Personel Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 750 Personel Alacak

Yazan  | 

Diyanet İşleri Başkanlığı 750 Personel Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı gerçekleştiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 750 adet Personel alacak. Sizde Diyanet İşleri Başkanlığı ailesine iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda, verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, sınav bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan uzman vaiz, Kur’an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip ve baş müezzin kadrolarına, duyuruda belirtilen şartları taşıyan Başkanlığımız personeli arasından, MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir unvan için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça

BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ
Taşra Teşkilatı Uzman Vaiz D.H.S. 100
Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi 100
Uzman İmam-Hatip 500
Baş Müezzin 50
TOPLAM 750

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ortak niteliği taşımak.

B) Özel Şartlar

1- Uzman Vaizlik için;

a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile vaiz olarak 6 (altı) yıl çalışmış olmak,

c) Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

d) 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

e) Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

2- Kur’an Kursu Uzman Öğreticiliği için;

a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dahil Kur’an kursu öğreticisi olarak 6 (altı) yıl çalışmış olmak,

c) Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

d) Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

e) 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

f) Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

3- Uzman İmam-Hatiplik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dahil imam-hatip olarak 6 (altı) yıl görev yapmış olmak,

b) Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

c) Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

d) 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

e) Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

4- Baş Müezzinlik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dahil müezzin-kayyım olarak 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,

b) Hafız olmak ve Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

c) Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

d) 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

e) Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Sınava başvuru yapmak isteyen adaylardan Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri ve Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır. Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabilecektir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2. Başvurular 07.12.2015 (saat 08:30)-18.12.2015 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Başvurular ilgili birimlerdeki İKYS görevlileri tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Uzman Vaizlik için;

1. T.C kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduklarını gösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

2- Kur’an Kursu Uzman Öğreticiliği için;

1. T.C. kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduklarını gösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

4. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge.

3- Uzman İmam-Hatiplik için;

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge veya ilahiyat alanında yüksek lisans yaptığını gösterir yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi.

4- Baş Müezzinlik için;

1. T.C. kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Hafızlık belgesi

4. Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge.

Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları

kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime

teslim edilecektir.

IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

V- SINAV GİRİŞ BELGESİ

1. Adaylar, sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini https://ikys.divanet.gov.tr adresinden alabileceklerdir.

2. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

2. MBSTS puan sırasına göre her bir unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

3. MBSTS puanına göre sözlü sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

4. Sözlü Sınav Konuları;

a) Uzman Vaiz için;

1) Kur’an-ı Kerim (Kıraat, anlam ve tefsir), (30 puan)

2) Arapça, (30 puan)

3) Dini bilgiler ( hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet, (30 puan)

5) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat. (10 puan)

b) Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi ve Uzman İmam-Hatip için;

1) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3) Hitabet. (10 puan)

c) Baş müezzin için;

1) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3) Ezan, ikamet. (10 puan)

5. Uzman vaiz, Kur’an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip ve baş müezzinlik için sözlü sınavına katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Uzman Vaiz, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi, Uzman İmam-Hatip ve Baş Müezzinlik Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

VII- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

Sayfa 3 / 4

2. İlan edilen münhal kadrolara sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlanarak başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

3. Sözlü sınav puanlarının eşitliği halinde, MBSTS puanı yüksek olana, MBSTS puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet sürelerinin de eşit olması halinde doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

VIII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1. Adaylar sınav sonuçlarını https://ikvs.divanet.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.

2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX- ATAMA İŞLEMLERİ

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

3. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

X- DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adavdan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

XI- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

Telefon :

Fax :

E-mail :

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.