Manşet

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Yazan  | 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göreKamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ücreti Merkezi Bütçeden karışlanmak üzere; sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
BÜROPERSONELİ 1 -Yükseköğretim kuramlarının Lisans düzeyinden mezun olmak. -Üniversitelerin kreş, anaokullarında çalışmış olmak.-En az 12(oniki) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. * Diğer belgelerden 1 ve 2 nolu belgelere sahip olmak.
HEMŞİRE 1 -Ortaöğrenim (Lise) kuramlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak-En az 1(bir) yıl Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak
HEMŞİRE 2 – Hemşirelik Bölümü Lisans programından mezun olmak

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

GENEL ŞARTLAR:

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a)T.C. Vatandaşı olmak.

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d)657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

e)Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Yerleştirme işlemlerinde, Lisans mezunları için 2014 KPSSP3 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için 2012 KPSSP94 kullanılacaktır.

4-5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar 08/09/2014 tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.comu.edu.tradresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1-Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2-2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı

3-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

5-Fotoğraf (1) adet

6-Aranılan nitelikler bölümünde yer alan diğer belgelerin aslı veya onaylı örnekleri

7-Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak pirim gün sayısını gösterir onaylı belge.

8-İs talepformu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.php)

9-(*)Aranılan niteliklerde istenilen diğer belgeler :

1)En az 120(yüzyirmi) saatlik Diksiyon kursu sertifikası

2)Yönetici Asistanlığı ve Büro Yönetimi sertifikası

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.