Manşet

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Yazan  | 

İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere sözleşmeli olarak bilişim personeli alacak. Sizde İçişleri Bakanlığı iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan, genel nitelikleri, özel şartları ve başvuru bilgilerini inceleyebilirsiniz.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 6 (altı) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. PROJE MİMARI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

b) İyi derecede C# .NET bilgi ve tecrübe sahibi olması,

c) ASP, .NET, C# dilleriyle yazılım geliştirmiş olmak,

ç) Stored procedure, trigger ve function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,

d) Kod güvenliği ve kodlama standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Katmanlı yazılım mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) XML, web services ve AJAX konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Nesne tabanlı yazılım mimari konularında bilgi ve tecrübe sahibi olması,

ğ) Kullanıcı sayısı 10000 den fazla kullanıcı kapasitesi olan büyük çaplı en az 1 adet projeyi başarılı şekilde yönetmiş olmak,

h) Oracle veritabanı 11g ve üstü versiyonlarında tecrübe ve belge sahibi olmak,

ı) Açık kaynak sistemler üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Gerçek zamanlı haberleşme uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Java, J2EE, JSF, EJB, Weblogic 11g, 12c, Middleware araçları, Spring, Hibernate konularında deneyimli olmak,

k) BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,

l) WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve WCF (Windows Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak,

m) Oracle Database Administration konusunda Eğitim, Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

n) Ms Project konusunda Eğitim, Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

o) Süreç Yönetimi konusunda Eğitim, Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

ö) Yazılım Uzmanlığı C#-ASP.NET, ADO.NET konularında Eğitim, Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

p) Bilişim sistemleri konusunda en az 8 yıl tecrübeli olmak,

r) Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

s) Linux ortamlar uzerinde tecrübe sahibi ve geliştrime yapmış olmak,

ş) Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

t) Java EE 7, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.2, JasperReport, Junit, Maven, SubVersion, git, NetBeans, Jira konularında bilgili ve deneyimli olmak,

u) Restful servis konularında tecrübe sahibi olmak,

ü) Websocket, JMS, Loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,

v) Kural motorları üzerinde tecrübe sahibi olmak,

y) IDM, single sign-on konularında tecrübe sahibi olmak,

z) JAX-WS, AXIS-2, CXF teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI JAVA (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) En az 3(üç) yıllık Java yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

c) XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Çok katmanlı mimari ve tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama ve SQL veya PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Versiyonlama araçlarından (SVN, GİT, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) ECLIPSE, NETBEANS tabanlı ve benzeri uygulama geliştirme ortamlarında proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim olmak.

ğ) JSF, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X), teknolojilerinden en az ikisini kullanarak proje geliştirmiş olmak ve DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRİPT konularında bilgi sahibi olmak,

h) SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS Web servis teknolojilerinden en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ı) Microsoft Project, Redmine, JİRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. KIDEMLİ AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) BGP, mGRE, DMVPN, VRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

ç) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

d) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

e) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

f) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

ğ) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,

h) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir kurumda Ağ ve Güvenlik konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak

ı) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,

j) Büyük ölçekli intranet ağlarını yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak

k) Video konferans ünitelerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

l) Cisco Certified Voice Professional (CCVP) veya CCNP Voice sertifikasına sahip olmak

4. AĞ UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek

c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Backbone Switch yönetiminde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

d) Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak,

e) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

f) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

g) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ğ) CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,

5. SİSTEM UZMANI ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,

ç) Microsoft Exchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, WINS, ISA Server, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

d) Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri),

e) IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

f) VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

II. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Başvurular, 27/06/2016-15/07/2016 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 15/07/2016 tarihi saat 17:30’a kadar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı – İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

e) 2014-2015 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),

f) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 20/07/2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi,

b) İlgili ilanda belirtilen konular (.NET, C#, ASP, AJAX, JAVA, SOA, Uygulama Güvenlik Duvarları, BPEL, BPM, ESB, JSF, EJB, Maven, JAAS, Java Uygulama Sunucuları)

c) Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, ç) Bilgisayar Ağları,

d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)

e) Başvurulan pozisyon için özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.

Yazılı sınav 24/07/2016 Pazar günü saat: 14:00’da, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122.Sok. No:2 Lalegül / Yenimahalle / 06200 ANKARA) adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınav 03-04-05 Ağustos 2016 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (4.334,03) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.