Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 30 Personel Alımı

Yazan  | 

İstanbul Üniversitesi personel alımı gerçekleştiriyor. İstanbul Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amaçlı farklı pozisyonlarda toplamda 30 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı yapacak. İstanbul Üniversitesi Döner Sermayeden 15 Hemşire, Özel bütçeden 12 Hemşire, 1 Diğer Sağlık Personeli ve 2 adet Biyolog olmak üzere toplamda 30 personel alımı yapacak. Adaylardan KPSS en az 55 puan şartı ve bunun dışında diğer nitelikler aranmaktadır. Adaylar başvurularını ilan yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak olup en geç 15 Gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

4- Başvuracak adayların 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdırlar. Lisans mezunları için 2016 KPSS-P3 puan türü, Lise mezunları için 2016 KPSS P94 puan türü esas alınacaktır.

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.