Sözleşmeli Personel Alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Mühendis Alımı

Yazan  | 

Emniyet Genel Müdürlüğü  yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki personel ihtiyacı için farklı pozisyonlarda toplamda 20 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım kadroları ise, 12 Bilgisayar mühendisi ve 8 Elektrik ve Elektronik mühendisi alımı gerçekleştirecek. Sizde Emniyet Genel Müdürlüğü  iş başvurusunda bulunmak için alt kısımdaki bilgileri inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

e. Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak,

f. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

g. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 08/03/2017 – 17/03/2017 tarihleri arasında yapılacaktır

Elektrik Mühendisi Tam Metni,

Bilgisayar Mühendisi Tam Metni.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.