Sözleşmeli Personel Alımı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Maaş İle Personel Alımı

Yazan  | 

Dokuz Eylül Üniversitesi yaptığı duyurusuna göre personel alımı gerçekleştiriyor. Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliği için Hemşireli kadrosunda 2 Sözleşmeli personel alacak. Adaylardan 2016 yılı kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden puan şartı ve mezuniyet şartı aranacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (2 Hemşire) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06 06 1978 tarihli 7 15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28 06 2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen un/anlarda KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sozlu mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır

BÜTÇE SAYI – UNVAN İLAN NO BRÜT ÜCRET ARANAN NİTELİKLER

Özel Bütçe 2 HEMŞİRE – 2017 04 -Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 2935.29 TL – Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar ıcın 3.032 03 TL -2016 KPSSP3 sınavı puanı olmak Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar ıcın 2.972.45TL. -Lisans Hemşirelik bolümü mezunu olmak -Erkek adaylar ıcın askerlik görevini fiilen yapmış olmak

Başvuruda bulunacakların ‘ 10 07 2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4B) olarak çalışmamış olması

Erkek adayların askerlik görevini fiilen yapmış olması

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması.

Nöbet usulü çalışmaya ve görevim devamlı yapmasına engel bir durumu olmaması

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

İsteklilerin;

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde nüfus cüzdan fotokopisi. KPSS sonuç belgesi diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi SGK hizmet dokumu bir fotoğraf ve askerlik terhis belgesi ile birlikte Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan ekli başvuru dilekçesini doldurarak Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir

KPSS Puan sıralaması başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir Buılanlarteblığmahıyetındeolacağından.ayrıcaadaylarateblıgatyapılmayacaktır Kişilerin göreve başlatılabilmesi ıcın talep edilen belgeler de www.deu edu tr adresinden duyurulacaktır.

Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi icın. talep edilen belgeler ile birlikte 5 ışgunu içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İstenen belgelen suresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adres: DE U. Hastanesi Başhekimliği Incıraltı İZMİR Tel (0 232) 412 23 20

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.