Sözleşmeli Personel Alımı

Edirne İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Edirne İl Özel İdaresi yapmış olduğu kadrosuna göre bünyesine mühendislik kadrolarında sözleşmeli olarak personel alacak. Edirne İl Özel İdaresi bünyesine 2 adet İnşaat Mühendisi, 1 Adet Makine Mühendisi ve 1 Adet Elektrik Mühendisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak ve askerlikte en az bir yıl tecilli olmak veya askerliğini yapmış olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Görevini yapmasını engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

4. Başka kurumlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

5. Atanacağı pozisyon için aşağıdaki tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olmamak.

7. Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplin cezası almamış olmak.

8. Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak.

9. Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

10. İl Özel İdaresince yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak.

11. İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun

5. Maddesinde “İl Özel İdaresinin görev alanı il sınırlarını kapsar” hükmüne istinaden İlimize bağlı 8 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek.

12. Sınavı kazanan adayın güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik soruşturması sonucu olumlu çıkmayan aday sözleşmeli personel olarak göreve başlatılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Netcad veya Autocad, İdecad, Statik v.b.) en az birini iyi derecede kullanmak.

2. Makina , İnşaat ve elektrik projelendirme esaslarına uygun proje yapabilme becerisine sahip olmak.

3. Bilgisayar ve Teknik yazılım programlarına hakimiyet tercih nedenidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Adayların 31.07.2017 – 04.08.2017 tarihleri mesai saatleri içerisinde Edirne İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir, (postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

2. Sözlü sınav 14.08.2017 tarihinde saat: 10.00 ‘da Edime İl Özel İdaresi Merkez Binamızda yapılacaktır.

3. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için yetmiş ve üzeri alan aday başarılı sayılacak olup, birden fazla başarılı aday bulunması durumunda puanı yüksek olan kazanmış sayılacaktır.

4. En yüksek puan alan adayın birden fazla olması durumunda “özel şartlar bölümünde yazılı niteliklere göre komisyon bir karar verecektir.”

5. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir sebeple gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6. Sözlü sınava girecekler Edirne İl Özel İdaresi web sayfasında duyurulacaktır.

7. Sınav sonuçlan, yapılacak güvenlik soruşturmasına müteakiben açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu Edime İl Özel İdaresi ilan panosunda ve Edirne İl Özel İdaresi web sayfasından ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat maiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1. İş Başvuru Formu (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden veya WEB sitesinden temin edilecek)

2. Nüfus Cüzdan sureti.

3. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi.

4. Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli fotokopisi)

5. Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf.

6. Özgeçmişi anlatan cv.

7. Özel şartlara haiz olduğuna dair kanıtlayıcı belgelerin aslı veya noter tarafından tasdik edilmesi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personel alım listesi;

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.