) puan üzerinden değerlendirilir. Bedeni yetenek ve mülakat sınav puanları toplamı (29) ve daha düşük olan adaylar ile mülakat sınavından (10) puanın altında alan adaylar elenir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.